Lpk Logo Lt

Užsienio prekyba ir investicijos – susitikimų su Europos Komisijos atstovais diskusijų centre

2018 03 06

Vizito Briuselyje vasario 27 -kovo 1 d. metu Lietuvos pramonininkų konfederacijos delegacijos dėmesio centre – užsienio prekybos ir investicijų klausimai, kuriuos LPK atstovai aptarė su EK komisarės Cecilijos Malmstrom, atsakingos už užsienio prekybą,  kabineto nare Nele Eichhorn bei Prekybos generalinio direktorato ( DG Trade ) direktoriumi  Leopoldo Rubinacci.

LPK prezidentas Robertas Dargis, pristatydamas Lietuvos pramonei ir verslui aktualiausius klausimus užsienio prekybos ir investicijų srityje, pirmiausia padėkojo  p. L. Rubinacci už bendradarbiavimą bei  apsilankymą Vilniuje 2017 metų balandžio mėn. ir dalyvavimą LPK renginyje dėl ES prekybos apsaugos priemonių reformos: modernizavimo ir naujos antidempingo metodikos.

Užsienio prekyba – ES pramonės politikos strategijoje

R.Dargis pažymėjo, kad „užsienio prekybos tema visada buvo LPK dėmesio centre ir, mūsų  įsitikinimu, ši tema turi užimti vieną svarbiausių vietų ES pramonės politikos strategijoje“.

R.Dargis akcentavo, jog ES prekybos ir investicijų politikos srityje  Lietuvos pramonei ir verslui šiuo metu aktualiausi klausimai yra:

  • Prekybos apsaugos priemonių efektyvus įgyvendinimas;
  • Rinkų atvėrimo politika, ES vedamos derybos dėl laisvos prekybos sutarčių bei jau pasirašytų sutarčių įgyvendinimas;
  • Europos Komisijos pasiūlymas priimti reglamentą dėl investicijų tikrinimo į ES sistemos;
  • ES prekybos ir investicijų politikos su JAV, Kinija, Rusija bei Baltarusija perspektyvos.

L.Rubinacci užtikrino, jog  ES ir  toliau liks atvira ekonomika, bet sieks laisvos bei sažiningos užsienio prekybos. ES pradės taikyti naują antidempingo ir antisubsidijų skaičiavimo metodiką, kuri nėra nukreipta nei prieš vieną valstybę, bet atvirai ir skaidriai padės kovoti su nesąžiningos prekybos pasireiškimais iš PPO priklausančių valstybių pusės. Taikant naują metodiką bus remiamasi raportais apie atitinkamų šalių ekonomikas bei sektorius, įvertinant kainų ir subsidijų iškraipymus dalyvaujant valstybei. Raportas bus pagrindas   apskaičiuojant dempingo skirtumą antidempingo ir antisubsidijų tyrimuose. Pirmąjį tokį raportą Europos Komisija parengė apie Kiniją, kitas, dabar  ruošiamas, bus apie Rusiją.

Vidmanto Janulevičiaus, LPK viceprezidento teigimu,naujosios metodikos realus vertinimas bus įmanomas esant pirmosioms byloms, inicijuotoms po metodikos įsigaliojimo, arba, kai ji bus taikoma šiandien galiojančių priemonių peržiūroje“.

Taip pat, LPK delegacijos nariai atkreipė dėmesį į šiuo metu Europos Komisijos atliekamą tarpinę peržiūrą antidempingo priemonių, taikomų iš Rusijos importuojamai amonio salietrai. LPK teigimu, Rusijoje ir toliau plačiai taikoma dviguba gamtinių dujų kainodara, kuomet vietos gamintojai naudojasi mažesnėmis, valstybės nustatytomis ir vietos rinką iškreipiančiomis, kainomis, sudarančiomis prielaidas ženkliai pigesniam trąšų eksportui į ES. Rusijos dujų tiekėjai ir trąšų gamintojai atvirai deklaruoja dėl dirbtinai mažų valstybės fiksuotų vidaus dujų kainų įgyjamą pranašumą ES rinkoje ir skatina šios politikos tęstinumą. LPK įsitikinimu, aplinkybės Rusijos dujų rinkoje nepasikeitė, todėl antidempingo priemonių nutraukimas leistų atnaujintų trąšų dempingą, žalingą Lietuvos ir ES gamintojams. LPK prašė nekeisti šiuo metu taikomo antidempingo režimo.

Subalansuotas požiūris į tiesioginių investicijų tikrinimo sistemą

Vidmantas Janulevičius išreiškė susirūpinimą, kad ES prekybos apsaugos  reforma nesusilpintų ES instrumentų, taikomų prieš nesąžiningą prekybą. Saulės baterijų ir modulių gamintojai nerimauja dėl to, kad dėl silpnesnių priemonių visiškai Europoje neišnyktų vertikaliai orientuotų saulės prietaisų gamyba, o taip pat ir  moksliniai tyrimai, į kuriuos  ES daug investuoja. Grėsminga yra tai, kad vyksta ES šio sektoriaus  įmonių perėmimimas, kurį vykdo Kinijos įmonės.

Todėl būtinos veiksmingos  ES politikos priemonės, apsaugančios ekonomiką nuo   investicijų, galinčių pakenkti pramonės sektoriams ir perimti aukštųjų technologijų pramonę,  sužlugdyti  ES įmones,  pakenkti konkurencingumui  ir darbo vietoms.

Nele Eichhorn paaiškino, kad Europos Komisija tam tikslui pateikė pasiūlymą priimti reglamentą dėl tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimo sistemos, kuri turėtų apsaugoti pirmiausia   nacionaliniam saugumui ir viešąjai tvarkai svarbius sektorius bei objektus, o taip pat ir aukštųjų technologijų įmones nuo trečiųjų šalių investicijų, turinčių perėmimo tikslų, ypač, kai investuotojai yra valstybės įmonės arba valstybės valdomos įmonės.

Tačiau LPK delegacijos nariai atkreipė dėmesį į  šio Europos Komisijos pasiūlymo privalumus ir  trūkumus:

–  Reglamentu siekiama sukurti sistemą, kurios dėka būtų galima  surinkti kuo daugiau  informacijos apie tiesiogines užsienio investicijas iš trečiųjų šalių bei keistis turima informacija, kad išvengtumėme perėmimo tokių įmonių ar objektų, kurie yra svarbūs tiek ES, tiek valstybių narių ekonomikoms,  tačiau  valstybės narės, kuriose veikia investicijų tikrinimo   mechanizmai ir valstybės, kuriose šių mechanizmų nėra, vargu ar galės teikti ir gauti vienodai patikimą informaciją, o siekio harmonizuoti  procedūras, remiantis vienodais kriterijais, kurie būtų taikomomi visoje Europos Sąjungoje, nėra.

– Egzistuoja galimybė, kad užsienio investuotojas, turintis svarbių įmonių ar objektų užvaldymo tikslų, investavimo pradžiai gali išsirinkti silpniausiai apsaugotas nuo tokių investicijų valstybes ir tada per vidaus rinką gauti prieigą prie šalių su griežtesne investicijų apsauga.

– Šalys su investiciniais mechanizmais gali tapti  mažiau patrauklios investuotojams ir  likti iki galo neapsaugotos dėl apėjimo galimybių bei kitų priežasčių.

– Reglamento nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti gerokai detalesnės ir aiškesnės.

– Sistema neturi tapti sudėtinga, laug laiko ir pastangų kainuojančia bei brangiai išlaikoma.

LPK delegacijos nariai pažadėjo pateikti savo pastabas dėl šio Europos Komisijos pasiūlymo, kai bus parengta LPK  pozicija tuo klausimu.

Susitikimo metu buvo aptartos ES prekybinių santykių su JAV aktualijos praeitą savaitę priimtų sprendimų dėl muitų plieno ir aliuminio importui į JAV kontekste. Europos Komisijos atstovų teigimu, šiuo metu svarstomos atsakomosios priemonės, kurios atitiktų Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles. Su Komisijos atstovais taip pat aptarta situacija PPO, ypač rizikos, susijusios su PPO ginčų sprendimų mechanizmo galimu susilpnėjimu dėl JAV požiūrio į ginčų sprendimo institucijos teisėjų paskyrimą.

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707
Archyvas, LPK nariams aktualu, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[3075],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, LPK nariams aktualu, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: