Lpk Logo Lt

Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą

Lt Co Fundedbytheeu Rgb Pos

Projekto kodas Nr. 07-022-P-0001

 

Projekto tikslas – plėtoti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą: ugdyti darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus; keisti darbdavių organizacijų ir valdžios institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą; daugiau dėmesio skirti švietimui socialinio dialogo klausimais; skatinti narystę profesinėse sąjungose ir kolektyvinių sutarčių sudarymą. Prioritetas teikiamas privačiam sektoriui. Taip pat numatoma skatinti narystę darbdavių asociacijose.

Projekto laikotarpis – 2024-04-16–2027-10-31

Projektą įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais – Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Projekto metu vykdomos veiklos: apskritojo stalo diskusijos, mokymai darbuotojų ir darbdavių atstovams, mokymai profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovams, konferencijos, konsultacijos socialinio dialogo klausimais, publikacijos interneto žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir informacijos sklaida socialinio dialogo temomis, tyrimai.

Laukiamas rezultatas – įvykę teigiami pokyčiai įmonėse ir organizacijose socialinio dialogo srityje. Siekiama, kad teigiamas pokytis per 6 mėnesius po dalyvavimo veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti, pabaigos įvyktų bent 30 proc. iš mažiausiai 668 organizacijų ir įmonių, kurios dalyvaus veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti. Teigiamu pokyčiu laikomi konkretūs organizacijoje ar įmonėje pasiekti rezultatai, tokie kaip pasirašyta įmonės kolektyvinė sutartis, pagerėjusios kolektyvinės sutarties sąlygos, įsisteigusi profesinė sąjunga, padidėjęs profesinės sąjungos narių skaičius ir kiti teigiami pokyčiai socialinio dialogo srityje.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Simonas Mockevičius
+370 673 70 611
simonas.mockevicius@lpk.lt

_________________________________

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Įrašykite paieškos frazę: