Lpk Logo Lt

PROJEKTAI

Projekto tikslas – gerinti socialinį dialogą Lietuvoje, skatinti dvišales derybas, susitarti dėl pagrindinių derybų principų, procedūrų ir galimų būsimų kolektyvinių sutarčių temų.

Skaityti daugiau
Socialty Logo Blue 1 300x69

Pabrėždama nuolatinį mokslo ir verslo bendradarbiavimo poreikį, LPK dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijos aukštajame moksle” (CIM – Promoting Creativity and Innovation Management in an innovative blended learning and validation programme at the interface between higher education (HE) and business) (Erasmus+ aukštasis mokslas, KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais, Žinių sąjungos).

Skaityti daugiau
Cim

Lietuvos pramonininkų konfederacijos projekto „Naujos eksporto galimybės“ tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto metu numatomas dalyvavimas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Siekiant didinti lietuviškos kilmės eksporto apimtis planuojama suorganizuoti Lietuvos įmonių produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose ir B2B susitikimų metu verslo misijose.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Siekiant sustiprinti „Deramo darbo“ (angl. Decent work) sampratą Lietuvoje, Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su partneriais – Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), „Fellesforbundet“ – Norvegijos profesinių sąjungų federacija, Valstybine darbo inspekcija (VDI) pradėjo įgyvendinti projektą „Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai” (projekto Nr. 2020/530724). Projekto mokslinis konsultantas –  Prof. Dr. Peter Totterdill iš „Workplace Innovation Europe CLG“ (JK).

Skaityti daugiau
Innovation Norway

Projekto tikslas yra sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Sumaniųjų praktikų projektas „Patirties partneriai LT“ siekia prisidėti prie kokybiškos vietinės studentų praktikos tinklo vystymo Lietuvos įmonėse, užtikrinant, kad kuo daugiau Lietuvos studentų ir dėstytojų galėtų atlikti kokybiškas praktikas ir stažuotes Lietuvoje. Tokiu būdu kuriamos vertės tiek aukštosioms mokyklos – kokybiškas aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas, tiek verslo įmonėms – vertingų profesionalų įsiliejimas į darbo rinką.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projektas skirtas skatinti keitimąsi informacija ir gerąja praktika dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės ekonominiame finansiniame valdyme; supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje.

Skaityti daugiau
European Commission.svg 300x208

Projektas skirtas pristatyti įmones ir jų produkciją bei paslaugas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų bei plėstis į esamas rinkas.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projektas skirtas pristatyti kūrybinių industrijų įmones ir jų produkciją bei paslaugas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų bei plėstis į esamas rinkas.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projektas skirtas didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Tai – unikali stažuočių Lietuvos įmonėse programa, skirta užsienyje studijas baigusiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Ji siekia suteikti galimybę užsienyje mokslus baigusiems lietuviams įgauti konkrečios darbinės patirties ir pritaikyti tarptautinę patirtį pažangiose įmonėse Lietuvoje.

Skaityti daugiau
Talentai Lietuvai 300x175

Fondas siekia skatinti pagarbą skirtingoms visuomenės grupėms, kultūrų įvairovei, kovoti su įvairiomis išankstinių nuostatų bei rasizmo apraiškomis, prisidėti prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo, skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Lietuvoje prie Fondo tikslų plėtojimo prisideda apie 90 organizacijų. Nuo 2014 m. lapkričio iki 2017 m. Lietuvos tinklą koordinavo Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Skaityti daugiau
Anna Lindh Fondas Lietuvos Tinklas Logo E1454206482393

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Numatoma organizuoti grupinį statybos ir kraštovaizdžio sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir pristatyti įmones bei jų produkciją 24-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių bei paslaugų sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto vykdymo laikotarpiu numatoma organizuoti grupinį maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių ir paslaugų sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą 31-oje užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projektu siekiama Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos ir kt.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Projekto pagrindiniai tikslai: skatinti keistis informacija ir gerąja praktika, kuria siekiama sukurti palankias sąlygas darbuotojams dalyvauti įmonės ekonominiame finansiniame valdyme, taip pat skatinti supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje.

Skaityti daugiau
European Commission.svg 300x208

Šis projektas – tai bandomoji iniciatyva, siekiant sukurti naują informacinį ir ryšių modelį tarp socialinių partnerių, garantuojantį kokybiškesnės informacijos apie jaunimą surinkimą. Šio modelio esmė – integruota informacinė platforma ir mobili programėlė, kuri sujungia ir apdoroja visą informaciją apie jaunimo garantijas ir parenka tik kiekvienam asmeniui individualizuotą informaciją.

Skaityti daugiau
Jaunimo Garantijos Logo 300x276

Lietuvos įmonės, norinčios plėstis užsienyje ir gauti strateginių patarimų vystymuisi, gali kreiptis patarimų į užsienyje dirbančius įvairių sričių lietuvių profesionalus. Tai galima padaryti prisijungus prie programos „GLL patarėjai verslui“. Tai pirmoji diasporos profesionalų mentorystės programa, kai tarptautines karjeros aukštumas pasiekę užsienio lietuviai dalinasi patarimais, konsultacijomis su plėstis užsienyje norinčiomis Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis.

Skaityti daugiau
Gll Logo E1454206015663

Projektu siekiama skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Projekte numatoma pristatyti įmonių produkciją 6-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir 6-iose verslo misijose. Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų veiklą.

Skaityti daugiau
Kuriame Lietuvos Ateitį

Įrašykite paieškos frazę: