Lpk Logo Lt

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra

Kuriame Lietuvos Ateitį

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra.

Projekto pagrindiniai rezultatai: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje, įvykdytas mokymas pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

LPK projekto dalis

Parengti 3 profesinius standartus (Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos ir remonto sektorius; Chemijos produktų gamybos sektorius; Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius) bei 28 naujas modulinio mokymo programas, atnaujinti 18 mokymo programų.

Projekto koordinatorius

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Partneriai

Siekiant suformuoti kvalifikacijas ir jas atitinkančias modulines profesinio mokymo programas, užtikrinančias šiuolaikiško profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinio atitiktį darbo rinkos poreikiams, būtinas aktyvus socialinių partnerių dalyvavimas, todėl projektas įgyvendinamas kartu su partneriais:

  1. Lietuvos pramonininkų konfederacija;
  2. Lietuvos darbdavių konfederacija;
  3. Lietuvos verslo konfederacija;

Projekto trukmė

Projekto pradžia 2017.01.25, trukmė 24 mėn.

Daugiau informacijos

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto svetainė

Įrašykite paieškos frazę: