Lpk Logo Lt

Diskusijoje su verslo bendruomene į Europos Parlamentą kandidatuojančių politinių partijų sąrašų lyderiai įvardijo savo prioritetus

2019 05 14

Artėjant gegužės 26 d. rinkimams į Europos Parlamentą, Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sukvietė šiuose rinkimuose kandidatuojančių politinių partijų sąrašų lyderius aptarti jų partijų programas, planuojamą kandidatų veiklą naujos sudėties Europos Parlamente bei požiūrį į bendradarbiavimą su socialinių partnerių atstovais.

Susitikime su pramonės ir verslo atstovais dalyvavo Andrius Kubilius (TS-KD), Laima Liucija Andrikienė (TS-KD), Bronis Ropė (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Laima Mogenienė (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Algirdas Sysas (LSDP), Petras Auštrevičius (Liberalų sąjūdis), Viktoras Uspaskich (Lietuvos darbo partija), Remigijus Lapinskas (Lietuvos žaliųjų partija).

Lietuvos verslo balsas turi būti girdimas

Diskusijos dalyviams pristatyti LPK lūkesčiai, susiję su Lietuvos atstovų veikla naujai išrinktame Europos Parlamente.

„Kas jau kas, bet mūsų šalies pramonininkai yra tikrai suinteresuoti vieninga ir stipria Europa. Apie 80 procentų visų teisės aktų, reguliuojančių  įmonių veiklą, yra priimama ES lygiu – Europos Parlamente ir Europos Taryboje. Verslui reikalinga ne tik gerai funkcionuojanti vidaus rinka, bet taip pat ir prieiga prie pasaulinių rinkų, kas įmanoma pasiekti tarptautinių dvišalių ir daugiašalių investicinių bei laisvosios prekybos sutarčių pagrindu. Šiame procese lemiamas vaidmuo taip pat tenka Europos Tarybai bei Parlamentui. Todėl Lietuvai labai svarbu, kad būtų išrinkti stiprų Lietuvos balsą palaikantys atstovai“, – savo įžangoje akcentavo LPK prezidentas Robertas Dargis.

LPK prezidentas pabrėžė, kad esant nestabilumui tarptautinėse rinkose ir segmentuotai ES rinkai, dideliems verslo gamybos kaštams, pertekliniam reguliavimui, atotrūkiui tarp būtinų inovacijų ir joms būtinų investicijų, kompetencijų trūkumui ir vykstant skaitmeninei transformacijai, pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas į verslo aplinkos stabilumo užtikrinimą, žiedinės ekonomikos klausimus, progreso skatinimą, paslaugų sektoriaus plėtrą, vieningos rinkos klausimus, taisyklių laikymąsi tarptautinėse rinkose.

„Europai šiandien kaip niekad svarbu stiprinti savo konkurencingumą globaliose rinkose. Verslas supranta, kad atlaikyti konkurenciją galima tik veikiant drauge, įgyvendinant vieningą pramonės ir prekybos politiką, bei  kryptingomis investicijomis. ES verslas ir jų vyriausybės  turi veikti kartu, sprendžiant klimato kaitos, energijos išteklių, sveikatos ir švietimo sistemoms būtinų reformų klausimus. Labai svarbu, kad priimant bendrus visai Europai reguliacinius sprendimus būtų atstovaujama ir Lietuvos verslo interesams“, – sakė R. Dargis.

Pristatė prioritetinius klausimus

Per kandidatų programos pristatymui skirtą laiką, nekart akcentuotas LPK indėlis ir reikšmė, padedant išgryninti ir nuosekliai europiniu lygiu spręsti aukščiau išvardintas problemas.

Susirinkusiai pramonininkų bendruomenei pristatydama savo, kaip kandidatės į EP veiklos prioritetus, Laima Liucija Andrikienė akcentavo ES stiprinimą bei saugumą plačiąja prasme. Ji pabrėžė norą, kad artimiausios kadencijos metu būtų pasiektas ES laisvosios prekybos sutarties su JAV pasirašymas.

Kandidatas P. Auštrevičius pabrėžė, kad Lietuvoje išrinkti EP nariai turėtų stiprinti ES vienybę ir solidarumą, nes narystė ES stiprina visos Lietuvos potencialą. Jis išreiškė ketinimą dirbti valdančiojoje EP daugumoje ir susitelkti į Europos konkurencinio potencialo plėtrą globalios konkurencijos kontekste; Europos saugumo ir užsienio politikos solidumo didinimą; demokratiją ir žmogaus teisių sritis.

„Pramonės politika lieka kertine ES ekonomikos sritimi. Jeigu politikoje – žmogaus teisės ir demokratija, tai ekonomikoje – vieninga rinka yra tai, kas mus stiprina“, – teigė P. Auštrevičius.

Andrius Kubilius ragino nepasiduoti skepticizmo bangoms dėl Europos ateities ir sakė įsitikinęs, kad ES visada ėjo stiprėjimo keliu. Be to, jis pabrėžė, kad iš ES politikos vartotojų, turime sparčiau tapti jos kūrėjais; taip pat palietė ES kompetencijų išplėtimo klausimą.

„Aiškiai įsivardiname, kokie mūsų interesai būnant ES. Pirmas – spartesnis gerovės augimas. <…> ES mums svarbi ne tik kaip pinigų šaltinis, bet kaip ta organizacija, kuri turi daug mechanizmų padėti mums stiprėti. Antras interesas – saugumo erdvė“, – sakė A. Kubilius.

Kandidatas Remigijus Lapinskas teigė norintis paneigti, kad žalieji yra verslo ir progreso priešininkai.

„Turime spartinti visos ES persitvarkymą, kad būtų naudojama kuo mažiau iškastinio kuro. Akcentuosime žiedinės ekonomikos klausimus, tai absoliučiai atitinka pramonė 4.0 koncepciją. Lietuva šioje srityje gali būti gerąja praktikos zona. <…> Migracijos klausimu, kuris yra labai svarbus verslui, Lietuva turėtų užimti proaktyvią poziciją. Turime aiškiai suvokti, kad migracija yra ne tik didysis pavojus, bet ir didžioji galimybė“, – pabrėžė R. Lapinskas.

Viktoras Uspaskich taip pat akcentavo didesnės ES integracijos reikalingumą. Taip pat jis pasisakė už bendrą užsienio politiką, be „atskirų valstybių išsišokimų”. Pabrėžė būtinybę siekti apsaugoti ES vidaus rinką nuo trečiųjų šalių produkcijos.

„Neįmanoma dirbti skirtingomis sąlygomis, aš už tai, kad jos būtų sulygintos. Visi turime dėti pastangas, kad verslo sąlygos būtų suvienodintos, kitaip tampa itin sunku konkuruoti“, – tvirtino V. Uspaskich.

Algirdas Sysas, kalbėdamas susirinkusiai verslo bendruomenei, labiau akcentavo socialines Europos gyventojų problemas, taip pat pasisakė už būtinybę stabdyti klimato kaitą

„Reiktų matyti tas problemas, su kuriomis susiduria Europos gyventojai. Kas penktas europietis jaučiasi nesaugus, didelė turtinė nelygybė ir kitos problemos iššaukia brexitus, geltonąsias liemenes ir panašius judėjimus. Kelsime tuos klausimus, kurie neramina daugelį Lietuvos gyventojų, kovosime už sąžiningus mokesčius, tikrai kovosim už didesnį ES biudžetą <…>. Kai kalbame apie lygias verslo sąlygas mūsų verslininkas, noriu, kad kalbėtume ir apie gyventojų ir darbuotojų garantijas bei sąlygas“, – sakė A. Sysas.

Bronis Ropė pasidžiaugė ligšioliniu bendradarbiavimu su „Linava“, o kalbėdamas apie prioritetus ateinančiai EP kadencijai labiausiai akcentavo žemės ūkio sektorių: šio sektoriaus konkurencingumo stiprinimą, išlaikomo finansavimo ūkininkams svarbą.

Laima Mogenienė sakė, kad jos veiklos EP prioritetai būtų socialinio ramsčio principų ir sąžiningos konkurencijos principų įtvirtinimas. Taip pat akcentavo, kad Lietuva EP turi tik 11 narių, todėl, jos manymu, garbės reikalas būsimiems Lietuvos EP nariams dalyvauti kuruojant visas veiklos sritis.

Aptarė atstovavimą EP komitetuose

Vėliau sekusios kandidatų į EP ir LPK narių diskusijos metu diskutuota apie ES pramonės plėtros strategiją, aptarta Mobilumo paketo situacija, paliesti keli aplinkosaugos srities klausimai.

Apibendrindamas susitikimą LPK prezidentas R. Dargis išsakė viltį, kad išrinktieji į EP Lietuvos atstovai, priimdami sprendimus dėl dalyvavimo komitetų veikloje, plačiau ir atsakingiau pažvelgs į visą Lietuvos interesų paletę ir aktyviai dirbs Lietuvai svarbiuose pramonės, tarptautinės prekybos, biudžeto, ekonomikos ir pinigų politikos, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, mokslinių tyrimų ir energetikos, regioninės plėtros komitetuose.

Susijusios naujienos

Europos pramonės lyderiai įvardijo 10 skubių veiksmų ES k...

2024 02 27
Antwerpdeclarationinsidenews 1024x683

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

„BusinessEurope“ tyrimas rodo būtinybę skubiai reformuoti...

2024 02 13
Nick Abrams Ftkfx3xzicc Unsplash
Archyvas, ekonomika, ES, konkurencingumas, lpk, pramonė, Pranešimai žiniasklaidai, Prekyba, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[2679],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ekonomika, ES, konkurencingumas, lpk, pramon\u0117, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Prekyba, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="504">

Įrašykite paieškos frazę: