Lpk Logo Lt

Strateginių partnerysčių projektas „GRADual“

Gradual Logo Png E1454207443550

Strateginių partnerysčių projektas „GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness“, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000645.

Projekto vykdymo laikotarpis 

2014 m. rugsėjo 1 d.–2016 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas

Sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės

Tarp verslo ir universiteto tarpininkaujančių organizacijų, universitetų bei NVO darbuotojai, dalyvaujančių universitetų administracija, dėstytojai bei verslo atstovai.

Numatomi pagrindiniai rezultatai:

  • Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
  • Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu.
  • Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą. Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – parengta, atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas.

Projekto metu bus organizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.

Šis projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos

Įrašykite paieškos frazę: