Lpk Logo Lt

Anna Lindh Fondas – Lietuvos tinklas

Anna Lindh Fondas Lietuvos Tinklas Logo E1454206482393

Anna Lindh Fondas – 42 valstybių 2004 m. įkurta tarptautinė tarpvalstybinė institucija, atsakinga už tarpkultūrinius projektus tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų. Fondą sudaro sekretoriatas, esantis Aleksandrijoje (Egiptas), bei didžiausias Europos ir Viduržemio jūros regiono organizacijų ir institucijų tinklas, susidedantis iš 42 nacionalinių tinklų bei daugiau nei 4000 jų narių. Siekdamas plėtoti dialogą Viduržemio jūros regione, fondas, remdamasis vykdomais tyrimais, teikia pasiūlymus įvairių šalių valdžios atstovams.

Fondo siekiai:

  • Skatinti pagarbą skirtingoms visuomenės grupėms, kultūrų įvairovei;
  • Kovoti su įvairiomis išankstinių nuostatų bei rasizmo apraiškomis;
  • Prisidėti prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo;
  • Skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

Fondo tikslų įgyvendinimas užtikrinamas per programas, kurios skatina bendradarbiavimą švietimo, kultūros bei žiniasklaidos srityse, prisideda prie migracijos ir pilietiškumo, taikos bei tarpreliginio dialogo skatinimo, taip pat įgyvendina tarptinklines, tarpregionines programas be kūrimo. Fondas finansiškai remia projektus, kurie skatina abiejų Viduržemio jūros regionų bendradarbiavimą.

Fondo veikla Lietuvoje

Lietuvoje prie Fondo tikslų plėtojimo prisideda apie 90 organizacijų, o bendrą nacionalinio tinklo veiklą administruoja Lietuvos tinklo koordinatorius, renkamas trejų metų laikotarpiui. Nuo 2014 m. lapkričio iki 2017 m. Lietuvos tinklą koordinavo Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Nuo pat tinklo įkūrimo vienas svarbiausių Lietuvos Fondo tinklo siekių yra burti organizacijas, kurios veikia Lietuvoje ir vykdo ar nori pradėti vykdyti veiklas su partneriais iš Viduržemio jūros regiono, skatinti tarpkultūrinį dialogą.

Daugiau informacijos:

Įrašykite paieškos frazę: