Lpk Logo Lt

Lietuvos pramonininkų konfederacija ragina ES institucijas skubiai patvirtinti Dujų direktyvos pataisas

2018 03 21

Šiandien ryte Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (ITRE) patvirtino pranešėjo Jerzy Buzeko raportą dėl Dujų direktyvos.

Europos Komisijos pateikti siūlymai ir ITRE komiteto siūlomos Dujų direktyvos pataisos išplėstų direktyvos taikymo lauką dujas iš trečiųjų šalių į ES tiekiantiems jau veikiantiems ir būsimiems dujotiekiams sausumoje ir jūroje. Priėmus šias pataisas, esminiai energetikos europinio reguliavimo principai būtų vienodai taikomi visiems ES teritorijoje esantiems dujotiekiams.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) nuosekliai pasisakė ir toliau remia ES Energetikos sąjungos strategiją, kuria siekiama užtikrinti didesnį energijos tiekimo saugumą, konkurencingumą, o taip pat solidarumą ir pasitikėjimą tarp ES valstybių narių. Vienas esminių šios sąjungos kūrimo prioritetų – galiojančių energetikos srities teisės aktų, įskaitant trečiąjį energetikos paketą, įgyvendinimas ir griežtas vykdymo užtikrinimas.

Vertiname Europos Komisijos ir Europos Parlamento pastangas formuoti diversifikuotą ir konkurencingą energetikos rinką bei remiame siūlomus Direktyvos pakeitimus:

  1. Pasisakome už maksimalų apribojimą bet kokių galimybių taikyti išimtis jungtims. ES teisė turi būti taikoma pilna apimtimi visoms esamoms ir būsimoms dujotiekių jungtims su trečiosiomis šalimis, tokiu būdu užtikrinant teisinės sistemos skaidrumą ir veiksmingumą;
  2. Palaikome siekį vienodas veiklos sąlygas nustatyti visoms dujotiekių jungtims su trečiosiomis šalimis,  kaip ir kitai ES gamtinių dujų infrastruktūrai;
  3. Remiame siūlomus pakeitimus, kuriais kitiems dujų operatoriams būtų sudaromos sąlygos prisijungti prie perdavimo tinklų, kad tokia galimybė nebūtų tik teorinė.

Siekiant ES vieningos energetikos rinkos ir energetinio saugumo stiprinimo, o taip pat teisinio tikrumo, LPK palaiko Lietuvos nacionalinę poziciją ir ragina ES institucijas skubiai patvirtinti siūlomas pataisas bei pradėti jų įgyvendinimą.

Susijusios naujienos

Vidmantas Janulevičius. Prognozės keičiasi: apsigauna ne ...

2024 06 27
National Cancer Institute 701 Fjcjlaq Unsplash

Šiaurės, Baltijos ir Vidurio Rytų Europos verslo atstovai...

2024 06 26
Nortf East Flang

LPK priesakai ir palinkėjimai Lietuvoje išrinktiems Europ...

2024 06 10
Lietuvos PramonininkŲ Konfederacijos Priesakai Ir PalinkĖjimai Lietuvoje IŠrinktiems Europos Parlamento Nariams 2024–2029 MetŲ Kadencijai (presentation)
Archyvas, ES Dujų direktyva"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3036],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ES Duj\u0173 direktyva","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="504">

Įrašykite paieškos frazę: