Lpk Logo Lt

Lietuvos statybos, maisto technologijų ir ekologijos sektoriaus įmonių tarptautiškumo skatinimas

Kuriame Lietuvos Ateitį

LPK įgyvendino projektą „Lietuvos statybos, maisto technologijų ir ekologijos sektoriaus įmonių tarptautiškumo skatinimas“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-01-0024.

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių bei paslaugų sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto vykdymo laikotarpiu numatoma organizuoti grupinį maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių ir paslaugų sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Projekte numatoma, kad įmonės, dalyvaudamos kartu tarptautiniuose renginiuose pritrauks didesnį potencialių užsienio partnerių ir pirkėjų kiekį. Tokiu atveju padidės įmonių užsienio eksporto apimtys, bus užmezgami nauji verslo ryšiai bei atsiras galimybė Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms įsitraukti į tarptautines tinklų grandines.

Projekte numatoma pristatyti įmones ir jų produkciją 31-oje užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė

2015 m. spalio 9 d.–2017 m. gruodžio 8 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Įrašykite paieškos frazę: