Lpk Logo Lt

PROJEKTAI

Tikslas – efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant Vakarų ir Vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

Skaityti daugiau
Edih4iae.lt Logotipas Rgb Su Fonu Spalvotas (1)

Lietuvos pramonininkų konfederacija, kartu su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija ir „BusinessEurope“, vykdo Europos Komisijos finansuojamą projektą POWERDIALOGUE, skirtą socialiniams partneriams ir Vyriausybės atstovams, dalyvaujantiems Trišalėje taryboje, LPK ir PRAMPROF nariams.

Skaityti daugiau
European Commission.svg 300x208

Lietuvos pramonininkų konfederacija Europos konsorciume įgyvendina Horizon 2020 projektą Agro2Circular – Territorial Circular Systemic Solution for the Upcycling of Residues from the AgriFood Sector.

Skaityti daugiau
Agro2circular Logo

Lietuvos pramonininkų konfederacija Europos konsorciume įgyvendina Horizon Europe projektą BRIDGES 5.0 – Bridging Risks to an Inclusive Digital and Green future by Enhancing workforce Skills for industry 5.0 

Skaityti daugiau
Horizon

Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su pagrindiniu projekto koordinatoriumi Aplinkos projektų valdymo agentūra bei partneriais Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitais partneriais sieks, kad Lietuvos pramonė taptų žalia ir taupanti energiją.

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Skaityti daugiau
Enerlit

Projektas skirtas  paskatinti kokybišką tarptautinę ir vietinę studentų praktiką ir universitetų personalo stažuotes, kurios didins Lietuvos universitetų tarptautiškumą, užtikrins didesnes praktinio mokymosi galimybes, padidins absolventų konkurencingumą tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje darbo rinkoje bei ankstyvos karjeros galimybes

Skaityti daugiau
Logo En Vertical 1024x583 300x171

Projektas „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ bus įgyvendinamas trijose prioritetinėse misijų temose pagal sumanios specializacijos prioritetus:

  • „Saugi ir įtrauki e. visuomenė“ – įgyvendina Kauno technologijos universiteto konsorciumas;
  • „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ – įgyvendina Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsorciumas;
  • „Inovacijos sveikatai“ – įgyvendina Vilniaus universiteto konsorciumas.
Skaityti daugiau
Nkl Logo Horizontal Rgb

LPK vykdo Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamo projekto „Mokslo ir asocijuotų verslo struktūrų narystė tarptautiniuose tinkluose“ veiklas ir siekia per efektyvią tarptautinę tinklaveiką įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties ir aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti.

Skaityti daugiau
Nkl Logo Horizontal Rgb

Projekto tikslas – plėtoti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą: ugdyti darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus; keisti darbdavių organizacijų ir valdžios institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą; daugiau dėmesio skirti švietimui socialinio dialogo klausimais; skatinti narystę profesinėse sąjungose ir kolektyvinių sutarčių sudarymą. Prioritetas teikiamas privačiam sektoriui. Taip pat numatoma skatinti narystę darbdavių asociacijose.

Skaityti daugiau
Lt Co Fundedbytheeu Rgb Pos

Įrašykite paieškos frazę: