Lpk Logo Lt

LPK pasiūlymai aplinkosaugos srities tobulinimui Lietuvoje

2021 01 25

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) vadovybė, tęsdama susitikimų ciklą su naujais ministrais, sausio 22 d. susitiko su Aplinkos ministru Simonu Gentvilu, kuriame pristatė ir aptarė LPK pasiūlymus Vyriausybės 2020-2024 metų programos įgyvendinimo priemonių planui.

Savo pasiūlymuose LPK pasisako už tai, kad rengiant valstybės aplinkosaugos politikos gaires ir teises aktus būtų siekiama aplinkosauginio reguliavimo nuoseklumo ir aiškumo, proporcingumo keliamiems tikslams, būtų numatyti protingi pereinamieji laikotarpiai, užtikrinantys pramonės įmonių tinkamą pasirengimą prisitaikymui prie naujų reikalavimų.

LPK siūlo užtikrinti klimato kaitos politikos srities tikslų vykdymą ir keliamus uždavinius formuoti atsižvelgiant į Lietuvos pramonės įtaką pasauliniam klimato kaitos procesui, įvertinti Lietuvos pramonės įmonių pasirengimą prisitaikyti prie naujų iššūkių ir siūlomo teisinio reguliavimo bei užtikrinti pramonės įmonių konkurencingumą vieningoje ES rinkoje bei pasauliniu mastu.

LPK savo pasiūlymuose taip pat pažymi Lietuvos įmonių interesų atstovavimo stiprinimą ES institucijose, formuojant ES aplinkosaugos politikos gaires, sprendžiant perspektyvinius ir strateginius aplinkosaugos, klimato kaitos ir kitus klausimus, atsižvelgiant į esamas verslo sąlygas Lietuvoje ir vertinant pramonės įmonių konkurencingumą.

LPK akcentuoja, kad būtina stiprinti valstybinių aplinkos apsaugos informacinių sistemų tarpusavio sąveiką ir integraciją, užtikrinti centralizuotą ūkio subjektų teikiamų duomenų perdavimą ir viešinimą, užtikrinant vieno langelio principo įgyvendinimo ir administracinės naštos mažinimo tikslą teikiant viešąsias paslaugas aplinkos apsaugos srityje, vykdant ūkio subjektų monitoringą, su aplinkos apsauga susijusių objektų apskaitą ir duomenų teikimą.

Taip pat pasisakoma už tai, kad būtų užtikrintos būtinos kompetencijos valstybinėje aplinkos apsaugos kontrolėje, gerinamas įmonių konsultavimas ir bendradarbiavimas, siekiant užsibrėžtų tikslų aplinkosaugos srityje. LPK siūlo reformuoti pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, peržiūrėti sistemoje dalyvaujančių subjektų teises, pareigas ir atsakomybių ribas ir užtikrinti efektyvią sistemos kontrolę.

Pasiūlymuose minimas ir „Žiedinės ekonomikos kelrodį Lietuvos pramonės simbiozei“ parengimas, kuris padėtų užtikrinti efektyvias finansines ir ekonomines paskatas spartesniam žiedinės ekonomikos principų diegimui pramonėje. LPK akcentuoja, kad svarbu skatinti pramonę pereiti prie žiedinės ekonomikos principus atitinkančio projektavimo ir gamybos, kuo daugiau naudoti žaliavas iš antrinės rinkos, intensyviau taikyti ekologines inovacijas bei mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai.

Su visais LPK pasiūlymais Vyriausybės programai galite susipažinti ČIA.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Aplinkosauga, Archyvas, Pasiūlymai Vyriausybei, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2111],"category_name":"Naujienos","tag":"Aplinkosauga, Archyvas, Pasi\u016blymai Vyriausybei, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: