Lpk Logo Lt

Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje

European Commission.svg 300x208

Projekto numeris VS/2018/0011.

Jei trečdalis bendrovės darbuotojų pareikš norą gauti akcijų, savininkai privalo tai svarstyti ir pateikti atsakymą su paaiškinimu. Tokia tvarka Lietuvoje įsigaliojo 2018 metų sausį. Teisininkai teigia, kad Lietuvoje iki šiol nebuvo tvarkos, kuri leistų neatlygintinai perduoti akcijas darbuotojams, nors Vakarų pasaulyje dovanoti darbuotojams akcijas yra įprasta praktika. Nuo 2018 metų sausio 1 dienos ir Lietuvoje darbuotojai gali prašyti darbdavio, kad šis suteiktų jiems bendrovės akcijų. Toks prašymas privalo būti svarstomas, jei to reikalaus ne mažiau nei trečdalis darbuotojų.

Iki įsigaliojant naujajai tvarkai darbdavys įmonės akcijas darbuotojui galėjo suteikti tik atlygintinai ir tik išleidus naują akcijų emisiją, tačiau nuo 2018 metų jas suteikti galima ir visiškai neatlygintinai. Pasak verslo ginčų advokatų, darbdaviai savo arsenale gali turėti dar vieną darbuotojų motyvacijos priemonę, kuri jau seniai prieinama senbuvių ES valstybių įmonių vadovams. Darbdavys, o, tiksliau, visuotinis akcininkų susirinkimas, turi teisę atmesti darbuotojų prašymą, tačiau bendrovės vadovas vis tiek privalės paruošti Akcijų suteikimo taisyklių projektą, o akcininkų susirinkimas turės šį projektą privalomai apsvarstyti bei apie priimtus sprendimus informuoti darbuotojus. Akcijų suteikimo darbuotojams samprata Lietuvoje nėra visiškai svetima, tačiau tai – naujas būdas verslui, kurį galima būtų naudoti siejant darbuotojus su įmone, užtikrinant ilgalaikius darbinius santykius ar pan.

Nors Lietuvoje yra įmonių, kurios gali būti pasirengusios inicijuoti darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonėje schemas, bet šiai dienai jos neturi pakankamai žinių apie darbuotojų finansinį dalyvavimą ir jo poveikį. Atsižvelgiant į tai, kad yra įmanoma identifikuoti teigiamus ar neigiamus veiksnius, kurie turi įtakos įmonėms ateityje Lietuvos pramonininkų konfederacija dalyvauja projekte, kurio esmė – ekspertų ir narių apmokymas remiantis Vokietijos patirtimi įgyvendinant darbuotojų finansinio dalyvavimo schemas įmonėse. Projektas sukuria tarptautinę Lietuvos, Vokietijos ir Bulgarijos partnerystę siekiant įgyti kuo platesnės ir praktiškesnės informacijos apie darbuotojų dalyvavimo schemas ir mechanizmus įmonės finansiniame valdyme.

Šio projekto metu Lietuvos pramonininkų konfederacija skirtinguose Lietuvos miestuose organizuoja mokymus įmonių atstovams, norintiems gauti informaciją apie darbuotojų finansinį dalyvavimą įmonės veikloje.

Lietuvos pramonininkų konfederacija taip pat atsakinga parengti apklausą-tyrimą  „Darbdavių pasirengimas susijęs su tiesioginiais darbuotojų dalyvavimo mechanizmais įmonėse“

Pagrindiniai projekto veiklos tikslai:

  • skatinti keitimąsi informacija ir gerąja praktika dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės ekonominiame finansiniame valdyme. (European university Viadrina iš Vokietijos dalinsis gerąja patirtimi ir įžvalgomis ekspertų mokyme);
  • supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje;
  • supažindinti Lietuvos ir Bulgarijos dalyvius su įvairiomis tiesioginio darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme ir darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonėje schemomis ir sudaryti sąlygas bendrauti ir dalintis žiniomis tarptautiniame partnerystės tinkle.

Projekto trukmė

2017 m. gruodžio 30 d.–2019 m. gruodžio 30 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Projekto partneriai

Europos universitetas Viadrina (Vokietija), Lietuvos profesinių sąjungų aljansas (LPSA), VšĮ „T&M solutions”, Darbo konfederacija „Podkrepa“ (Bulgarija).

Įrašykite paieškos frazę: