Lpk Logo Lt

„BusinessEurope“ Prezidentų taryboje aptarti ES ekonomikos iššūkiai ir parama Ukrainai

2022 06 07

Birželio 3 d. Prahoje  įvyko „BusinessEurope“ Prezidentų tarybos (CoPres) susitikimas, kuriame dalyvavo 40-ies verslo organizacijų iš 35 Europos valstybių vadovai. Prahoje vykęs renginys yra susijęs su 2022 m. liepos  1 d. prasidėsiančiu Čekijos  pirmininkavimu Europos Tarybai ir ES ekonomikos iššūkiais dabartinėje įtemptoje geopolitinėje situacijoje. Susitikime aptarti esminiai ES politinės darbotvarkės klausimai, karas Ukrainoje ir Europos ekonominė situacija, taip pat paskelbtos rekomendacijos pirmininkavimą ES Tarybai liepą pradėsiančiai Čekijos Respublikos vyriausybei.

Susitikime dalyvavęs Čekijos Respublikos ministras pirmininkas Petr Fiala kalbėjo apie ES vaidmens ir jos narių vienybės svarbą šiandieninių iššūkių akivaizdoje. Esminiais būsimojo pirmininkavimo prioritetais premjeras įvardino ES ekonomikos atsparumo stiprinimą ir energetinį saugumą.

„BusinessEurope“ susitikime buvo apžvelgti svarbiausi 2022 m. II pusmečio klausimai ir temos. Apžvelgdamas ES politinės darbotvarkės prioritetus, BusinessEurope generalinis direktorius Markus Beyrer kalbėjo apie Fit for 55 pasiūlymų paketo svarstymą ir artėjantį Europos Parlamento balsavimą dėl ATLPS (ES apyvartinių taršos leidimų prekybos Sistema) ir PADKM (pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas). Pasak jo, nemokamų taršos leidimų eliminavimas būti tvarus, be to, būtina numatyti paramos eksportui priemones PADKM sektoriams. Tarp prioritetų, aktualių verslui, įvardinti  Taksonomijos deleguotojo akto, skirto dujoms ir branduolinei energijai, svarstymas Europos Parlamente ir pabrėžta svarba, kad „BusinessEurope“ nariai siektų Europos Parlamento pritarimo šiam teisės aktui. Tarp prioritetinių teisėkūros iniciatyvų taip pat paminėti pasiūlymai dėl išsamaus įmonių patikrinimo (due dilligence)

„BusinessEurope“ prezidentai taip pat aptarė ekonominę ir politinę padėtį Europoje. Didelis dėmesys skirtas infliacijos augimo ir ES pramonės konkurencingumo klausimams. Pirmuoju klausimu nariai sutarė keistis gerąja patirtimi ir parengti šia patirtimi pagrįstas rekomendacijas dėl veiksmingiausių kovos su infliacija priemonių. Pabrėžta, kad su iššūkiais pramonės konkurencingumui susiduria visos be išimties ES valstybės (energijos kainos, žaliavų trūkumas ir kt.), todėl būtina stiprinti ES vidaus rinką, visų pirmą energetikos ir skaitmeninę. Deramą dėmesį reikia skirti ES gynybos pramonės stiprinimui ir užtikrinti augimui palankią reguliavimo aplinką, atliepiančią šiandienines ekonomines ir politines aplinkybes. Labai svarbu siekti prekybos diversifikavimo, išlaikant ES rinkos atvirumą. Nariai kalbėjo apie būtinybę sparčiai aktyvinti įsitraukimą į naujas rinkas Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje bei siekti naujų laisvos prekybos susitarimų, ypač turint omenyje komplikuotus santykius su Rusija ir Kinija, kuri šiandien yra ne vien ekonominė, bet ir politinė bei geopolitinė konkurentė.

Diskusijoje dėl karo Ukrainoje, BusinessEurope informavo apie šeštojo sankcijų Rusijai paketo priėmimą. Diskusijoje apie karo poveikį energijos išteklių kainoms kalbėta Europos Komisijos pristatytą REPowerEU planą, kurio tikslas yra mažinti priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių, didinant atsinaujinančių šaltinių pajėgumus, diversifikuojant tiekimą ir stiprinant energetinį efektyvumą.

Susitikime kalbėta apie spartaus ES narės kandidatės statuso suteikimą Ukrainai, Ukrainos svarbą Europai kaip didelės rinkos, kvalifikuotos darbo jėgos ir žaliavų tiekėjos. Tuo pačiu, būtina nepamiršti, kad Ukraina kas dieną kariauja karą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), Estijos darbdavių konfederacijos Employers (ETTK)  ir  Latvijos darbdavių konfederacija (LDDK) vardu kalbėjusi  ETTK prezidentė Kai Realo teigė, kad  Europos centre esančios šalys turi suvokti, kad tai, kas joms šiandien yra diskomfortas, yra Rusijos kaimynų gyvybės ir laisvės klausimas. „Jei Rusija nebus sustabdyta, mūsų verslai  nustos egzistavę. Toks pat likimas laukia mūsų suvereniteto, liberalios demokratijos, žmogaus teisių ir europietiško gyvenimo būdo! Nedaugelis iš mūsų galvojo, kad gali kilti toks žiaurus karas prieš Ukrainą, bet dabar tai vyksta ir Europa turi palaikyti šią šalį ir jos žmones. Žodžiai visada turi eiti kartu su veiksmais“, – sakė ETTK prezidentė.

Trijų Baltijos valstybių konfederacijos paragino savo kolegas veikti kartu ne tik vertybiniais pagrindais, bet ir ekonomiškai – tie, kurie vengia sankcijų, neturi įgyti konkurencinio pranašumo ES bendrojoje rinkoje. Tikrai nėra garantijos, kad šalys, norinčios ir toliau pasikliauti rusiškomis dujomis ar nafta, nebus toliau Rusijos šantažuojamos. Atvirkščiai, labai tikėtina, kad ir toliau pirkdami energiją iš Rusijos jie nuolat susidurs su rizika, kad Rusija atjungs vamzdžius, darys spaudimą kainoms ar kels kokius nors kitus reikalavimus. Siekiant žaliojo kurso ir „Fit for 55“ tikslų įgyvendinimo, ilgainiui reikės pereiti prie tvaresnės energijos, todėl tai yra dar vienas stiprus argumentas, siekiant paspartinti laipsniško priklausomybės nuo Rusijos panaikinimą, įvairinti Europos energijos tiekimą, išplėsti energijos tinklų jungtis ir palengvinti. investicijos į sprendimus, būtinus šiam istoriniam perėjimui.

„Mums Ukrainos likimas yra egzistencinis klausimas ir tai nėra tik emocija. Kalbame apie įrodymais pagrįstą rizikos vertinimą. Kalbame ne apie augimą ar nuosmukį, bet apie gyvenimą ar mirtį. Todėl šiandien niekas iš mūsų negali sau leisti prabangos pavargti remdami Ukrainą. Taip pat turėtume atsispirti bet kokiai pagundai nuraminti agresorių. Tai būtų labai blogas pasirinkimas ir tikrai turėtų negrįžtamų pasekmių Europai. Perfrazuojant Winstoną Churchillį, negalima maitinti krokodilo tikintis, kad jis jus suės paskutinis. Pataikavimas daro agresorių agresyvesnį ir nebus jokio saugumo“, – pabrėžė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

LPK prezidentas padėkojo „BusinessEurope“ už tai, kad išgirdo Baltijos valstybių išsakytą susirūpinimą ir išreiškė paramą Ukrainai bei jos siekiui tapti valstybe kandidate.

„BusinessEurope“ prezidentu dvejų metų kadencijai šios dienos posėdyje „BusinessEurope“ prezidentų taryba vienbalsiai išrinko Švedijos verslo konfederacijos prezidentą Fredriką Perssoną.

„BusinessEurope“ Prezidentų tarybos (CoPres) rekomendacijos pirmininkavimą ES Tarybai liepą pradėsiančiai Čekijos Respublikos vyriausybei pridedamos: 2022-05-27 Prague COPRES declaration final

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[1662],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: