Lpk Logo Lt

„BusinessEurope“ pozicija dėl ES Muitinės kodekso reformos

2023 11 07

2023 m. gegužės 17 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl ambicingiausios ir išsamiausios ES muitų sąjungos reformos nuo jos įkūrimo 1968 m. Reformos epicentre siūloma nauja ES muitinės institucija, prižiūrėsianti ES muitinės duomenų centrą, kuris veiks kaip naujosios sistemos variklis. Su visais EK pasiūlymais susipažinti galite čia.

Muitų sąjunga yra vienas pagrindinių ES instrumentų, kurie yra būtini siekiant apsaugoti ES vidaus rinką bei ES įmones prieš nesąžiningą konkurenciją. Muitai taip pat yra labai svarbūs siekiant palengvinti prekybą ir valdyti didžiules prekybos apimtis, kurios smarkiai išaugo ypač dėl nepaprasto elektroninės prekybos augimo.

ES teisės aktų, nustatančių labai ambicingus standartus tokiose srityse kaip aplinka, sveikata, saugumas ir skaitmeninė apsauga, skaičius pastaraisiais metais gerokai išaugo dėl Žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslų. Daugelis šių teisės aktų turi tiesioginį poveikį muitinei, kuriai dabar tenka vis daugiau užduočių ir turi tikrinti daug nefiskalinių priemonių. Šiuo metu prekės turi atitikti šimtus ES teisės aktų, kuriuos muitinė privalo vykdyti, kad užtikrintų ir apsaugotų ES vidaus rinką ir prisidėtų prie ES politikos tikslų.

Šiuo sudėtingu ir iššūkių pilnu laikotarpiu neturėtume pamiršti didžiulės muitų politikos svarbos Europos įmonių konkurencingumui. Muitinės politika atlieka lemiamą vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas teisėtai prekybai ir išlaikant sklandžius bei atvirus prekybos srautus Europos verslui – vienam labiausiai priklausomų nuo prekybos pasaulyje. Dėl šios priežasties yra labai svarbu užtikrinti tinkamą prekybos kontrolės pusiausvyrą ir teisėtos prekybos palengvinimą.

Atsižvelgiant į tai, skubiau nei bet kada reikia perkelti muitų sąjungą į kitą lygį. „BusinessEurope“ remia UCC reformą su nuostatomis, išdėstytomis Komisijos pasiūlyme. Visgi, „BusinessEurope“ mano, kad UCC numatytas laikotarpis yra labai ilgas, dėl ko prarasime pagreitį ir prarasime reformos aktualumą. Augant prekybos apimtims ir didėjant nefiskaliniams reikalavimams ties pasieniu, reformuotos UCC mums reikia per trumpesnį laikotarpį, kaip ir užtikrinimo, kad numatyti pakeitimai būtų įgyvendinami pagal numatytą terminą.

 

Pagrindiniai BusinessEurope pozicijos dėl UCC teiginiai:

  1. ES muitinė patiria vis didesnį spaudimą dėl didžiulių elektroninės prekybos apimčių ir nefiskalinių priemonių apimtys nuolat auga. Todėl UCC reforma yra reikalinga skubiau nei bet kada. „BusinessEurope“ visiškai remia šią, labai svarbią ir reikalingą, reformą. Todėl BE ragina Komisiją siekti dar trumpesnio įgyvendinimo laikotarpio, nei numatyta reformos pasiūlyme, su sąlyga, kad įmonėms bus suteikta bent 18 mėnesių pasiruošimo laiko. Muitinės politika  yra labai svarbi Europos įmonių konkurencingumui ir tinkamos pusiausvyros užtikrinimas tarp prekybos kontrolės bei teisėtos prekybos palengvinimo yra esminiai šios politikos elementai. Pagrindiniai reikalavimai sėkmingam reformos įgyvendinimui  yra būtinos reguliarios verslo konsultacijos ir bandomieji bandymai, užtikrinant, kad įmonės būtų laiku pasiruošusios.
  2. „BusinessEurope“ jau daugelį metų prašė supaprastinimų įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant savarankišką įsivertinimą.  Patikimo ir patikrino prekybininko programa (angl. „Trust & Checked Trader Program” ) turėtų būti numatyta per daug trumpesnį laikotarpį. Tačiau prieš šios schemos įgyvendinimą,  ekonominiams operatoriams, turintiems AEO statusą, reikalinga įgyvendinti realius supaprastinimus ir prekybos palengvinimus, įskaitant savęs įsivertinimą.
  3. UCC reformoje turėtų būti numatyta naujausių turimų technologijų naudojimas, kaip pavyzdžiui, dirbtinio intelekto muitinės procedūrų supaprastinimui ir prekybos palengvinimui. Duomenų, ypač svarbios verslo informacijos, saugumas turėtų būti pagrindinis ES muitinės duomenų centro prioritetas.
  4. ES muitinė neturėtų sukurti dar vieno papildomo biurokratijos sluoksnio verslui. ES muitinės institucija turėtų vadovauti, koordinuoti ir remti nacionalines muitines, taip užtikrinant suderintas ir harmonizuotas muitinės procedūras, ypač dėl UCC įgyvendinimo visoje ES.
  5. Ateityje daug svarbių būsimosios UCC kodekso detalių bus apibrėžta deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose. Labai svarbu, kad Europos Komisija remtųsi verslo nuomone, kad šios detalės neprasilenktų su realybe ir būtų teisingos. Visų pirma, muitinės teisės aktai turėtų būti kiek įmanoma paremti verslo procesais tam, kad numatyti supaprastinimai visiškai įsigaliotų. Tęsiamos konsultacijos ir bendradarbiavimas su įmonėmis yra labai svarbus. Turėtų būti įsteigtas reguliarus struktūrinis / formalizuotas dialogas ir atitinkamos konsultacijos su verslu, pvz. TAXUD GD prekybos ryšių grupėje.

 

Atkreiptinas verslo dėmesys, dėl siūlomų nuostatų dėl laikinojo saugojimo (angl. Temporary storage).

Dabar į Muitų sąjungos teritoriją įvežamos nesąjunginės prekės yra laikinai saugomos nuo jų atvežimo ir pateikimo muitinei momento iki jų perdavimo taikant muitinės procedūrą arba reeksportuojant. Šiuo metu prekės (pagal UCC 149 straipsnį) turi būti pateiktos muitinės procedūrai arba reeksportuojamos per 90 dienų nuo jų pateikimo į muitinę.

Pagal UCC reformos pasiūlymo 86 straipsnio 5 dalį „Laikinai sandėliuojamoms nesąjunginėms prekėms turi būti įforminta muitinės procedūra ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pranešimo apie jų atvykimą arba ne vėliau kaip per 6 dienas nuo pranešimo apie jų atvykimą įgaliotojo gavėjo atveju […]. Išimtiniais atvejais tas terminas gali būti pratęstas“.

„BusinessEurope“ nuomone, laikinas saugojimas yra naudingas mechanizmas, suteikiantis įmonėms manevro teisę nuspręsti, ką daryti su prekėmis prieš  pradedant muitinės procedūrą. Ekonominių operatorių IT ir administracinės sistemos dabar yra sukurtos pagal dabartinį 90 dienų laikino saugojimo terminą. Taip dramatiškai sumažinus šį terminą, tai turės didelį poveikį Europos verslui.

Su pilna „BusinessEurope“ pozicija galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, muitai, Muitinė, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1201],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, muitai, Muitin\u0117, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: