Lpk Logo Lt

Lietuvos-Ukrainos verslo taryba

Lietuvos Ukrainos Verslo Taryba Logotipas 300x300

Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Ukraina verslo taryba

Pirmininkas – Aivaras Karalius, pavaduotojas – Paulius Grubinskas.

Kontaktinis asmuo – Remigijus Kabečius, LPK Verslo tarybų direktorius,  tel. +370 698 20198, el. p.  Remigijus.Kabecius@lpk.lt

LPK partneris Ukrainoje – Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga: https://uspp.ua/

LPK atstovas Ukrainoje  Sergej Prochorov, tel. +380 50 333 7853, el.p. serge.prokhorov@gmail.com

Nariai: UAB BT Invest, UAB Plieno spektras, AB Grigeo, Global BOD Group, AB Orlen Lietuva, UAB Imlitex, UAB BATTEC, UAB ALWARK, AB Lietuvos geležinkeliai, UAB Armo, UAB Teknom, UAB Alvora, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB „VMG Lignum“, UAB „Jūrės medis“, UAB „Solet“.

 • LPK aktyviai prisideda prie Ukrainos pramonininkų ir verslininkų lygos (USPP/ULIE) europinės politikos plėtros.
 • Nuo 2015 m. kasmet gruodžio mėnesį organizuoja Lietuvos–Ukrainos ekonomikos forumus, kuriuose dalyvauja Lietuvos ir Ukrainos prezidentai, kiti aukšti pareigūnai, valdžios ir verslo lyderiai.
 • LPK atstovas Ukrainoje pareigas eiti pradėjo 2015 m. balandžio. LPK atstovybė Ukrainoje dirba su Lietuvos ir Ukrainos verslu, siekiant sustiprinti dvišalį ekonominį bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas konkretiems projektams: kuriant startuolius IT ir inžinerijos srityje, iškeliant IT paslaugas už įmonės ribų; išnaudojant Ukrainos turimą biokuro potencialą, pristatant Ukrainos verslui galimybes plėtoti projektus atsinaujinančios energetikos, ekologijos, inžinerinės pramonės ir kitose srityse.

 • 2024 m. balandžio 18 d. Verslo tarybos direktorius R. Kabečius dalyvavo tarptautinės įmonių grupės “Schneider Group” surengtame vebinare apie viešųjų pirkimų sistemą Ukrainoje. Po renginio Verslo tarybos nariams buvo išplatintos jo metu rodytos prezentacijos.
 • 2024 m. balandžio 12 d. Verslo tarybos direktorius R. Kabečius dalyvavo Trijų Jūrų iniciatyvos tarptautinio verslo forumo Vilniuje metu vykusioje konferencijoje apie finansinius instrumentus ir kitas priemones, skirtas įtraukti privatų verslą į Ukrainos atstatymo projektus. Po renginio Verslo tarybos nariams buvo išplatintos jo metu rodytos prezentacijos.
 • 2024 m. balandžio 11 d. Verslo tarybos pirmininkas A. Karalius ir direktorius R. Kabečius Vilniuje susitikime su Norvegijos ambasados Lietuvoje darbuotojais pristatė Verslo tarybos veiklą ir aptarė bendradarbiavimo galimybes su partneriais iš Norvegijos vykdant verslo ir labdaros projektus Ukrainoje.
 • 2024 m. kovo 15 d. LPK Lietuvos-Ukrainos Verslo tarybos pirmininkas, bendrovės „BT Investdirektorius Aivaras Karalius, taip pat Verslo tarybos pirmininko pavaduotojas, įmonės „LTG Cargo Ukraine LLC” komercijos direktorius Paulius Grubinskas ir Verslo tarybos narių – įmonių „Armo, „Imlitex Holdings, „Jūrės medis, „LTG Cargo, „VMG Lignum atstovai dalyvavo ir informavo apie savo įmonių veiklą bei interesus Ukrainos rinkoje LPK prezidento Vidmanto Janulevičiaus susitikime Vilniuje su Ukrainos Poltavos srities karinės administracijos vadovo pavaduotoju Volodymyru Vasilenko, Lietuvos garbės konsulu Poltavos srityje Volodymyru Pylypenko ir Poltavos regioninės klinikinės ligoninės vyriausiuoju gydytoju Grigoriyumi Oksaku. Plačiau skaitykite čia.
 • 2024 m. vasario 7 d. vykusiame LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos išplėstiniame metiniame susirinkime Lietuvos ambasados Ukrainoje ministras patarėjas Marijus Dunda pasidalino informacija bei įžvalgomis apie dvišalės prekybos ir investicijų tendencijas bei verslo sąlygas Ukrainoje karo metu, taip pat informacija apie Lietuvos valstybės finansuojamus ir per Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA) administruojamus Ukrainos infrastuktūros atstatymo projektus; pakvietė LPK įmones prisidėti prie kompiuterių koalicijos aprūpinant Ukrainos moksleivius kompiuteriais, dalyvauti Trijų jūrų iniciatyvos verslo forume Vilniuje 2024 m. balandžio 11 d. Lietuvos nacionalinės plėtros įstaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) atstovės Milda Kutraitė ir Daiva Krivienė pristatė INVEGOS priemones verslui, bendradarbiaujančiam su Ukraina   ̶ eksporto kredito garantijas ir individualias garantijas už finansų įstaigų teikiamas apyvartines paskolas (kredito linijas), skirtas kontraktinių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms leisti. Verslo tarybos pirmininkas Aivaras Karalius pristatė informaciją apie Verslo tarybos veiklą ir finansinius rezultatus 2023 m., taip pat 2024 m. veiklos ir finansinio plano projektus. Lietuvos ambasados Ukrainoje ministras patarėjas Marijus Dunda ir komercijos atašė Tomas Matulevičius pateikė konstruktyvių pasiūlymų dėl Verslo tarybos galimų veiklų 2024 m. Dalyvavusieji susirinkime Verslo tarybos narių atstovai vienbalsiai bendru sutarimu patvirtino Verslo tarybos 2023 m. finansinę atskaitomybę, 2024 m. veiklos ir finansinį planus, taip pat Verslo tarybos pirmininku naujai dviejų metų kadencijai perrinko Aivarą Karalių, UAB „BT Invest“ direktorių, o pavaduotoju – Paulių Grubinską, AB „Lietuvos geležinkeliai“ antrinės įmonės „LTG Cargo Ukraine“ komercijos direktorių.

 • 2023 m. gruodžio 15 d. surengtas  LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos išplėstinis nuotolinis posėdis kartu su LPK partneriais Ukrainoje – Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (USPP). LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius pasidžiaugė renginio išvakarėse paskelbta žinia – Ukrainos deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje uždegta žalia šviesa. V. Janulevičius glaustai apžvelgė šiemet vykusius dvišalius susitikimus, bendradarbiavimo iniciatyvas, jau vykdomus ir dar tik planuojamus Ukrainos atstatymo projektus. LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos primininkas Aivaras Karalius apžvelgė iššūkius ir šalintinas kliūtis, su kuriomis susiduria verslas Ukrainoje mokesčių, užsienio valiutų pervedimų ir draudimo nuo karo rizikos srityse. Renginyje taip pat pasisakė Lietuvos Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir Statybų sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) atstovai, abiejų valstybių ambasadoriai, Lietuvos garbės konsulai Ukrainoje. Aptarti infrastruktūros atstatymo poreikiai Ukrainoje ir bendradarbiavimas vykdant atstatymo projektus. Lietuvos verslo asociacijų ir įmonių atstovai pristatė siūlomus pažangius sprendimus ir produktus Ukrainai atstatyti. Posėdyje dalyvavo daugiau kaip 150 abiejų šalių valdžios ir verslo atstovų.

 • 2023 m. gruodžio 14 d. Lietuvos ambasados Ukrainoje surengtame vebinare „Teisiniai verslo Ukrainoje aspektai ir įmonių dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose Ukrainoje“ LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos primininkas A. Karalius pasidalino praktine verslo Ukrainoje patirtimi, įmonių apmokestinimo aktualijomis.

 • 2023 m. liepos 5 d. LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos primininkas A. Karalius ir keliolika kitų šios verslo tarybos bei LPK narių atstovų dalyvavo nuotoliniame pažintiniame susitikime su Lietuvos garbės konsulais Ukrainoje. Renginys surengtas kartu su Lietuvos ambasada Ukrainoje.
 • 2023 m. birželio 20–21 d. LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos pirmininkas Aivaras Karalius dalyvavo tarptautinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje (Ukraine Recovery Conference) Londone. LPK tapo viena iš pirmųjų organizacijų, dar iki šio renginio pasirašiusiųjų jo organizatorių inicijuotą deklaraciją Ukraine Business Compact, kurioje išreiškė pasirengimą dalyvauti Ukrainos atstatyme.
 • 2023 m. balandžio 18 d. USPP iniciatyva surengtas nuotolinis bendras išplėstinis USPP ir LPK dvišalių verslo tarybų posėdis, kuriame dalyvavo USPP ir LPK vadovai bei verslo tarybų vadovai ir nariai, taip pat abiejų valstybių ambasadoriai, centrinės valdžios ir savivaldos institucijų atstovai, iš viso 150 dalyvių. Aptarti socialinės ir švietimo infrastruktūros atstatymo Ukrainoje poreikiai, abiejų šalių verslo ir valdžios bendradarbiavimas vykdant projektus šioje sferoje. Išsamesnė informacija apie šį renginį yra čia.
 • 2023 m. balandžio 7 d. LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos pirmininkas Aivaras Karalius dalyvavo LPK vadovų susitikime LPK biure Vilniuje su Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (USPP) pirmuoju viceprezidentu, USPP Ukrainos-Lietuvos verslo tarybos pirmininku Sergejumi Prokhorovu. Svečias papasakojo apie verslo Ukrainoje padėtį, aktualijas, poreikius ir galimybes. Susitikimo metu buvo pasirašytas LPK, USPP ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) Memorandumas dėl bendradarbiavimo vykdant Ukrainos atstatymo projektus.
 • 2023 m. vasario 24 d. vykusiame LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos metiniame susirinkime buvo pristatyti verslo tarybos 2022 m. veiklos ir finansiniai rezultatai, patvirtinta 2022 m. finansinė atskaitomybė ir 2023 m. veiklos bei finansinis planai. Lietuvos ambasados Ukrainoje patarėjas Marijus Dunda ir komercijos atašė Tomas Matulevičius informavo apie dvišalės prekybos dinamiką, ambasados šiuo metu vykdomą ir numatomą ekonominę veiklą, Lietuvos valdžios ir verslo vykdomus pilotinius objektų atstatymo Ukrainoje projektus, tarptautinių viešųjų pirkimų galimybes, taip pat apie naujus Ukrainos verslo investicinius projektus Lietuvoje. Lietuvos garbės konsulas Mykolajive Serhiy Sypko pakvietė Lietuvos verslininkus susitikti ir pagal poreikį naudotis šiame mieste neseniai atidarytu garbės konsulato nauju biuru. Verslo tarybos narių atstovai pasidalino informacija apie vykdomo su Ukraina ir Ukrainoje verslo eigą ir aktualijas.
 • 2022 m. gruodžio 9 d. surengtas LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos išplėstinis nuotolinis posėdis kartu su LPK partneriais Ukrainoje – Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (ULIE). LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius apžvelgė Lietuvos Vyriausybės bei LPK ir jos narių veiksmus, telkiant paramą Ukrainos poreikiams užtikrinti, ir patikino, kad Lietuvos pagalba ir toliau pasieks Ukrainą, padėdama jai susidoroti su sunkia žiema. Taip pat pažymėjo LPK pagalbą ULIE, siekiančiai tapti tarptautinės organizacijos „Business at OECD“ nare ir siekiant gauti stebėtojos statusą Europos verslo asociacijoje „BusinessEurope“. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis pristatė pirmuosius Lietuvos finansuojamus Ukrainos infrastruktūros atstatymo 4 pilotinius projektus bei apžvelgė sąlygas ir paramą ukrainiečių verslo veiklai Lietuvoje. LPK Lietuvos ir Ukrainos verslo tarybos pirmininkas, įmonių grupės „BT Invest“ valdybos pirmininkas Aivaras Karalius posėdyje apžvelgė kliūtis, su kuriomis susiduria įmonės (taip pat ir lietuviško kapitalo), veikdamos karo Ukrainoje sąlygomis. Bendradarbiavimo transporto-logistikos srityje galimybes pristatė įmonių „LTG Cargo Ukraine“, „AD REM TRANSPORT“ ir „Bunasta“ vadovai. Ukrainos verslo atstovai pristatė būsto statybos projektus asmenims, netekusiems namų; žmonių perspėjimo apie pavojų sistemų plėtros projektą; inovatyvių ekologinių produktų gamybos projektą ir pakvietė Lietuvos verslo atstovus bendradarbiauti juos įgyvendinant. Posėdyje taip pat pasisakė ULIE prezidentas Anatolijus Kinachas, abiejų valstybių ambasadoriai – Valdemaras Sarapinas ir Petro Beshta.
 • 2022 m. lapkričio 29 d. LPK Lietuvos-Ukrainos Verslo tarybos nariai išplėstiniame nuotoliniame susitikime pasidalino informacija apie vykdomą veiklą Ukrainoje ir prekybą su Ukraina, kylančias problemas ir jų sprendimo galimybes. 2022 m. rugsėjo mėn. pradėjęs darbą Lietuvos komercijos atašė Ukrainoje Tomas Matulevičius išsakė pasirengimą atsakyti į konkrečius Lietuvos verslininkų paklausimus ir siūlymus, padėti spręsti kylančius klausimus.
 • 2022 m. lapkričio 10 d. LPK atstovai  susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte, Ekonomikos ir inovacijų, Užsienio reikalų ir Aplinkos ministerijų, Statybų sektoriaus vystymo agentūros atstovais aptarti Lietuvos (LT) verslo interesus ir dalyvavimo sąlygas Ukrainos (UA) atstatyme. LPK viceprezidentas Arūnas Laurinaitis pristatė LPK parengtas strategines gaires ir esminius pasiūlymus: susitarti su verslu dėl bendrų strateginių veikimo principų; parengti ilgalaikį veiksmų planą, įskaitant LT verslo dalyvavimą UA energetikos infrastruktūros atstatyme, suskaidant tokį planą į aiškius etapus; nustatyti prioritetinį Lietuvos dalyvavimui UA atstatyme UA regioną, kuriame galėtų būti sukurtos 1–2 LT ilgalaikės „verslo oazės“ ir kuriame būtų vykdomi ir pilotiniai LT projektai; į pradedančią veikti tarpinstitucinę darbo grupę įtraukti ir savivaldos atstovus, kviesti verslo atstovus. Pasirašytas susitikimo protokolas, kuriame užfiksuoti tolesni sutarti žingsniai.
 • 2022 m. rugsėjo 13 d. LPK biure Vilniuje surengtas vadovybės ir LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos narių susitikimas su Ukrainos Aukščiausiosios Rados nariais, kurie informavo apie gerinančias verslo ir investavimo Ukrainoje sąlygas teisėkūros iniciatyvas, pakvietė Lietuvos verslo atstovus kreiptis su pasiūlymais, informuoti apie kylančias verslo veiklai Ukrainoje kliūtis. Dalyvavo LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazimieras Starkevičius, nuotoliniu būdu susitikimo dalyvius pasveikino Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos prezidentas Anatoliy Kinakh.
 • 2022 m. liepos 20 d. LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos narių nuotoliniame susitikime VšĮ Statybų sektoriaus vystymo agentūros direktorius Aidas Vaičiulis pristatė rengiamą (dalyvaujant Lietuvos statybininkų asociacijai) Lietuvos pagalbos atstatant sugriautą Ukrainą veiksmų planą.
 • 2022 m. balandžio 26 d. surengtas nuotolinis bendras LPK ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (UPVS) dvišalių verslo tarybų neformalios statybų darbo grupės posėdis. Diskutuota dėl keitimosi informacija apie objektų atstatymo Ukrainoje finansavimo šaltinius, metodinės pagalbos vertinant pažeistus statinius, lietuviškų energijos išteklių apskaitos sistemų diegimo, pilotinių objektų atstatymo naudojant skaitmeninės pastatų informacinio modeliavimo (angl. BIM) technologijas Ukrainoje. Dalyvavo 15 abiejų šalių verslo asociacijų, įmonių ir institucijų atstovų.
 • 2022 m. balandžio 5 d. surengtas bendras Lietuvos-Ukrainos ir Ukrainos-Lietuvos verslo tarybų išplėstinis nuotolinis posėdis tema „Lietuvos ir Ukrainos verslo bendradarbiavimas Rusijos agresijos Ukrainoje sąlygomis“. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (USPP) prezidentas Anatolijus Kinachas, abiejų valstybių ambasadoriai Valdemaras Sarapinas ir Petro Beshta, Lietuvos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė, Ukrainos Aukščiausiosios Rados (parlamento) Finansų, mokesčių ir muitų politikos komiteto pirmininkas Dannilas Getmantsevas, verslo ir savivaldos asociacijų, įmonių, aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų atstovai. Posėdyje dalyvavo daugiau kaip 150 žmonių. Posėdyje priimta bendra LPK ir USPP Deklaracija, smerkianti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, patvirtinanti abiejų šalių verslininkų siekį išlaikyti esamus ir įgyvendinti naujus bendrus projektus, tiekti kritiškai svarbias Ukrainai prekes, USPP pasirengimą ir toliau teikti visą įmanomą paramą Ukrainoje veikiančioms Lietuvos įmonėms. Buvo susitarta pratęsti posėdyje dalyvių keltų klausimų nagrinėjimą per LPK ir USPP verslo tarybų direkcijas, pasiūlyta detaliau aptarti bendradarbiavimo statybų bei transporto-logistikos srityse klausimus. Išsamiau: ČIA.
 • 2022 m. sausio 26 d. vyko LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos posėdis, kuriame dalyvavo komercijos atašė Sergėjus Tichomirovas. Posėdžio metu aptarti verslo tarybos veiklos rezultatai, planai. Vyko verslo tarybos pirmininko rinkimai, dviejų metų kadencijai buvo perrinktas Aivaras Karalius.
 • 2021 m. gruodžio 8 d. LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius, LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos pirmininkas Aivaras Karalius, LPK verslo tarybų direktorė Diliara Zarifova dalyvavo Ukrainos ir Lietuvos diplomatinių santykių 30 metų minėjime. Iškilmių metu LPK vadovybė, vertindama bendradarbiavimą ir indėlį į Lietuvos-Ukrainos ekonominius santykius, įteikė nepaprastajam ir įgaliotajam Ukrainos ambasadoriui Lietuvoje J.E. ponui Volodymyrui Yatsenskivskyi LPK Pripažinimo ženklą už Lietuvos-Ukrainos tarptautinių santykių plėtojimą ir pagalbą remiant Lietuvos verslus.
 • 2021 m. gruodžio 7 d. vyko bendras Lietuvos-Ukrainos ir Ukrainos-Lietuvos verslo tarybų posėdis, kurio metu buvo diskutuojama apie energetikos paslaugų įmonių (ESCO) veiklą kaip energijos vartojimo efektyvumo didinimo modelį. Susitikimo metu pasirašytas memorandumas tarp Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos ir LPK dėl bendradarbiavimo remiant ESCO veiklą.
 • 2021 m. lapkričio 18 d. pasirašytas supratimo memorandumas su Ukrainos užsienio reikalų ministerija dėl tiesioginio bendradarbiavimo su Ukrainos kompanijomis dėl jų komercinių pasiūlymų.
 • 2021 m. spalio 19 d. įvyko nuotolinis LPK ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (USPP) partnerių organizuotas vebinaras-konferencija „Laisvosios Lietuvos ekonominės zonos ir Ukrainos technoparkų patirtis“. Dalyvavo: Lietuvos laisvųjų ekonominių zonų asociacijos prezidentas Giedrius Valuckas, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generalinis direktorius Simonas Petrulis, UAB „Kormotech“ direktorius Andrii Bereziuk, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generalinis direktorius Eimantas Kiudulas.
 • 2021 m. spalio 11 d. vyko susitikimas su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje – Volodymyr YATSENKIVSKYI. Susitikime sutarta pasirašyta pasiūlymą pasirašyti supratimo memorandumą su Ukrainos užsienio reikalų ministerija dėl tiesioginio bendradarbiavimo su Ukrainos kompanijomis dėl jų komercinių pasiūlymų.
 • 2021 m. rugsėjo 15–16 d. Nikolajeve (Ukraina) įvyko pirmasis  Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Ukraina Verslo Tarybos ir Nikolajevo srities verslo forumas. Išsamiau: ČIA.
 • 2021 m. liepos 12 d. vyko LPK ir USPP organizuota nuotolinė konferencija „Pramonės 4.0 technologijų diegimas žemės ūkio sektoriuje“.
 • 2021 m. liepos 8 d. Ukrainos Reformų konferencijos metu Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), „Versli Lietuva“ ir „UkraineInvest“ surengė Lietuvos  verslo ir Ukrainos valdžios diskusijų forumą (Business to Government), kuriame aukščiausi Ukrainos valdžios pareigūnai pristatė naujausias reformas, verslo klimato pasikeitimus Ukrainoje ir aptarė problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos verslas Ukrainoje. Išsamiau: ČIA
 • 2021 m. kovo 18 d. vyko VI Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (USPP) organizuojamas forumas šiemet sukvietė Lietuvos ir Ukrainos verslo atstovus dalintis patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą transporto, logistikos ir infrastruktūros, atsinaujinančios energetikos ir energetinio efektyvumo srityse. Išsamiau apie įvykusį forumą ČIA.
 • 2021 m. vasario 10 d. įvyko nuotolinis europinės verslo organizacijos „BusinessEurope“ atstovų susitikimas su Ukrainos ministru pirmininku Denys Shmyhal, kuriame dalyvavo ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius bei LPK Viceprezidentas Arūnas Laurinaitis, LPK Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos pirmininkas Aivaras Karalius, LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius, LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis. Išsamiau apie įvykusį susitikimą ČIA.
 • 2020 m. gruodžio 15 d. įvyko LPK Lietuvos-Ukrainos ir Ukrainos-Lietuvos verslo tarybų nuotolinis išplėstinis posėdis-konferencija. Posėdžio metu buvo aptarti 2020 m. bendradarbiavimo rezultatai ir daug dėmesio skirta Pramonė 4.0 tematikai. Renginio metu LPK prezidentas V. Janulevičius ir USPP prezidentas A. Kinachas pasirašė deklaraciją, kurioje pabrėžiamas abiejų šalių verslo bendruomenių didelis susidomėjimas galimybėmis plėtoti ekonominius ir verslo ryšius. Ukrainos ir Lietuvos verslininkai aktyviai siekia įgyvendinti bendrus projektus tokiose inovacijų, aukštųjų technologijų, mechanikos inžinerijos, transporto, energijos taupymo ir pan. srityse.
 • 2020 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos-Ukrainos tarybos nuotolinis susitikime  dalyvavo LPK nariai, parneriai iš Ukrainos – Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos nariai, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje V. Yatsenkivskyi, Lietuvos ambasadorius Ukrainoje V. Sarapinas. Aptarta Lietuvos prezidento vizito į Kijevą metu vyksiančio Ukrainos-Lietuvos ekonomikos forumo tematika (forumas numatytas š. m. gruodžio mėnesį). Taip pat planuojami 4 nuotoliniai susitikimai aptarti: atsinaujinančią energetiką; IT; Pramonę 4.0; logistiką.
 • 2020 m. liepos 2 d. Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos mišriame nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje tiesiogiai iš Kijevo prisistatė savo kadenciją neseniai pradėjęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Valdemaras Sarapinas. Aptarti investavimo Ukrainoje, taikant Lietuvos pelno mokesčio įstatymą, pokyčiai, diskutuota apie COVID-19 įtaką verslui.
 • 2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos posėdyje aptartas V-sis Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas bei teminės sekcijos, buvo pristatyti 2020 m. verslo tarybos planai.. Posėdyje dalyvavo URM  ambasadoriai ypatingiems pavedimams Ričardas Degutis ir Gvidas Kerušauskas.
 • 2019 m. lapkričio 27 d. įvyko V-asis dvišalis Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas, organizuotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos kartu su partneriais Ukrainoje – Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (USPP). Tuo pačiu metu Lietuvoje vyko ir abiejų šalių Prezidentų taryba.

Įrašykite paieškos frazę: