Lpk Logo Lt

„BusinessEurope“ pateikė nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų analizę

2021 06 14

Europos verslo organizacija „BusinessEurope“ paskelbė nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų, kuriuos ES valstybės narės pateikė Europos Komisijai, analizę. Analizė parengta pagal šios organizacijos, kuriai priklauso 40 pirmaujančių pramonės ir darbdavių organizacijų iš 34 šalių ir kurios nare yra Lietuvos pramonininkų konfederacija, narių vertinimus.

„Reform Barometer 2021“ raporte pabrėžiama, kad „NextGenerationEU“ priemonė turėtų būti labiau orientuota į investicijas, skatinančias ilgalaikį konkurencingumą, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, o taip pat turi sutelkti dėmesį į ambicingesnes ir augimą skatinančias reformas.

Dauguma „BusinessEurope“ narių mano, kad nacionalinės Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (Recovery and Resilience  Facility, RRF) priemonės turės tam tikrą teigiamą poveikį, bet tik 11 proc. tiki, kad pakankamos lėšos bus sutelktos ekonomikos atsigavimui ir skatins ilgalaikį augimą bei darbo vietų kūrimą. Daugiau nei pusė mano, kad jų valstybių atsigavimo ir atsparumo planuose nepakankamai dėmesio skiriama konkurencingumui, moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms.

Raporte teigiama, kad ES ekonomika 2020 m. susitraukė 6,3 proc., kai JAV – 3,5 proc., o Kinijos – 2,3 proc. Yra pavojus, kad dėl pandemijos Europa atsigaus lėčiau nei minėtosios šalys ir dėl to gali ekonomiškai atsilikti. Tikėtina, kad bendras makroekonominis atsakas visoje ES bus mažesnis nei JAV, todėl labai svarbu užtikrinti, kad kiekvieną nacionalinių atkūrimo ir atsparumo planų eurą valstybės narės veiksmingai panaudotų ambicingesnėms augimą skatinančioms reformoms ir ilgalaikėms investicijoms, stiprinančioms ilgalaikį konkurencingumą.

Raporte atkreipiamas dėmesys, kad buvo nepakankamas socialinių partnerių įtraukimas į nacionalinių planų rengimą. Didžioji dauguma „BusinessEurope“ narių  (71 proc.) mano, kad socialinių partnerių dalyvavimas, rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, buvo nepakankamas arba labai ribotas. Dėl būtinybės kuo greičiau parengti planus vyriausybės ne visada sugebėjo užmegzti ryšį su socialiniais partneriais, bet jos neįvertino to faktoriaus, kad „BusinessEurope“ nariai gali atlikti pagrindinį vaidmenį teikdami gaires ir rekomendacijas sėkmingam planų įgyvendinimui.

Raporte pateiktose rekomendacijose atkreipiamas dėmesys, kad nepaisant laipsniško ekonominės veiklos ribojimų atsisakymų, būtina labai atsakingai įvertinti paramos priemonių verslui ir darbuotojams atsisakymą. Būtina stiprinti atsparumą būsimoms pandemijoms, įgyvendinti priemones, kurios garantuotų laisvą prekių, žmonių ir paslaugų judėjimą ateityje. Valstybės narės turi užtikrinti tvarų ekonominį augimą ir konkurencingumo didinimą, įgyvendindamos būtinas struktūrines reformas, bei užtikrinti glaudesnį socialinių partnerių dalyvavimą, rengiant ir įgyvendinant RRF projektus kuriant tolesnius projektus.

Taip pat raporte nurodoma, kad ES institucijos turi užtikrinti nacionalinių RRF planų, susietų su kiekvienos valstybės struktūrinių reformų įgyvendinimu, kontrolę. Be to, institucijos turi siekti, kad valstybės narės pasinaudotų ir kitų ES finansavimo šaltinių įgalinimu perspektyvių projektų įgyvendinimui arba tęstinumo užtikrinimui.

Su visu „Reform Barometer 2021“ raportu galite susipažinti: ČIA.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1927],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: