Lpk Logo Lt

LPK prisijungė prie Europos ateities tyrimų asociacijos

2021 10 01

Lietuvos pramonininkų konfederacija tapo Europos ateities tyrimų asociacijos (EFFRA) nariais.

„LPK narystė EFFRA prisidės prie konkurencingos, ekologiškos, skaitmeninės, atsparios ir į žmogų orientuotos gamybos pramonės plėtros Lietuvoje. Esu tikras, kad LPK nariams, kryptingai dirbant, mums pavyks iki 2030 metų Lietuvos pramonę transformuoti į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę“, – teigia Gintaras Vilda, LPK inovacijų ekspertas ir atstovas EFFRA.

EFFRA yra ne pelno siekianti, inovatyvios Europos pramonės įkurta ir pramonės interesus atstovaujanti asociacija, vienijanti naujas ir novatoriškas gamybos technologijas kuriančias įmones bei mokslo ir technologijų centrus.

Pagrindinis EFFRA tikslas yra skatinti iki komercinius gamybos technologijų tyrimus Europos mokslinių tyrimų ir technologijų erdvėje, į šią veiklą per partnerystę įtraukiant Europos Komisiją, mokslo centrus bei inovatyvias pramonės įmones.

Ši asociacija 2013-2020 metais buvo oficialus privataus sektoriaus atstovas „Ateities gamyklų“  (Factories of the Future (FoF)) viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėje ir kartu su ES pramone įgyvendino įvairių bendrų mokslo–verslo projektų, kuriuose buvo kuriamos naujos technologijos pramonei už 1 mlrd. Eur.

EFFRA yra oficiali Europos Komisijos partnerė įgyvendinant programos „Pagaminta Europoje“ ( angl. „Made in Europe“) siekius, todėl Lietuvos verslui atsivėrė naujos galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

„Pagaminta Europoje“ partnerystė bus tvarios gamybos balsas bei dvigubo- ekologinio ir skaitmeninio – perėjimo varomoji jėga. Jos veikla paskatins Europos pramonės ekosistemas siekti pasaulinės lyderystės technologijų srityje ir žiediškumo pramonėje“, – pažymi G. Vilda.

Galimybė verslui prisijungti prie InterInoLT

Lietuvos pramonininkų konfederacija yra projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V- 842-01-0008 „Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT – https://archyvas.lpk.lt/apie-interinolt/)”, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 Inogeb LT, partnerė.

LPK ekspertai teikia verslo įmonėms inovacijų konsultavimo paslaugas, padeda kad pramonės sektoriai, kuriantys aukštąją ir vidutinę aukštąją pridėtinę vertę, galėtų ne tik įsisavinti aukštąsias technologijas, bet ir kurti jas bei parduoti užsienio rinkoms.

InterinoLT ekspertai siekia padėti Lietuvos įmonėms, turinčioms reikiamų kompetencijų ir išteklių įsilieti į tarptautines vertės grandines, dalyvauti Horizon Europe konsorciumų ir projektų veiklose.

Pageidaujantiems InterInoLT ekspertai padės:

 • suprasti dalyvavimo tarptautinėse žinių ir inovacijų bendruomenėse taisykles;
 • įsivertinti įmonės technologijų ir inovacijų potencialą;
 • pasirengti įmonės technologijų ir inovacijų strategiją;
 • pasirengti vertės pasiūlymą potencialiems partneriams;
 • pasirengti įmonės technologijų ir inovacijų potencialo pristatymą;
 • susirasti užsienio partnerius Jūsų projektams;
 • pasirengti saugią bendradarbiavimo sutartį;

LPK gali atstovauti narių interesams susitikimų su konsorciumų iniciatoriais ir paraiškų rengėjais metu, todėl padės:

 • įsivertinti parengtos projektinės paraiškos pasiūlymą;
 • atstovaus Jūsų interesams Europos institucijose;
 • atliks Jums reikalingų technologijų paiešką;
 • Konsultuos technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais.

Papildomai, Jums siūlome:

 • MITA, LPK ir LIC institucinę paramą ir garantijas;
 • Lietuvos inovacijų ir ekonominės diplomatijos atstovų pagalbą;
 • Prieigą prie:
  • didžiausio inovatyvių Europos įmonių tinklo (EEN);
  • Europos inovacijų ir technologijų instituto, žinių ir inovacijų bendruomenių.
 • Asmeninių kontaktų tinklo plėtros galimybes;
 • Sinergiją su mokslo centrais ir universitetais;
 • Sinergiją su inovacijų paramos ir konsultavimo ekosistemos dalyviais;
 • Prieigą prie finansų;
 • Pagalbą derinant interesus su potencialiais partneriais;
 • Mobilumo galimybes Jūsų darbuotojams;
 • Pagalbą tampant globalios Europos įmone;

Informuojame apie paskelbtus MTEPI programų ir tarpt. bendradarbiavimo skatinimo kvietimus:

 1. Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose (10 000 Eur iš bendro biudžeto yra skirta GMI projekto verslo misijai į Šveicariją). Konsultuoja – Eigirdas Sarkanas.
 2. Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose. Konsultuoja – Andrius Balsys.
 3. Kvietimas naujai dalyvaujančioms įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV. Konsultuoja – Deivydas Petrulevičius.
 4. Kvietimas anksčiau dalyvavusioms įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV. Konsultuoja – Deivydas Petrulevičius.
 5. Kvietimas teikti paraiškas gyvybės mokslų industrijos įmonėms dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV (GMI projektui skirta priemonė). Konsultuoja – Deivydas Petrulevičius.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1853],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: