Lpk Logo Lt

Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje (LIFE IP EnerLIT)

Enerlit

Lietuva siekia nuolat ir nuosekliai didinti energijos vartojimo efektyvumą, diegti naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas, didinti vartotojų švietimą bei keisti jų elgseną. Didžiausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas, įvertinus efektyvumo priemonių ekonominį pagrįstumą, yra pramonės, pastatų ir transporto sektoriuose.

Pramonės plėtros programoje numatyta būtinybė skatinti pramonę naudoti energiją efektyviau, daugiau naudoti atsinaujinančių energijos išteklių ir diegti anglies dioksido išsiskyrimą į aplinką mažinančias technologijas.

Būtent šioje srityje LPK imasi lyderystės ir savo veiklomis projekte „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (LIFE IP EnerLIT) kartu su pagrindiniu projekto koordinatoriumi Aplinkos projektų valdymo agentūra bei partneriais Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitais partneriais sieks, kad Lietuvos pramonė taptų žalia ir taupanti energiją.

LPK kartu su politiką įgyvendinančiomis institucijomis bendradarbiauja dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinio energetikos ir klimato srities (NEKS) veiksmų plano 2021-2030 m. tikslų įgyvendinimo.

LPK sieks, kad būtų sukurta veiksminga papildomų lėšų telkimo ir administravimo valdymo sistema pramonės sektoriuje, skatins technologinių ekologinių inovacijų diegimą pramonės įmonėse bei tradicinių pramonės šakų transformaciją. Taip pat prisidės diegiant sistemingą ir integruotą požiūrį, tobulinant organizacines ir individualias kompetencijas bei gebėjimus, reikalingus Lietuvos pramonės įmonių energinio efektyvumo didinimui. Tai padaryti planuojama per mokymo programą, orientuotą į visų lygių vadovus ir darbuotojus įmonėse.

Mokymų metu bus pristatomos motyvuojančios strategijos ir keliami išmatuojami tikslai, skatinama darbuotojų motyvacija remti energijos vartojimo efektyvumo priemones ir diskutuoti apie energijos vartojimo efektyvumo iššūkius įmonėje. Didelis dėmesys bus skiriamas energijos auditui, energijos vadybai, energijos vartojimo efektyvumui šiluminėse srityse. Įmonės bus skatinamos energetinio efektyvumo rodiklius įsitraukti į metinius ir strateginius veiklos planus, demonstruojant realų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio taupymą.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį mokymų programoje dalyvaus ne mažiau kaip 140 Lietuvos pramonės įmonių.

Enerlit projekto mokymai visa programa

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Įrašykite paieškos frazę: