Lpk Logo Lt

Aplinkos ministerijai – LPK pasiūlymai aplinkosaugos klausimais

2016 05 31

Gegužės 9 d. Nr. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Aplinkosaugos komiteto atstovai susitiko su aplinkos viceministru Algirdu Genevičiumi ir Aplinkos ministerijos specialistais bei pateikė klausimus dėl nuotekų ir nuotekų dumblo tvarkymo, lakiųjų organinių teršalų, kvapų ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų reglamentavimo, atliekų tvarkymo.

LPK viceprezidentas Ramūnas Miliauskas išreiškė nuomonę, jog Aplinkos ministerijos parengtiems teisės aktų projektams peržiūrėti ir pateikti apibendrintas pastabas bei pasiūlymus, paprastai, nepakanka laiko. Pasiūlyta projektus derinimui pateikti kiek anksčiau, pvz., jų rengimo baigiamajame ar net tarpiniame etape.

Taip pat LPK Aplinkosaugos komitetas siūlė reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) gauti planuojamų teisės aktų projektų sąrašą, kad būtų galima efektyviau planuoti laiką, skirtingų interesų suderinimą ir vieningos LPK nuomonės pateikimą.

Aplinkos ministerijos padalinių atstovai informavo, kad teisinių reikalavimų nuotekų tvarkymui ir nuotekų tvarkymo kainodaros klausimams spręsti Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama studija, kuri turėtų atsakyti, nuo ko priklauso ir kaip turėtų būti nustatytas bazinis nuotekų užterštumas. Taip pat šiuo metu rengiamas Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma įtvirtinti pareigą asmenims prieš pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektus įregistruoti įrenginius, kuriems nereikia leidimo, ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose emisijos ribojimo, tvarkos pakeitimo projektas.

Klausimui dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir jo panaudojimo (dumblo naudojimas tręšimui ir dumblo deginimo galimybės) spręsti sudaryta darbo grupė, kuri iki š.m. rugsėjo 20 d. pateiks dumblo, komposto ir raugo tyrimų rezultatus ir pasiūlymus tobulinti dumblo panaudojimą tręšimui, kompostavimui, deginimui.

Šiuo metu Aplinkos ministerijos rengiamame Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo projekte siūlomos nuostatos, pagal kurias nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų laikymo veiklai, laikant atitinkamai 50 tonų ir 10 tonų atliekų, reikėtų atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras. LPK atstovai nepritaria tokiam siūlymui.

Susitikimo metu sutarta, kad Aplinkos ministerijos padaliniai rengiamus aktualius teisės aktų projektus baigiamajame jų rengimo etape elektroniniu paštu pateikia ir LPK Aplinkosaugos komitetui.  Pagal galimybes Aplinkos ministerija LPK Aplinkosaugos komitetui taip pat pateikia rengiamų ir planuojamų teisės aktų projektų sąrašą.

LPK, siekdama užtikrinti kryptingą veiklos planavimą, strateginių tikslų įgyvendinimą ir vieningos bei LPK narių lūkesčius ir interesus atliepiančios politikos įgyvendinimą, 2015 m. rugsėjo mėn. Prezidiumo posėdyje patvirtino naujus LPK viceprezidentus, kuriems buvo pavesta vadovauti komitetams ir formuoti LPK veiklą 8 strateginėse srityse, tarp kurių ir aplinkosauga. 

Norintys prisijungti prie komiteto veiklos, kreipkitės į komiteto koordinatorę Janiną Sabaitę Melnikovienę (mob.tel. 8 (688) 83182, el.p. j.melnikoviene@achema.com).

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707
Aplinkosauga, Archyvas, LPK narių naujienos, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3696],"category_name":"Naujienos","tag":"Aplinkosauga, Archyvas, LPK nari\u0173 naujienos, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: