Lpk Logo Lt

Naujos eksporto galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui

Kuriame Lietuvos Ateitį

Lietuvos pramonininkų konfederacija 2018-2020 m. įgyvendino projektą „Naujos eksporto galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-03-0008.

Projekto tikslas – pristatyti įmones ir jų gaminamą produkciją bei teikiamas paslaugas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, taip sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų veiklą. Įgyvendinant projektą save ir savo produkciją įmonės pristatė vienoje verslo misijoje bei šešiose tarptautinėse parodose, iš viso projekto veiklose sudalyvavo 37 įmonės. Tikimasi, kad dalyvavimas projekto veiklose padės įmonėms plėtoti naujai užmegztus ir jau esamus verslo ryšius, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-08-10–2020-07-29.

Projekto biudžetas – 249.626,50 Eur, skirtos finansavimo lėšos – 177.680,64 Eur.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto koordinatorius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Projektų departamentas.

 

Įrašykite paieškos frazę: