Lpk Logo Lt

LPK prezidiumo posėdyje aplinkos ministras pristatė veiklos prioritetus

2019 06 12

Birželio 11 d. Kaune įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo posėdis. Jame daugiausiai dėmesio skirta aplinkosaugos srities klausimams, taip pat aptartos galimybės užsitikrinti verslui būtiną finansavimą.

Pasak posėdyje veiklos prioritetus pristačiusio aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos, žiedinė ekonomika palies mus visus. Planuojamas su aplinkos apsauga susijusių direktyvų įgyvendinimas, tarp kurių – ES direktyvos dėl plastiko įgyvendinimas ir šios srities probleminių klausimų sprendimas.

„Suprantame, kad kai kurių sprendimų, ypač dėl plastiko, įgyvendinimas tikrai nepalengvins gyvenimo verslui. Tačiau drauge turime ieškoti sprendimų, kad našta verslui būtų kuo labiau sumažinta“, – tvirtino K. Mažeika.

Aplinkos ministras patikino, kad nėra pamiršti „Metrail“ klausimai. Pasak jo, vyksta derinimo procesai ir jis tikisi, kad sprendimai nebus užvilkinti.

LPK prezidentas Robertas Dargis pažymėjo, kad „Metrail“ klausimas yra labai aktualus verslui.

„Tikiuosi, kad jau artimiausiu laiku rasime sprendimus, kurie nebus vilkinami. Matant politinę darbotvarkę ir prognozuojant kokios permainos ateina, labai tikimės, kad bus užtikrintas tęstinumas“, – sakė LPK prezidentas.

Taip pat susitikime atkreiptas dėmesys, kad nežiūrint į beveik visus metus taikytą naudojimosi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) pereinamąjį laikotarpį, tenka konstatuoti faktą, kad sistema vis dar turi esminių spręstinų trikdžių ir problemų.

LPK teigiamai vertina Aplinkos ministerijos pradėtą aktyvų bendradarbiavimą su verslu tobulinant GPAIS – reguliarią suformuotos GPAIS tobulinimo darbo grupės veiklą, tačiau, kad užsibrėžti tikslai būtų pasiekti – darbo grupės parengtame ir patvirtintame su GPAIS veikimu susijusių problemų sąraše įtrauktos problemos ir numatyti veiksmai būtų įgyvendinti – būtina skirti pakankamus, reikiamos kvalifikacijos žmogiškuosius išteklius keliamiems klausimams spręsti.

Taip pat keltas klausimas dėl Aplinkos ministerijos planų steigti naują viešąją įstaigą – Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (SSVA), kuri būtų atsakinga už statybos darbuotojų atestavimą. Atkreiptas dėmesys, kad Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) vykdomas statybos dalyvių atestavimo funkcijas perduoti valstybės naujai kuriamai viešajai įstaigai yra nepagrįsta bei ydinga, kadangi vietoje vienos administracinės komandos atsiras dvi ir nuo to didės našta verslui.

Kalbėdamas apie Statybininkų asociacijos iniciatyvą – privalomos STATREG kortelės išdavimą, kurią  palaiko ir atitinkamą rezoliuciją pasirašė 11-a statybos sektoriaus asociacijų, ministras pabrėžė, kad šis klausimas yra labai susietas su asmens duomenų apsaugos klausimais, todėl turi būti tam tikras reguliavimas, išspręsiantis šiuos klausimus. LPK prezidentas, pasisakydamas šiuo klausimu atkreipė dėmesį, kad sistema sukurta ir veikianti, todėl nereikalauja iš biudžeto jokių resursų ir papildomų etatų. Sistemą būtų galima naudoti ir pokyčius darbo rinkoje būtų galima įgyvendinti nedelsiant.

Posėdyje pabrėžta svarba inicijuoti Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus dėl valstybės pagalbos nuostatų taikymo. Būtina adekvačiai įvertinti tam tikroms pramonės šakoms tenkančią didelę įsipareigojimų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas naštą, jų padarytas ir numatomas naujas investicijas, manome, kad valstybė taip pat turėtų reikšmingiau prisidėti prie investicijų finansavimo, sudarant patrauklesnes turimų finansinių instrumentų panaudojimo sąlygas.

Taip pat ministrui buvo keliami klausimai dėl verslo apmokestinimo vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą, akcentuota būtinybė kartu su verslu ieškoti racionalių sprendimų, kovojant su aktualizuota taršos kvapais problema bei nedelsiant užtikrinti reguliarią darbo grupės pakuočių atliekų sistemos tobulinimui veiklą.

Prezidiumo posėdyje taip pat vyko diskusija dėl galimybių užsitikrinti verslui būtiną finansavimą ir su tuo susijusias problemas.

Susijusios naujienos

E. Stonkutė. Kokiomis ekonomikos sąlygomis dirbs ateinant...

2024 07 11
Eglė Stonkutė

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36
Aplinkosauga, Archyvas, lpk, Pranešimai žiniasklaidai, Verslas, Visos naujienos, Vyriausybė"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2652],"category_name":"Naujienos","tag":"Aplinkosauga, Archyvas, lpk, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Verslas, Visos naujienos, Vyriausyb\u0117","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: