Lpk Logo Lt

Socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų tvarumas: teisiniai aspektai 2023

Kolektyvinės sutartys leidžia abejoms pusėms – tiek darbuotojui, tiek darbdaviui – savarankiškai aptarti joms aktualius klausimus ir įtvirtinti atitinkamas sąlygas bei taisykles. Darbo kodekse pateikiamas tik pavyzdinis sąrašas sąlygų ir garantijų, kurias atitinkamai galima aptarti nacionalinėse, teritorinėse, šakos ir darbdavio bei darbovietės lygmens kolektyvinėse sutartyse. Darbo kodekso straipsniai nėra įpareigojantis ar baigtinis sąlygų ir garantijų sąrašas, o daugiau tam tikros orientacinės, pavyzdinės gairės.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), kartu su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (PRAMPROF) ir Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“ vykdyto Europos Komisijos finansuojamo projekto POWERDIALOGUE metu organizuoja ir rengia įvairias priemones, skirtas Trišalės tarybos veikloje dalyvaujantiems socialinių partnerių bei Vyriausybės atstovams, taip pat kitų profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų nariams. Vykdomu projektu siekiama stiprinti socialinių partnerių bendruosius ir specifinius gebėjimus, taip įgalinant juos skatinti ir kokybiškai gerinti socialinį dialogą Lietuvoje.

Viena iš projekto priemonių yra studija-vadovas, kuriame analizuojami ir aptariami Lietuvoje vykstančio institucinio socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų teisiniai procesai. Leidinyje taip pat pristatomos ir esminės Europos socialinio dialogo bei Tarptautinės darbo organizacijos nuostatos socialinės partnerystės ir kolektyvinių darbo santykių srityje.

Unable to display PDF file. Download instead. 

Pilnos apimties studiją rasite čia.

Studija „Socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų tvarumas: teisiniai aspektai 2023“ parengta Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), kartu su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (PRAMPROF) ir Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“ vykdomo Europos Komisijos finansuojamo projekto „POWERDIALOGUE – Empowering Social Dialogue for the Post-COVID Economy“ pagal Europos Komisijos programos „Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)“ kvietimą „Support for social dialogue (SOCPL-2021-SOC-DIALOG)“.

Studiją parengė dr. Vida Petrylaitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, darbo ir socialinės apsaugos teisės ekspertė, ir dr. Daiva Petrylaitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė, Kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės mokslo centro vadovė.

Įrašykite paieškos frazę: