Lpk Logo Lt

Patirties partneriai LT

Kuriame Lietuvos Ateitį
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) savo veikloje akcentuoja glaudų mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Tai viena būtiniausių sąlygų, siekiant verslo konkurencingumo Lietuvos ir pasaulinėse rinkose.  Konfederacija palaiko intensyvų dialogą su akademine bendruomene, nuolat domisi studijų kokybe ir specialistų rengimo praktika aukštosiose mokyklose, nes tik tokiu būdu galima užtikrinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.
.
LPK vykdomas sumaniųjų praktikų projektas „Patirties partneriai LT“ siekia prisidėti prie kokybiškos vietinės studentų praktikos tinklo vystymo Lietuvos įmonėse, užtikrinant, kad kuo daugiau Lietuvos studentų ir dėstytojų galėtų atlikti kokybiškas praktikas ir stažuotes Lietuvoje. Tokiu būdu kuriamos vertės tiek aukštosioms mokyklos – kokybiškas aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas, tiek verslo įmonėms – vertingų profesionalų įsiliejimas į darbo rinką.
.
Projekto partneriai Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir VšĮ VDU „Verslo praktikų centras”.
Projekto veiklos geografiškai apima Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionus.
Sumaniosios praktikos išskirtinumas:
  • Pagrįsta integruotu komandiniu darbu ir tarpdiscipliniškumu.
  • Ugdomi studentų specialieji profesiniai gebėjimai ir tyriminiai bei problemų sprendimo gebėjimai.
  • Leidžia studentui įgyti žinias ir jas pritaikyti ateityje dalyvaujant ir kuriant technologinius procesus, paslaugas, inovacijas jas išplėtoti ir įgyvendinti.
Organizacijoms/Įmonėms „Patirties partneriai LT” sudaro galimybes prisidėti prie specialistų rengimo, atsižvelgiant į konkrečios organizacijos/įmonės poreikius, pasiūlant praktinio mokymosi galimybes, padės gauti kvalifikuotą laikiną darbo jėgą bei ankstyvajame etape atsirinkti talentus – būsimus darbuotojus.
Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu sumaniąją praktiką atliks ne mažiau kaip 500 studentų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017 gruodis–2019 gruodis.

Įrašykite paieškos frazę: