Lpk Logo Lt

Artėjančio EVT ir europinės verslo bendruomenės dėmesio centre: COVID-19 situacijos koordinavimas bei Žaliasis kursas

2020 12 08

Šią savaitę įvyksiančiame Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikime daug dėmesio bus skiriama ne tik COVID-19 situacijos ir jos padarinių koordinavimui, bet ir klimato kaitos temai – bus siekiama susitarti dėl naujo ES 2030 m. CO2 kiekio mažinimo tikslo. Artėjant šiam susitikimui, Europos verslo bendruomenę vienijanti organizacija „BusinessEurope“ kreipėsi į Europos Tarybos pirmininką Charles Michel. „BusinessEurope“ narės, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius pagrindinius europinės verslo bendruomenės kreipimosi akcentus pristatė Prezidentui Gitanui Nausėdai.

ES valstybių vadovų prašoma, kad reagavimo į pandemiją koordinavimas toliau būtų tobulinamas ES lygmeniu, būtų siekiama bendro valstybių narių požiūrio į kelionių, testavimo, karantino ir vakcinų politiką. Taip pat pažymima, kad siekiant spartesnio ES šalių ekonomikų atsigavimo, svarbu kuo skubiau susitarti ir patvirtinti daugiametę finansinę programą ir ekonomikos atkūrimo paketą. Išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikių Europos ekonominių pajėgumų stiprinimui, tvaraus augimo ir užimtumo skatinimui.

Kreipimesi prašoma užtikrinti, kad ES lėšų išmokėjimas būtų susietas su Europos semestru, ES lėšos būtų nukreiptos investicijoms ir reformoms, kurios sustiprintų ES augimą, produktyvumą, konkurencingumą ir užimtumą, remti. Taip pat užtikrinti socialinių partnerių įtraukimą ir visapusišką dalyvavimą rengiant, įgyvendinant bei prižiūrint Nacionalinius ekonomikos atkūrimo ir atsparumo planus.

Pasak LPK prezidento V. Janulevičiaus, tiek LPK, tiek „BusinessEurope“ vienijama europinė bendruomenė pabrėžia, kad Žaliasis kursas ir naujieji 2030 m. tikslai turi būti paremti tvaria pramonės strategija.

„Sprendimai turėtų būti pagrįsti patikimu ir realistišku ekonominės padėties vertinimu. 2030 m. tikslų poveikio vertinimas praktiškai nedemonstruoja papildomo ekonomikos augimo, todėl ES skubiai reikalingas aiškus verslo planas, kuriame dėmesys būtų sutelktas į tai, kaip Žaliąjį kursą paversti tikru augimo varikliu, išsaugant Europos konkurencingumą ir išvengiant anglies dioksido nutekėjimo į kitus pasaulio regionus. Lietuvos pramonininkų konfederacija ypatingą dėmesį skiria Pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo svarbai, kuris turėtų padėti sumažinant anglies dioksido nutekėjimo riziką ir užtikrinti vienodesnes konkurencijos sąlygas“, – pažymi LPK prezidentas.

Europos Komisija yra numačiusi, kad ateinančių metų vasarą bus paskelbta daugybė ES poveikio klimatui neutralumo tikslą įgyvendinančių iniciatyvų – tarp kurių didelė dalis esminių energetikos, aplinkos ir klimato kaitos teisės aktų pataisų. Vienas iš būsimų pasiūlymų – įstatymas dėl Pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo.

Pasak V. Janulevičiaus, šiandien dar sunku prognozuoti kuriamo mechanizmo architektūrą ir veikimo principus, tačiau iš Europos Komisijos viešosios apklausos dokumento, komisarų pasisakymų ir kt. šaltinių jau galima nusibrėžti gaires, kurios leistų prognozuoti būsimą instrumentą.

„Pats laikas išsigryninti raudonas ir žalias linijas. Lietuvos pramonininkų konfederacija palankiai vertina ir palaiko Europos Komisijos iniciatyvą sukurti  pasienio anglies dvideginio korekcinį mechanizmą. Su klimato kaita susiję iššūkiai veja vienas kitą, todėl didėja būtinybė ne tik aktyviau diegti inovacijas, skirtas tvaresnei ekonominei plėtrai vystyti, bet ir sustiprinti atitinkamus politikos svertus bei aktyvinti diskusiją šia tema viešojoje erdvėje“, – sako V. Janulevičius.

Susijusios naujienos

„BusinessEurope“ tyrimas rodo būtinybę skubiai reformuoti...

2024 02 13
Nick Abrams Ftkfx3xzicc Unsplash

V. Janulevičius: Rekordinio akcizo istorijoje – šviesa tu...

2024 01 24
V. Janulevičius

Verslo nerimas dėl Europos vidaus rinkos integracijos: „p...

2024 01 18
European Union Business Concept, Financial Charts And Graphs
Archyvas, BusinessEurope, CO2 emisijos, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos, žaliasis kursas"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[2163],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, BusinessEurope, CO2 emisijos, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos, \u017ealiasis kursas","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="502">

Įrašykite paieškos frazę: