Lpk Logo Lt

LPK Aplinkosaugos komitete aptartas ES fondų panaudojimas vandentvarkos bei atliekų tvarkymo srityse

2016 05 13

Balandžio 28 d. įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Aplinkos apsaugos komiteto  susirinkimas, kurio metu nagrinėti LPK narių pateikti klausimai ir aktualijos.

Savo nuomonę ir kritinį vertinimą apie ES fondų lėšų panaudojimą vandentvarkos bei atliekų tvarkymo srityse praėjusiu laikotarpiu ir šiuo metu pateikė Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas Dr. R. Budrys. Jo teigimu, esama situacija yra žalinga tolesniam tvariam Lietuvos pramonės ūkio ir aplinkosaugos vystymuisi. Išreikšta nuomonė, jog LPK galėtų imtis aktyvios pozicijos tolesnei aplinkosaugos ir ūkio sinergijos strategijai pasiekti.

Komitete taip pat buvo nagrinėtas Atliekų pakomitečio pateikto rašto projektas dėl atliekų, susidarančių medienos pramonėje ir jų priskyrimo pavojingoms atliekoms. Jame buvo abejojama, ar pagrįstai dalis medienos pramonėje susidariusių atliekų yra priskiriamos šalutiniams produktams.

Komiteto posėdyje dalyvavęs LPK narės – asociacijos  „Lietuvos mediena“ – direktorius Raimundas Beinortas pateikė medžiagą, iš kurios buvo galima spręsti, kad šiuo metu užtikrinamos visos priemonės tinkamai suklasifikuoti medienos pramonėje susidarančias atliekas, jas atskirti ir tinkamai panaudoti.

Kadangi posėdyje nedalyvavo rašto projektą pateikusiųjų atstovai, buvo nuspręsta parengto rašto projekto valstybinėms institucijoms neteikti ir, esant reikalui, aptarimą pratęsti.

Susirinkime buvo kalbėta apie komiteto darbo reglamentą ir būdus, kaip būtų galima komiteto veiklą padaryti aktyvesne. Viena iš priemonių galėtų būti Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos teikiama paslauga, suteikianti efektyvią prieigą prie Seimo duomenų bazėse esančių naujausių teisės aktų projektų.

Taip pat buvo aptartos artimiausio komiteto narių ir Aplinkos apsaugos ministerijos atstovų susirinkimo temos.

Kitas Aplinkosaugos komiteto posėdis vyks gegužės 30 d. 13 val. Jis bus skirtas oro taršos ir kokybės klausimams bei einamiesiems Aplinkosaugos komiteto veiksmams aptarti. LPK nariai, turintys idėjų, pasiūlymų ir iniciatyvų, kviečiami teikti savo pasiūlymus ir klausimus Aplinkosaugos komiteto koordinatorei iki š.m. gegužės 26 d.

Susirinkimui pirmininkavo R. Miliauskas, dalyvavo pakomitečių vadovai: G. Mažūnaitis, M. Brazlauskas, M. Rimeika, komiteto koordinatorė J. Sabaitė Melnikovienė. Posėdžio metu kalbėjo R. Beinortas (asociacija „Lietuvos mediena“),  R. Budrys (Inžinierinės ekologijos asociacija).

Daugiau informacijos apie komiteto veiklą: LPK Aplinkos komiteto koordinatorė Janina Sabaitė Melnikovienė, mob.tel. 8 (688) 83182, el.p. j.melnikoviene@achema.com.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Aplinkosauga, Aplinkosaugos komitetas, Archyvas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3734],"category_name":"Naujienos","tag":"Aplinkosauga, Aplinkosaugos komitetas, Archyvas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: