Lpk Logo Lt

BUSINESSEUROPE

Businesseurope 300x57

BUSINESSEUROPE yra įtakingiausia europinė verslo organizacija, reguliariai bendraujanti su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Taryba, taip pat su europinėmis asociacijomis, užtikrindama, kad verslo balsas būtų girdimas visuose ES politikos formavimo etapuose. Atstovaudama Europos verslui tarptautinėje arenoje, BUSINESSEUROPE siekia geresnių sąlygų konkurencingumui pasauliniu mastu.

Šiuo metu BUSINESSEUROPE priklauso 42 nariai, pirmaujančios pramonės ir darbdavių organizacijos iš 36 šalių (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės šalių), kurios vienija daugiau kaip 20 milijonų įmonių visoje Europoje. Be nacionalinių konfederacijų BUSINESSEUROPE priklauso 69 korporacijos, tarp kurių – BASF, ENEL, Google, BMW, Philip Morris, Siemens, Thermo Fisher, Norsk Hydro. Organizacijos struktūroje yra apie 60 darbo grupių, kurių veiklą koordinuoja 7 komitetai. Darbo grupių veikloje dalyvauja specialistai iš nacionalinių federacijų, Europos sektorinių asociacijų ir įmonių.

Šiuo metu BUSINESSEUROPE  prezidento pareigas eina Fredrik Persson (Curriculum Vitae), generalinio direktoriaus – Markus J. Beyrer (Curriculum Vitae).

LPK yra aktyvi BUSINESSEUROPE narė nuo 1998 metų (pradžioje – asocijuota narė, o nuo 2004 m. – visateisė organizacijos narė). BUSINESSEUROPE suteikia tvirtą pagrindą LPK atstovauti savo narių interesus ES lygmeniu: užtikrina prieigą prie įtakingo nacionalinių pramonės federacijų, europinių asociacijų ir įmonių tinklo, palengvina prieigą prie Europos Komisijos ir Europos Parlamento aukščiausio lygio vadovų, stiprina pozicijų poveikį, teikia ekspertų parengtą informaciją teisės aktų poveikio ir raidos klausimais.

LPK aktyviai dalyvauja priimant sprendimus BUSINESSEUROPE:

  • LPK prezidentas dalyvauja Pirmininkų taryboje (COPRES), aukščiausiame sprendimų priėmimų institute (susitikimai vyksta 2 kartus per metus ES pirmininkaujančios šalies sostinėje);
  • LPK generalinis direktorius atstovauja LPK Vykdomojo komiteto (EXCO) posėdžiuose (4 kartus per metus Briuselyje);
  • LPK administracijos atstovai, asociacijų ir įmonių ekspertai atstovauja LPK narių interesus darbo grupių posėdžiuose;
  • kasdienis atstovavimas įgyvendinamas per LPK atstovybę Briuselyje, vadovaujamą Rasos Uždavinytės, kuri yra ir LPK nuolatinė atstovė BUSINESSEUROPE.

Daugiau informacijos:

Įrašykite paieškos frazę: