Lpk Logo Lt

Susitikime su Vyriausybės kanclere LPK atstovai aptarė sprendimus inžinerinėms specialybėms populiarinti

2024 06 14

Birželio 14 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) viceprezidentas Gintautas Kvietkauskas, l. e. p. generalinis direktorius Tomas Garuolis ir LPK narės Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA direktorius Darius Lasionis susitiko su Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte. Susitikime daugiausiai dėmesio skirta sprendimams, kurie galėtų pritraukti daugiau stojančiųjų inžinerines specialybes.

LPK atstovai susitikime pažymėjo, kad nors inžinerinio sektoriaus generuojama pridėtinė vertė nekelia abejonių, nerimaujama dėl Lietuvoje mažėjančio norinčiųjų studijuoti inžinerinius mokslus studentų skaičiaus. Viso sektoriaus potencialo neleidžia išnaudoti žmogiškųjų išteklių problema, kuriai spręsti Lietuvoje reikalinga kompleksinė sprendimų visuma: pokyčiai bendrajame ugdyme, STEAM ugdymo (integruojančio gamtos mokslus, technologijas ir inžineriją, menus ir matematiką) stiprinimas, taip pat reikalinga spręsti klausimus dėl kvalifikacijų pripažinimo, priėmimo į aukštąsias mokyklas modelio, kolegijų tinklo pertvarkos, profesinio mokymo.

LPK atstovai jau ne kartą siekia atkreipti Vyriausybės atstovų dėmesį, į tai, kad norint steigti inžinerinės pakraipos gimnazijas (ir/ar tokios pakraipos klases), reikalingi tokią galimybę numatantys įstatymų pakeitimai. Taip pat susitikime pažymėta, kad nors mokyklose yra įsteigti karjeros specialistų etatai, patirtys dėl tokių specialistų veiklos ir įsitraukimo kol kas yra labai skirtingos, pasigendama glaudesnio bendradarbiavimo su verslu ir įsiklausymo į ateities darbo rinkos poreikius.

Klausimų verslo bendruomenės atstovams kelia ir profiliavimas. LPK atstovai pastebėjo, kad būtų tikslinga atlikti išsamesnę analizę, kuri leistų atsakyti, ar profiliavimas netampa  barjeru, ribojančiu mokyklą baigiančių mokinių pasirinkimo galimybes.

Pažymėta, kad kalbant apie profesinį mokymą, svarbu įsivertinti, ar atsižvelgiama į regioniškumą, ar pakaks vietų ir finansavimo, atsižvelgiant į pokyčius aukštojo mokslo sistemoje.

Susitikimo dalyviai sutarė dėl prioritetinių uždavinių, prie siūlymų aptartiems klausimams spręsti bus grįžtama netrukus.

Susijusios naujienos

LPK ir jos narės prisidėjo prie jungtinės Erasmus Mundus ...

2024 05 22
38
inžinerija, inžinerinis ugdymas, STEAM, Vyriausybės kenceliarija"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[4992],"category_name":"Naujienos","tag":"in\u017einerija, in\u017einerinis ugdymas, STEAM, Vyriausyb\u0117s kenceliarija","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="1">

Įrašykite paieškos frazę: