Lpk Logo Lt

Nustatant paramos schemas būtina tartis su verslu, o sprendimai turi būtų priimami greitai

2022 04 05

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sveikina atsiradusią priemonę, kuri padės ieškoti galimybių amortizuoti Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą poveikį Lietuvos ekonomikai. 2022 m. kovo 24 d. Komisija patvirtino komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“, taip pat akcentuodama, kad priemonių vertinimas po aiškaus ir išsamaus pranešimo apie šiame komunikate numatomas priemones turi būti atliekamas greitai, skatina Lietuvos atsakingas institucijas kuo skubiau pradėti formuoti pagalbos priemones. LPK pateikė valstybės institucijoms pirminius vertinimus bei savo matymą į ką būtina atsižvelgti formuojant valstybės pagalbos priemones.

Komunikatas leidžia aptariamomis paramos priemonėmis naudotis didžiosioms įmonėms, jas aiškiai įvardydamas kaip galimą paramos gavėją. Pabrėžiant faktą, kad iki šiol panašiomis priemonėmis galėjo naudotis tik mažos ir vidutinės įmonės, yra kritiškai svarbu užtikrinti kuo platesnį priemonių prieinamumą didžiosioms įmonėms.

„Šiuo atveju labai svarbu, kad EK suteikia pačioms valstybėms galimybę nustatyti paramos schemas ir formas, pagal kurias gali būti teikiama parama. Lauksime vyriausybės matymo ir labai svarbu, kad nustatant šias schemas būtų tariamasi su verslu, o  sprendimai būtų priimami greitai. Reikia atverti paramos galimybes ne tik mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet ir mūsų didžiosioms įmonėms. Įvertinti, kaip viskas gali pakrypti, yra ypatingai sunku, bet jau dabar galime teigti, kad ekonomikos ir įmonių atsigavimas bus ilgas ir sudėtingas, todėl iki šių metų galo numatyta parama tikrai nebus pakankama“- sakė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

LPK nuomone, nors komunikato pirmojoje dalyje ir yra išvardyti sektoriai, kurie yra labiausiai paveikūs susidariusiai situacijai dėl Rusijos pradėtos agresijos prieš Ukrainą, yra būtina priemones taikyti gerokai platesniam sektorių ratui, nes neigiamą poveikį dėl žaliavų trūkumo, trūkinėjančių tiekimo grandinių ir elektros energijos bei dujų kainų patiria bene visi pramonės sektoriai.

Komunikatas numato valstybės pagalbą dėl itin smarkaus gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo patirtoms papildomoms išlaidoms padengti. LPK pabrėžia, kad negalima apsiriboti vien imliausiais energijos vartojimui sektoriais. Elektros energijos ir dujų išteklių kainos reikšmingai paveikia įmonių konkurencingumą ir potencialą, todėl prieiga prie šios priemonės turėtų būti sudaryta visoms pramonės įmonėms, patiriančioms sukrėtimą dėl išaugusių elektros energijos kainų, įskaitant inžinerinę pramonę, spaudos pramonę (įskaitant pakuočių gamybą), maisto pramonę ir kt., kurios neturi galimybės skubiai persiorientuoti į energijos gavimą per atsinaujinančius išteklius.

Energijos išteklių brangimas skaudžiai paveikė pramonės įmones. Pridedant brangstančių žaliavų tendencijas, brangstančių gamybos išteklių poveikis įmonėms tampa sunkiai amortizuojamos. Konfederacija siūlo skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės, vėjo elektrinių įsigijimą ir instaliavimą pramonės įmonėse,  didinti/neriboti galios instaliuojant saulės elektrines (iki 80% įmonės turimos galios pralaidumo), skatinti energijos kaupimo (baterijų) gamybą, įsigijimą ir diegimą.

Bene visus pramonės sektorius paveikė žaliavų brangimas. Kaip yra žinoma ir plačiai aptariama, problemos apima tiek alternatyvių tiekėjų paieškas, tiek kainos pokyčius. Būtina išnaudoti  komunikate numatytas priemones – ribotas pagalbos sumas būtų svarbu ir reikšminga skirti žaliavų pabrangimo kompensavimo mechanizmui.

Būtina suformuoti atskirą finansinį rezervą ir nustatyti procedūras, kaip šio rezervo lėšos būtų naudojamos pradėtų vykdyti viešųjų pirkimo sutarčių kainų indeksavimui, nes dėl finansinių išteklių neturėjimo perkančiųjų organizacijų asignavimų valdytojai atsisako peržiūrėti sutartis.  Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą ir atitinkamai pritaikytos ES sankcijos Rusijai ir Baltarusijai reikšmingai pakėlė žaliavų kainas, tačiau viešųjų pirkimų sutartyse nėra numatytas kainų indeksavimas.

Suprantant, kad dalis įmonių neturės galimybių įvykdyti visų užsakymų, galimai turės stabdyti veiklą dalinai arba visiškai, skatiname skubiai numatyti galimų finansinių pagalbos priemonių tvarką, išnaudojant naująją EK priemonę, taip pat darbuotojų prastovų kompensacijos priemonių tvarką, panašią, kokia buvo taikoma karantino dėl COVID-19 pandemijos metu.

Tikimės, kad bus pilnai atvertos įmonėms galimybės apyvartinėms lėšoms užsitikrinti. Ir šiuo atveju labai svarbu, kad mūsų finansinės institucijos ir ministerijos pilnai išnaudotų naują priemonę, kuri numato subsidijuojamas valstybės garantijas, siekiant užtikrinti, kad bankai ir toliau teiktų paskolas visoms nuo dabartinės krizės nukentėjusioms įmonėms, o taip pat viešąsias bei privačiąsias paskolas, kurioms taikoma subsidijuojama palūkanų norma. EK suteikia valstybėms galimybę teikti valstybės garantijas įmonių paimtoms iš bankų paskoloms remti.

LPK nariai pabrėžia, kad svarbiausias aspektas šiandien – priemonių įgyvendinimo sparta. Kaip numatyta komunikate ir kaip yra įsipareigojusi Komisija, konfederacija ragina modeliuoti priemones kuo skubiau ir leisti jomis naudotis įmonėms kaip įmanoma greičiau.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1726],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: