Lpk Logo Lt

Persiuntimo tarifai turi būti nustatomi laikantis ekonomiškai pagrįstų proporcijų tarp vidutinės ir žemosios įtampų

2017 06 19

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) atkreipia dėmesį, kad per pastaruosius metus skirtumas tarp vidutinės ir žemosios įtampos tarifų sumažėjo iki minimumo, o trečio plano vartotojams šio skirtumo faktiškai nebeliko. LPK ekspertų nuomone, ši neteisinga tarifų  žemosios įtampos vartotojams politika juos diskriminuoja. Vidutinės įtampos vartotojai  suvartoja  Lietuvoje didesnę elektros energijos dalį, todėl yra būtina užtikrinti, kad persiuntimo tarifai būtų nustatomi laikantis ekonomiškai pagrįstų proporcijų  tarp vidutinės ir žemosios  įtampų vartotojų visuose tarifų planuose, teisngai paskirstant persiuntimo kaštus tarp atskirų grupių vartotojų, proporcingai jų naudojamai elektros persiuntimo tinklo infrastruktūrai.

Daugelį  metų tarp vidutinės ir žemosios įtampos tarifų buvo nustatytas skirtumas, kuris realiai atspindėjo vidutinės ir žemosios įtampų vartotojų naudojamą skirstymo operatoriaus persiuntimo tinklo infrastruktūros dalį. Nuo 2010 m. prasidėjo neproporcingas tarifų kitimas: tarifai buvo didinami ir jie ženkliai didėjo vidutinės įtampos vartotojams, o kai tarifai buvo mažinami, jie ženkliai buvo sumažinti žemosios įtampos vartotojams.

Tokie sprendimai kelia pagrįstų abejonių, nes persiuntimo tinklo infrastruktūroje neįvyko drastiškų pasikeitimų, o  perdavimo ir skirstomojo tinklo operatoriai vidutinės įtampos vartotojams elektros nepradėjo persiuntinėti geresniu tinklu ar teikti kitų papildomų paslaugų. Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojo (tiek vidutinės, tiek žemosios įtampos) nupirkta elektros kWh nuo tarpvalstybinių jungčių ir šalies vidaus generacinių šaltinių iki skirstymo operatoriaus vidutinės įtampos  skirstykloje esančio atsišakojimo taško persiunčiama tuo pačiu Litgrid perdavimo tinklu. Iki šio taško visi vartotojai elektros persiuntimui naudoja tą pačią infrastruktūrą, todėl  elektros kWh persiuntimas iki šio taško turi kainuoti vienodai. Nuo šio taško vidutinės įtampos vartotojai  elektrą persiunčia savo nuosavybėje turimu vidutinės įtampos tinklu, ją transformuoja į žemą įtampą savo transformatorinėse ir iki elektros įrenginių persiunčia vartotojo nuosavybėje esančiu žemosios įtampos tinklu. Vidutinės įtampos vartotojas savo lėšomis padengia viso šio tinklo eksploatavimo sąnaudas, elektros nuostolius transformatoriuose ir kabelinėse linijose, pats išlaiko personalą viso šio tinklo eksploatavimui. Tuo tarpu, kai žemosios įtampos vartotojui iki jo apskaitos skydo elektrą persiunčia skirstymo operatorius, savo lėšomis padengdamas visas eksploatavimo sąnaudas ir nuostolius. Todėl abejotina ar gali beveik vienodai kainuoti elektros persiuntimas žemosios ir vidutinės įtampos vartotojams, jeigu pastarieji naudoja ženkliai mažesnę persiuntimo tinklo  infrastruktūros dalį ir nuo skirstymo operatoriaus  pečių nuima didelę dalį eksploatavimo kaštų ir padengia tinklo nuostolius.

Lietuvos pramonininkų konfederacija jau ne kartą kreipėsi į skirstomųjų tinklų operatorių ir Valstybinę kainų ir energetikos  kontrolės komisiją reikalaudami sustabdyti šią neteisingą tarifų kitimo tendenciją. Nors iš esmės susitikimuose buvo pritariama, kad problema egzistuoja ir buvo žadama kiekvienais sekančiais metais ją spręsti, bet  2017 metų tarifai, lyginant su 2016 m., vėl daugiau buvo sumažinti žemajai įtampai nei vidutinei. Lietuvos pramonininkų konfederacija tikisi, kad skirstomųjų tinklų operatorius ir Valstybinė kainų ir energetikos  kontrolės komisija atsižvelgs į susidariusią situaciją ir priims sprendimus, užtikrinančius galimybę tinklo skirstymo sąnaudas diferencijuoti pagal vartotojų tipus.

Neproporcingas tarifų kitimas nuo 2010 m. iki 2016 m.:

  • Pirmo plano persiuntimo tarifai žemosios įtampos vartotojams sumažėjo 37 proc., kai tuo tarpu vidutinės įtampos tik 15 proc., t.y. 2,5 karto mažiau. Skirtumas tarp vidutinės ir žemosios įtampos tarifų 2010 m. buvo 3,47 ct/kWh, o 2016 m. sumažėjo iki 1,3 ct/kWh, t.y 2,7 karto.
  • Antro plano persiuntimo tarifai žemosios įtampos vartotojams sumažėjo 39 proc., o vidutinės įtampos tik 14 proc., t.y. 2,8 karto mažiau. Skirtumas tarp vidutinės ir žemosios įtampos tarifų 2010 m. buvo 2,38 ct/kWh, o 2016 m. sumažėjo iki 0,6 ct/kWh, t.y 4 kartus.
  • Trečio plano persiuntimo tarifai žemosios įtampos vartotojams sumažėjo 37 proc., o vidutinės įtampos tik 16 proc., t.y.  2,3 karto mažiau. Skirtumas tarp vidutinės ir žemosios įtampos tarifų 2010 m. buvo 1,16 ct/kWh , o 2016 m. sumažėjo iki 0,1 ct/kWh., t.y. 11 kartų.

Galios dedamosios mokesčio kitimo tendencijos:

  • Pirmo plano galios dedamosios tarifai žemosios įtampos vartotojams pakilo 58 proc., o  vidutinės įtampos – net 81 proc.
  • Antro plano galios dedamosios tarifai žemosios įtampos vartotojams sumažėjo 21 proc., o  vidutinės įtampos ne sumažėjo, bet padidėjo net 26 proc.
  • Trečio plano galios dedamosios tarifai žemosios įtampos vartotojams sumažėjo 36 proc., o vidutinės įtampos ne sumažėjo, bet padidėjo 12 proc.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, energetika, Pranešimai žiniasklaidai, Verslas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3329],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, energetika, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Verslas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: