Lpk Logo Lt

APIE LPK

Partneriai

Europos Komisija Atstovybe Lt

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

2016 m. sausio mėn. LPK ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje pasirašė partnerystės sutartį, kuri sukuria dar palankesnes sąlygas bendradarbiauti tarpusavyje organizuojant renginius bei įgyvendinant iniciatyvas ir visuomenines akcijas, kurių tikslas – informuoti apie Europos Sąjungos siūlomas galimybes Lietuvos piliečiams ir verslui.

Gll Logo 300x300

Global Lithuanian Leaders

2015 m. spalio mėn. LPK ir VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri sukuria dar palankesnes sąlygas bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant panaudoti turimą potencialą užsienyje, formuojant ir įgyvendinant Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumui stiprinti būtinas priemones, padėti Lietuvos pramonei ir verslui būti konkurencingais tarptautinėse rinkose, telkti Lietuvos verslą ir visuomenę, kuriant pilietinę visuomenę.

Polish And Lithuanian Chamber Of Commerce Logo

Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai

2015 m. rugsėjo mėn. LPK ir asociacija „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai” pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri leidžia stiprinti Lietuvos ir Lenkijos ekonominį bendradarbiavimą ir dar efektyviau panaudoti dviejų valstybių abipusio verslo potencialą.

Dansk Industri 300x143

Danų pramonininkų konfederacija

2014 m. lapkričio mėn. LPK pasirašė susitarimo memorandumą su Danų pramonininkų konfederacija (Dansk Industri, DI) dėl ilgalaikės organizacijų partnerystės bei pagalbos atstovaujant narių interesams užsienio rinkų paieškose. Susitarimas atveria galimybes teikti abipusę paramą per bendrai organizuojamus renginius ir kitas iniciatyvas, skatinančias prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą tarp šalių. Lietuvos verslas gali naudotis DI nariams teikiamomis paslaugomis, suteikiant pagalbą eksporto, investicijų, partnerių paieškos, biuro užsienyje (Kinijoje, Rusijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Afrikoje, Indijoje) klausimais. Lietuvos įmonės gali kompensuoti dalį mokesčio už DI teikiamas paslaugas per ES struktūrinės paramos mechanizmus.

Kaznex Invest Logo 300x111

Kazachstano Valstybinė eksporto ir investicijų agentūra

2015 m. gegužės mėn. LPK, Lietuvos verslo konfederacija (ICC Lithuania) ir Kazachstano Valstybinė eksporto ir investicijų agentūra KAZNEX INVEST, JSC pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri leis padidinti verslo konkurencingumą Kazachstane ir Lietuvoje, sukuria pagrindą plėtoti glaudžius komercinius santykius ir padidinti dvišalės prekybos, investicijų ir technologijų perdavimo apimtis. Bendros pastangos bus nukreiptos vykdyti šių prioritetinių pramonės sektorių plėtrą: mechaninės ir metalurgijos pramonės; chemijos pramonės; maisto perdirbimo pramonės; taip pat transporto ir logistikos, turizmo ir sveikatos priežiūros srityse.

Union Of Manufactureurs And Busiessmen Employers Of Armenia

Armėnijos gamintojų ir verslininkų (darbdavių) sąjunga

2015 m. kovo mėn. LPK ir Armėnijos gamintojų ir verslininkų (darbdavių) sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekiant palengvinti bendradarbiavimą abipusio intereso srityse ir išplėsti ekonominio bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Armėnijos galimybes: padėti įmonėms kurti strateginius santykius sveikatos, medicinos, farmacijos, atsinaujinančios energijos, informacinių ir ryšių technologijų (IRT), tekstilės, papuošalų, vyno ir brendžio, konkrečios inžinerijos, maisto, žemės ūkio, transporto ir logistikos ir kituose sektoriuose.

Armėnijos Plėtros Fondas Ir Armėnijos Plėtros Agentūra

Armėnijos plėtros fondas ir Armėnijos plėtros agentūra

2014 m. lapkričio 27 d., siekiant stiprinti ekonominius santykius tarp Lietuvos ir Armėnijos verslo, LPK pasirašė atskiras bendradarbiavimo sutartis su Armėnijos plėtros fondu ir Armėnijos plėtros agentūra. Siekiant padidinti eksportą ir investicijas, su Armėnijos partneriais LPK sutarė išnagrinėti galimybes steigti bendras abiejų šalių įmones šiuose sektoriuose: medicinos, atsinaujinančios energijos, IRT, tekstilės, maisto, chemijos, biotechnologijų. Taip pat sutarta, naudojantis gerai išvystyta Lietuvos logistikos infrastruktūra, skatinti dvišalę prekybą tarp Lietuvos ir Armėnijos, taip pat padidinti Armėnijos prekybos srautus Baltijos regione ir Lietuvos prekybos srautus Kaukazo ir Vidurio Rytų regione.

Izraelio Gamintojų Asociacija E1454501217196

Izraelio gamintojų asociacija

2014 m. birželio mėn. LPK bei Izraelio gamintojų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje sutarė pritarti ir paremti naujai suformuotą Izraelio ir Lietuvos technologijų centrą (angl. Israel-Lithuania Technology Hub, ILTH), kurio tikslas yra aktyviai skatinti ir remti Izraelio ir Lietuvos technologijos įmones, siekiančias profesinio orientavimo, profesionalių konsultacijų ir konsultavimo, taip pat padėti prisistatyti ir steigti bendras įmones.

Lietuvos Savivaldybių Asociacija Ir Europos švietimo Fondas

Lietuvos savivaldybių asociacija ir Europos švietimo fondas

2014 m. gegužės mėn. Lietuvos savivaldybių asociacija, LPK ir Europos švietimo fondas pasirašė susitarimą, siekiant bendradarbiauti, keistis patirtimi ir skatinti naudojimąsi galimybėmis, įskaitant Europos finansinę paramą, šiose penkiose srityse: profesinio mokymo, į praktiką orientuotų studijų universitetuose, jaunų verslininkų skatinimo, skatinimo įgyti pirmąją darbo patirtį viešosiose įstaigose, tolesnio švietimo.

Lietuvos Universitetų Rektorių Konferencija Logo

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

2014 m. balandžio mėn. Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir LPK pasirašė bendradarbiavimo sutartį, numatančią tolesnio abipusio bendradarbiavimo prioritetus: šalies sumanios specializacijos prioritetų pripažinimas ir įgyvendinimas; universitetų studijų kokybės gerinimas; universitetų absolventų, įgijusių tikslinę kompetenciją pramonės įmonėms, rengimas; rezultatyvios studentų praktikos pramonės įmonėse sistemos įtvirtinimas; universitetų darbuotojų stažuotės pramonės įmonėse; mokslo ir pramonės bei verslo klasterių kūrimas ir sąveikos gerinimas; bendrų akredituotų technologinės patikros laboratorijų steigimas; ir kt.

National Confederation Of Entrepreneurs Employers Organizations Of Azerbaijan Republic

Azerbaidžano Nacionalinė verslininkų (darbdavių) organizacijų konfederacija

2013 m. lapkričio mėn. LPK ir Azerbaidžano Nacionalinė verslininkų (darbdavių) organizacijų konfederacija sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama plėtoti dvišalius ekonominius santykius, sudarant nuolatines galimybes abiejų šalių verslininkams susitikti, diskutuoti ir ieškoti verslo galimybių prekybos, investicijų, technologijų perdavimo, paslaugų ir kituose ekonomikos sektoriuose.

Latvijos Darbdavių Konfederacija, Lenkijos Darbdaviai

Latvijos Darbdavių konfederacija, Lenkijos Darbdaviai

2013 m. gegužės mėn., siekiant toliau gerinti verslo aplinką regione, Latvijos Darbdavių konfederacija, Lenkijos Darbdaviai ir LPK susitarė dėl šių rekomendacijų: sustiprinto bendradarbiavimo tarp kaimyninių šalių energetikos, susisiekimo, transporto ir kitos infrastruktūros srityse, taip pat glaudesnio bendradarbiavimo tarp Baltijos jūros regiono kaimyninių šalių ir bendrų pastangų, siekiant sukurti bendrą ekonominę erdvę tarp ES ir ES kaimynių Baltijos jūros regione, taip pat dėl didesnio indėlio, plėtojant žinias ir inovacijas regione.

Turkijos Nepriklausoma Pramonininkų Ir Verslininkų Asociacija Musiad 1 284x300

Turkijos Nepriklausoma pramonininkų ir verslininkų asociacija (MUSIAD)

2013 m. balandžio mėn. LPK pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo su Turkijos Nepriklausoma pramonininkų ir verslininkų asociacija (MUSIAD) ir sutarė stiprinti ir skatinti dvišalę prekybą, investicijas tarp Lietuvos ir Turkijos, užtikrinant abiejų šalių ekonomikos augimą. Siekiant didesnių investicijų, sutarta skatinti kurti bendras įmones, sudaryti palankias sąlygas ir teikti visą reikalingą pagalbą abiejų šalių bendrovėms ir investuotojams.

Šiame puslapyje pateikiamas LPK partnerių sąrašas nėra galutinis ir bus pildomas.

Įrašykite paieškos frazę: