Lpk Logo Lt

ES ministrai priėmė bendrąją poziciją dėl Net zero pramonės akto

2023 12 12

Š. m. gruodžio 7 d. ES ministrai priėmė bendrąją poziciją („bendras požiūris“) dėl Net zero pramonės akto (reglamento), skirto skatinti žaliajai pertvarkai reikalingas technologijas. Tai paspartins ES pažangą energetinės nepriklausomybės link ir  siekiant 2030 m. ES klimato ir energetikos tikslų bei poveikio klimatui neutralizavimo, o taip pat padidins ES pramonės konkurencingumą kurti kokybiškas darbo vietas.

Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – paspartinti ypatingos svarbos technologijų, kurių reikia perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos remti, diegimą pramonėje pasinaudojant bendrosios rinkos galia Europos ekonomikos atsparumui ir konkurencingumui stiprinti.

Aktu siūloma sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms remiantis bazinių technologijų sąrašu: supaprastinti leidimų išdavimo procedūras ir teikti pirmenybę strateginiams projektams. Jame taip pat siūloma palengvinti strateginių technologijų produktų patekimą į rinką, gerinti Europos darbo jėgos įgūdžius šiuose perspektyviuose sektoriuose (visų pirma įsteigiant poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akademijas) ir sukurti ES veiksmų šioje srityje koordinavimo platformą. Siekiant skatinti inovacijas, Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės aktu siūloma sukurti konkrečias reglamentavimo sistemas, skirtas novatoriškų technologijų kūrimui, bandymui ir patvirtinimui (vadinamąsias apribotas bandomąsias reglamentavimo aplinkas).

Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akte nustatytas lyginamasis rodiklis – užtikrinti, kad būtų patenkinta 40 % ES strateginių technologijų produktų, pavyzdžiui, fotovoltinių plokščių, vėjo jėgainių, baterijų ir šilumos siurblių, poreikio. Pasiūlyme taip pat nustatytas konkretus CO2 surinkimo ir saugojimo tikslas, numatant iki 2030 m. pasiekti bent 50 mln. tonų CO2 metinį įleidimo pajėgumą.

Palyginti su Komisijos pasiūlymu, Tarybos pozicijoje švarių (net zero) technologijų sąrašas padidintas nuo 8 iki 10, įtraukiant branduolinį ir tvarų alternatyvųjį kurą (!). Taip pat aiškiai nurodoma, kad tai neturėtų turėti įtakos nei valstybių narių teisei nustatyti energijos rūšių derinį, nei ES lėšų dabartinio daugiamečio biudžeto paskirstymui. Įgaliojimais taip pat išplečiamas nestrateginių poveikio klimatui neutralizavimo technologijų sąrašas: įtraukiami biotechnologiniai klimato ir energetikos sprendimai, kitos branduolinės technologijos ir transformatyviosios energijai imlių pramonės šakų pramonės technologijos. Be to, į Tarybos poziciją įtrauktas priedas, kuriame pateikiamas nebaigtinis produktų ir komponentų, pirmiausia naudojamų poveikio klimatui neutralizavimo technologijoms gaminti, sąrašas. Be to, įgaliojimuose numatyta reglamentą reguliariai vertinti atsižvelgiant į nustatytus tikslus, taip sudarant galimybes ateityje įtraukti kitas atitinkamas technologijas.

Pagal Tarybos poziciją strateginėms poveikio klimatui neutralizavimo technologijoms bus taikomos racionalizuotos ir realistiškos leidimų išdavimo procedūros ir teikiama papildoma parama investicijoms pritraukti, kartu toliau laikantis ES ir tarptautinių įsipareigojimų. Be to, į bendrą požiūrį įtraukta paspartintos poveikio klimatui neutralizavimo projektų plėtros zonų sąvoka, kuri padės valstybėms narėms nustatyti sinergiją leidimų išdavimo procesų metu.

Tarybos įgaliojimais į CO2 įleidimo pajėgumo nuostatų taikymo sritį įtraukiamas CO2 transportavimas ir infrastruktūra, taip išplečiant šio sektoriaus vertės grandinę. Kita vertus, smulkieji naftos ir dujų gamintojai atleidžiami nuo pareigos teikti individualų indėlį siekiant visos Sąjungos lygmeniu turimo CO2 įleidimo pajėgumo tikslo.

Daugiau informacijos galite rasti šiame infografike.

Susijusios naujienos

E. Stonkutė. Kokiomis ekonomikos sąlygomis dirbs ateinant...

2024 07 11
Eglė Stonkutė

50 tūkst. iniciatyvą „4 procentai“ palaikančių gyventojų ...

2024 04 29
4 Proc. Gynybai

Vidmantas Janulevičius. Kad Rusija mūsų nepultų

2024 04 23
617839
CO2, investicijos, Klimato kaita, net zero, technologijos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1396],"category_name":"Naujienos","tag":"CO2, investicijos, Klimato kaita, net zero, technologijos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="32">

Įrašykite paieškos frazę: