Lpk Logo Lt

Konsorciumas „Patirties partneriai“

Logo En Vertical 1024x583 300x171

2013 m. lapkričio pabaigoje Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas susitarė sujungti žinias, patirtį bei lėšas, ir bendrai vystyti iniciatyvą „Patirties partneriai“ (angl. Partners 4 Value). Ji skirta paskatinti kokybišką tarptautinę ir vietinę studentų praktiką ir universitetų personalo stažuotes, kurios didins Lietuvos universitetų tarptautiškumą, užtikrins didesnes praktinio mokymosi galimybes, padidins absolventų konkurencingumą tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje darbo rinkoje bei ankstyvos karjeros galimybes. Per universitetų ir verslo bendradarbiavimą bus skatinamas glaudesnis ryšys tarp švietimo ir darbo rinkos.

Organizacijoms ir įmonėms ši iniciatyva sudaro puikias galimybes prisidėti prie specialistų rengimo atsižvelgiant į konkrečios organizacijos/įmonės poreikius, pasiūlant praktinio mokymosi galimybes, gauti kvalifikuotą laikiną darbo jėgą bei ankstyvajame etape atsirinkti talentus – būsimus darbuotojus. Šios iniciatyvos sėkmingas įgyvendinimas padės užtikrinti Lietuvos piliečių efektyvesnį įsidarbinimą ES institucijose, tarptautinėse/regioninėse organizacijose ir tarptautinio verslo struktūrose.

Iniciatyva sudaro galimybes pagrindinių Lietuvos universitetų studentams atlikti praktiką daugiau nei 100 tarptautinių partnerių tinkle, tarp jų ir tarpvyriausybinėse organizacijose (UNWTO, UNICRI, IOM, OTIF, UNIDROIT, UNSSC, UNHCR, NATO, OSCE). Lietuvos studentus praktikai pasiruošę priimti ir tokios garsios įmonės kaip Microsoft, ERGO, Ernst&Young, Rothschild bank, Česká spořitelna, Novo Nordisk ir kitos.

Pradžią šiai tarptautinės praktikos iniciatyvai davė 2010–2013 m. Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) Lietuvoje kartu su partneriais vykdytas projektas, kurio įgyvendinimo metu buvo sėkmingai sutelktas solidus tarptautinių partnerių tinklas (Projektas VP1-2.2-ŠMM-08V-02-002 „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, projektą finansavo Europos socialinis fondas). 2013 metais JTVP ir LPK susitarimu tinklo koordinavimas perduotas LPK.

LPK vykdomas tinklo koordinavimas siekia prisidėti prie kokybiškos vietinės praktikos tinklo vystymo Lietuvos įmonėse, užtikrinant, kad kuo daugiau Lietuvos studentų ir dėstytojų galėtų atlikti kokybiškas praktikas ir stažuotes Lietuvoje. Tokiu būdu taip pat tikimasi stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir verslo.

2014 m. liepos mėn. pradžioje konsorciumui suteiktas Erasmus+ Erasmus programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo konsorciumo sertifikatas Nr. 2014-1-LT01-KA108-000387 2014-2016 m. periodui bei dotacija mobilumo veikloms vykdyti.

2017 m. gegužės mėn. konsorciumui suteikta Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo konsorciumo akreditacija Nr. 2014-1-LT01-KA108-000387 2017-2020 m. periodui.

2023 gegužės mėn. Švietimo mainų paramos fondo sprendimu LPK koordinuojamas konsorciumas akredituotas 2023-2027 metų laikotarpiui. 2023-2025 metais LPK įgyvendina projektą „Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas, finansuojamas vidaus politikos lėšomis“. Planuojama, kad bus finansuotos 77 studentų arba absolventų mobilumas stažuotėms (mokomosioms praktikoms) ir 209 VU, VDU, VILNIUS TECH, KTU ir KU dėstytojų ir administracinio personalo mokymosi arba dėstymo vizitų.

Projekto naujienos

Informacija apie konsorciumo partnerius

Erasmus+ Funded By The Eu

Įrašykite paieškos frazę: