Lpk Logo Lt

Knyga „Pranas Meškauskas – Germantas. Asmenybės atspindžiai“

2018 11 27

Apie dr. Praną Meškauską – Germantą (1903-1945)

Gimė šalia Plungės, dabartinės Babrungo seniūnijos Pūčkorių kaime, ūkininko šeimoje. Baigė Telšių „Saulės“ gimnaziją, studijavo Lietuvos universiteto Filosofijos ir Humanitarinių mokslų fakultetuose, baigė Vokietijoje Leipcigo universitetą, parengdamas filosofijos mokslų daktaro disertaciją. Dirbo pedagoginį darbą Alytuje, Plungėje, Kražiuose, Šiaulių mokytojų seminarijoje. Jis lietuvių rašomosios kalbos vadovėlių, sintaksės, keliolikos publicistikos knygų, rašinių Germanto slapyvarde spaudoje autorius.

Grįžęs po studijų Vokietijoje, dirbo Valstybės saugumo departamente spaudos skyriaus viršininku, buvo kovos su kultūrbolševizmu priešakinėse linijose, tapo Departamento vyr. inspektoriumi ir jo vadovo Augustino Povilaičio dešiniąja ranka. Pranas Meškauskas, lemtingą 1940 m. birželio 15-ąją pasienyje su Vokietija bandė gelbėti savo šefą Augustiną Povilaitį ir vidaus reikalų ministrą Kazį Skučą.

Kilus karui, grįžo į Lietuvą kaip vokiečių valdžios patikėtinis ir buvo paskirtas jų sukurtos institucijos – Švietimo vadybos vadovu – generaliniu tarėju. Okupacinės valdžios manymu, Pranas Meškauskas – Germantas, turėjo tapti įrankiu, nutautinant Lietuvos jaunimą, paklusniai diegiant jos nurodymus švietimo ir kultūros įstaigose, pajungiant jaunuomenę svetimos valdžios ir karo mašinos poreikiams.

Atsitiko priešingai. Pasak prof. Juozo Ambrazevičiaus – Brazaičio, jis, save laikęs naujųjų laikų Konradu Valenrodu, virto karštu patriotu ir „dengdamasis nacizmo skraiste, kaip švietimo tarėjas herojiškai gynė lietuvių moksleivių bei studentų reikalus iki pasiaukojimo ir mirties kacete“. Pranas Germantas, iškėlęs sau ir kitiems tikslą, kad švietimo ir kultūros įstaigų išlaikymas yra svarbiau už viską kitką, to ryžtingai siekė. Dabar tai vadinama kultūrine rezistencija.

Už nepaklusnumą okupacinei nacių valdžiai, taręs griežtą „Ne“ jos bandymams sudaryti lietuviškąjį SS legioną, patekęs į Štuthofo koncentracijos stovyklą 1943 m. kovo mėn. kartu su kitų inteligentų grupe, Germantas tapo įkaitu už tautą nr. 21253. Ten ir mirė kankinystėje, vos peržengęs keturiasdešimtmetį, vienišas 1945 m. balandžio 22-ąją. Iki karo pabaigos beliko kelios dienos…


Šiuo metu yra knygos „Pranas Meškauskas – Germantas. Asmenybės atspindžiai“ rankraštis, kurio apimtis 370 kompiuterinio rinkinio puslapių, daugiau kaip 50 iliustracijų, ruošiamas spaudai. Knygos autorius Juozas Straznickas, žurnalistas, daugiau kaip tris dešimtmečius dirbęs žurnalo „Statyba ir architektūra“ redakcijoje, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo narys. Be tiesioginio spaudos darbo J. Straznickas yra parengęs keliolika knygų apie Lietuvos įžymiuosius mokslininkus inžinierius – istorines asmenybes profesorius Kazimierą Vasiliauską, Steponą Kairį, Julijoną Gravrogką, Aleksandrą Čyrą, inžinierių bei diplomatą Tomą Norų – Naruševičių ir kitus, kurios buvo išleistos bendradarbiaujant su Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetais.

Leidinio rankraštį teigiamai įvertino recenzentas dr. Algimantas Nakas.


Knygos autorius renka, norinčių prisidėti prie knygos išleidimo, lėšas. Išankstiniais paskaičiavimais knygos leidimui reikėtų apie 6 tūkst. eurų.

Kontaktai pasiteiravimui:

Asta Rinkevičiūtė

El. paštas: asta.rinkeviciute@archyvas.lpk.lt

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2840],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: