Lpk Logo Lt

Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis, didinant darbuotojų dalyvavimą įmonės finansų valdyme ir ekonominėje veikloje

European Commission.svg 300x208

„Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis, skatinantis didinti darbuotojų dalyvavimą įmonės ekonominėje veikloje bei finansų valdyme“, projekto kodas VS/2015/0382.

Yra tik 10 ES šalių, įskaitant Lietuvą, Estiją, Latviją, kuriose nėra apibrėžta teisinė bazė dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės finansiniame ekonominiame valdyme. 3 Baltijos šalys, įstojusios į Europos Sąjungą, pasirinko Europos socialinį modelį. Šiuo metu Baltijos šalyse tinkamas metas įdiegti socialinio vystymosi modelį, kuris apimtų socialinę partnerystę ir jo vieną iš formų – darbuotojų dalyvavimą finansiniame ekonominiame įmonės valdyme. Vokietijoje yra įteisintas darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme. Šia veikla siekiama stiprinti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp darbuotojų ir darbdavių atstovų.

Siekdama kuo platesnės informacijos apie darbuotojų dalyvavimą įmonės finansiniame valdyme sklaidos, Lietuvos pramonininkų konfederacija kiekvieną mėnesį skirtinguose Lietuvos miestuose organizuoja mokymus įmonių atstovams apie darbuotojų finansinį dalyvavimą įmonės veikloje.

Pagrindiniai projekto veiklos tikslai:

  • skatinti keitimąsi informacija ir gerąja praktika, kuria siekiama sukurti palankias sąlygas darbuotojams dalyvauti įmonės ekonominiame finansiniame valdyme. (NORDBILDUNG iš Vokietijos dalinsis gerąja patirtimi ir įžvalgomis);
  • skatinti supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje;
  • pasidalinti patirtimi, skatinti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių ir suinteresuotųjų subjektų, skatinančių bendradarbiavimą su Europos Sąjungos institucijomis, įgyvendinant ir gerinant ES teisės veiksmingumą dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme Baltijos regione.

Baltijos šalyse veikia daug tarptautinių kompanijų ir filialų, taigi perimti tiek nacionalinę, tiek tarptautinę darbuotojų dalyvavimo patirtį įmonių valdyme yra labai svarbu. Veiksmų partneriai, kaip BUSINESSEUROPE, ETUC, EZA veikia tarptautinėse struktūrose ir gali padėti vystyti šio projekto struktūrą, pasidalinti gerąja praktika. Pagrindinis tikslas yra suteikti patirtį ir mokymus galutiniams vartotojams, stiprinti darbuotojų dalyvavimą įmonių valdyme Baltijos regione. Projekte numatytais veiksmais, skatinant įmonių/kompanijų ekonominį augimą, siekiama pritaikyti darbuotojus prie naujų iššūkių, taip pat pritaikyti darbuotojus ir darbdavius prie Europos socialinio dialogo pokyčių, taip pat prisidėti prie Europa 2020 tikslų ir siekių įgyvendinimo.

Projekto trukmė

2015 m. lapkričio 2 d.–2017 m. balandžio 30 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Projekto partneriai

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymų centras“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Nordmettal (VOK), Estijos darbdavių konfederacija, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, Estijos transporto profsąjunga, Latvijos profesinė sąjunga, NORDBILDUNG Bildungsverbund gGmbH fur die Metall- und Elektroindustrie gemeinnutzige GmbH (NORDBILDUNG) (Vokietija).

Įrašykite paieškos frazę: