Lpk Logo Lt

Pramonininkai su Europos Komisijos atstovais aptarė prekybos apsaugos priemonių reformos klausimus

2017 04 11

 Balandžio 11 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), surengė diskusiją, kurioje  su Europos Komisijos  Prekybos apsaugos direktorato direktoriumi Leopoldo Rubinacci ir URM viceministru Albinu Zananavičiumi aptarė ES prekybos apsaugos priemones ir planuojamus antidempingo metodikos pakeitimus.

LPK viceprezidento Arūno Laurinaičio teigimu, Konfederacija visada pasisakė už paramą sąžiningai prekybai, tačiau tai įmanoma tik sukūrus visiems vienodas konkurencines sąlygas.

„Lietuvos pramonininkai teigiamai vertina ir palaiko EK iniciatyvas dėl prekybos priemonių apsaugos. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad yra būtina užtikrinti visų šių procesų prognozuojamumą, ypatingai įgyvendinimo etape. Labai svarbūs yra ir metodologijos objektyvumo klausimai –  metodologija turi remtis techniniais, o ne politiniais kriterijais. Būtina užtikrinti instrumentų efektyvumą ir vengti papildomų kaštų sukūrimo“- sakė LPK viceprezidentas.

Diskusijoje dalyvavęs URM viceministras A.Zananavičius pabrėžė, kad derybose bus siekiama   konstruktyvumo ir pragmatiškumo. Jo teigimu, labai svarbu iš pirmų lūpų išgirsti pramonininkų nuomonę.

Šiuo metu  ES institucijose ir ES valstybių narių sostinėse aktyviai svarstomi klausimai, susiję su Prekybos apsaugos priemonių reforma – reglamentai dėl modernizavimo, antidempingo ir antisubsidijų skaičiavimo metodologijos  bei kt. Šiuos klausimus pristatęs EK Prekybos apsaugos direktorato direktorius L.Rubinacci konstatavo, kad Europos Komisija siūlo reformą, kuria siekiama aprūpinti ES pramonę veiksmingomis prekybos apsaugos priemonėmis prieš nesąžiningą konkurenciją. Toks poreikis atsirado atsižvelgiant į dalies Kinijos stojimo į Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) protokolo nuostatų galiojimo pabaigą.

“Dabar esame teisinio netikrumo sąlygose. Patikimiausias sprendimas tokioje situacijoje yra keisti skaičiavimo metodologiją, įvertinant ateities perspektyvas. Ir pagrindinis tikslas, kurio siekiame yra išsaugoti stiprius apsaugos instrumentus, kurie neprieštarautų ES tarptautiniams teisiniams įsipareigojimams,” – sakė EK atstovas.

2016 m. lapkričio 9 d. Europos Komisija (EK) paskelbė reglamentų pakeitimų projektą, kuriame siūloma keisti dempingo maržos (normaliosios vertės) apskaičiavimo metodiką importui iš šalių, kuriose nustatomi dideli rinkos iškraipymai dėl valstybės kišimosi į ekonomiką. EK siūlo naudoti lyginamuosius standartus arba atitinkamas gamybos ir pardavimo sąnaudas, įskaitant taikomas tinkamoje tipiškoje šalyje, kurios ekonominis išsivystymas panašaus lygio kaip ir eksportuojančios šalies.

Nustatant iškraipymus siūloma atsižvelgti į kriterijus (pvz. valstybės politiką ir įtaką, didelį valstybės valdomų įmonių skaičių, diskriminaciją, dėl kurios pranašumas teikiamas vietos bendrovėms, ir finansų sektoriaus nepriklausomumą). Konkretūs iškraipymai bus nurodyti EK rengiamose specialiose rinkos iškraipymo ataskaitose apie šalis ar sektorius.

Europos Sąjungos (ES) pramonės subjektai galės naudotis šiomis ataskaitomis teikdami skundus. Naujoji metodika bus neutrali, t.y. vienodai taikoma visoms PPO šalims narėms.

LPK ragina ES institucijas priimti teisės aktus tobulinančius pakeitimus, kurie visiškai atitiktų šiuos pamatinius principus, užtikrintų sąvokų ir procedūrų aiškumą bei įmonėms gyvybiškai svarbų teisinį tikrumą:

  • Metodika turi atitikti PPO ir ES teisę, taip užtikrinant ES pramonei reikalingą teisinį tikrumą ir prognozuojamumą;
  • ES pramonei neturi būti užkrauta jokia papildoma našta (įrodymo našta, administracinė našta) lyginant su dabartine metodika, kuri galėtų apsunkinti ES pramonės pastangas teikti skundus ir EK galias inicijuoti tyrimus. Skundų procedūra privalo būti veiksminga, realistiška ir įgyvendinama;
  • Naujai siūloma antidempingo metodika turi išlaikyti galimybę taikyti efektyvias prekybos apsaugos priemones, griežtai nemažinant esamo priemonių lygio;
  • Metodika turi būti objektyvi, t.y. rinkos iškraipymai turi būti nustatomi remiantis objektyviais techniniais, ne politiniais kriterijais;
  • Turi būti užtikrintas EK įsipareigojimas pateikti rinkos iškraipymo trečiosiose šalyse ataskaitas, apimant visus sektorius, kuriuose gali egzistuoti rinkos iškraipymai.

Daugiau informacijos:

Daiva Rimašauskaitė

LPK Komunikacijos departamento direktorė

Tel. 8 680 44245, el. p. daiva@archyvas.lpk.lt

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[3370],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: