Lpk Logo Lt

Pasirašytas Vyriausybės, verslo atstovų ir socialinių partnerių Nacionalinis susitarimas dėl Lietuvos pažangos reformų

2017 10 16

Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Nacionalinio susitarimo pasirašymas

Spalio 16 d.  pasirašytas Nacionalinis susitarimas dėl Lietuvos pažangos reformų. Susitarime, kurį pasirašė LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas, verslo konfederacijų vadovai, profesinių sąjungų vadovai, įtvirtinamas siekis kelti gyvenimo lygį, didinti darbo rinkos patrauklumą, kurti konkurencingą ekonomiką. 

Ilgalaikę pažangą pasieksime, jei didinsime viešojo sektoriaus efektyvumą, gerinsime viešąsias paslaugas, įtvirtinsime socialinį dialogą, užtikrinsime švietimo ir mokslo kokybę, sukursime sąlygas mokytis visą gyvenimą, sukursime suderintą ir stabilią mokesčių sistemą, didinsime šalies konkurencigumą.

Nacionalinis susitarimas – tai bendra visų pasirašančiųjų šalių deklaracija ir įsipareigojimas dirbti vardan bendro tikslo, remiantis sutartais principais ir priemonėmis.

Susitarime teigiama, kad būtina didinti viešojo sektoriaus efektyvumą, gerinti ir modernizuoti viešąsias paslaugas, iniciatyvas grįsti kaštų ir naudos analizėmis, tobulinti viešųjų finansų valdymo sistemą, efektyviau administruoti mokesčius ir kovoti su šešėline ekonomika. Verslo atstovai pritaria įtvirtintai nuostatai, kad bus gerinama konkurencinė aplinka – atsisakoma valstybei nebūdingų paslaugų, kurios iškreipia konkurencines sąlygas. Taip pat išreikštas pasiryžimas investuoti į skaitmeninės visuomenės kūrimą ir e-paslaugų didinimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacija, šakinių asociacijų vadovai nuosekliai reiškia susirūpinimą, kad sparčiau vyktų švietimo reforma, kuri atitiktų šiuolaikinės gamybos ir verslo poreikius. Todėl sveikiname susitarime keliamą tikslą sukurti efektyvią bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tinklą, užtikrinant visų lygių kokybę ir jos priežiūrą.

Technologijos, inovacijos, skaitmenizacija jau šiandien keičia pramonės įmones, kuriami nauji verslo modeliai. „Įmonių vadovų apklausose jau ne vieneri metai švietimas yra įvardinamas kaip pagrindinis elementas, siekiant įmonių modernizacijos ir konkurencingumo užtikrinimo. Įmonėse vyksta pokyčiai – robotizacija, procesų modernizavimas. Mūsų įmonės naujų technologijų taikymo  gamyboje dėka  jau gali pasiūlyti išskirtinės kokybės produkciją. Bet dabar susiduriame su problema, kad mūsų švietimo sistema dar yra pakankamai inertiška ir technologiniai pokyčiai vyksta greičiau nei prie jų pritaikomos švietimo programos. Valstybė dabar investuoja milžiniškus pinigus į švietimo sistemą, bet globalios ekonomikos iššūkius atliepiančios švietimo kokybės šiai dienai užtikrinti negalime. Gyvybinga  ir efektyvi  švietimo sistema užtikrintų racionalų finansų panaudojimą. Sveikiname, kad švietimo sistemos pertvarka yra reikšminga nacionalinio susitarimo šalies pažangai dalis“, teigia Susitarimą Lietuvos pramonininkų konfederacijos vardu pasirašęs prezidentas Robertas Dargis.

Susitarime numatomi žingsniai, kurie turi atvesti Lietuvą į naują konkurencingumo lygmenį, pirmiausia keliant ambiciją įtvirtinti šalies verslo bei investicinę aplinką kaip konkurencingiausią regione. Lietuvos pramonininkų bendruomenei itin aktualu, jog drauge bus siekiama užtikrinti produktyvumo augimą, skatinant pramonės ir verslo transformaciją, diegiant skaitmeninius procesus ir kuriant aukštos kokybės darbo  vietas.

Šalies konkurencingumui svarbi yra stabili mokesčių sistema, prognozuojama, aiški, sąžininga mokestinė aplinka. Pramonė ir verslas pritaria susitarimo nuostatai, kad bus mažinamas darbo jėgos apmokestinimas, perkeliant mokestinę naštą mažiau ekonomikos augimui žalingiems mokesčiams. Svarbu pažymėti, kad bus vadovaujamasi principu, jog vieni mokesčiai bus didinami mažinant kitus – nedidinant bendros mokestinės naštos,

Verslas susitarimo pasirašymu atsakingai pritaria konstruktyviam dialogui su visais socialiniais partneriais: su darbuotojais, jų atstovais, profesinėmis sąjungomis. Tuo pačiu verslo atstovai viliasi, kad partneriai prisidės prie pozityvios nuomonės apie verslą ir jo vaidmenį plėtojant ekonomiką ir didinant visuomenės gerovę sklaidos.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Nacionalinis susitarimas dėl Lietuvos pažangos reformų, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3259],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Nacionalinis susitarimas d\u0117l Lietuvos pa\u017eangos reform\u0173, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: