Lpk Logo Lt

Projektas „Patirties partneriai LT“ stiprins mokslo ir verslo bendradarbiavimą

2017 12 21

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Vilniaus universitetas (VU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Klaipėdos universitetas (KU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) bei VDU Verslo praktikų centras inicijuoja bendrą projektą, kurio tikslas – gerinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, užtikrinant kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Vykdydama savo veiklą, LPK akcentuoja mokslo ir verslo suartėjimą, kaip būtiniausią sąlygą, siekiant verslo konkurencingumo Europos ir pasaulinėse rinkose. Siekdama mokslo ir verslo bendradarbiavimo, LPK nuolat domisi studijų kokybe ir specialistų rengimo praktika aukštosiose mokyklose, siekia palaikyti dialogą su akademine bendruomene, nuolat atlieka įvairius tyrimus, kurių rezultatai padeda geriau suprasti esamas problemas bei ieškoti galimų sprendimų, leidžia teikti pasiūlymus tiek mokslo įstaigoms, tiek verslui dėl programų sudarymo ir mokslo kokybės gerinimo, dėl galimo glaudesnio verslo ir mokslo bendradarbiavimo.

Vienas esminių studijų aukštojoje mokykloje tikslų – ugdyti jauno žmogaus profesinius ir asmeninius gebėjimus, po studijų pabaigos padėsiančius aktyviai ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, dirbant pasitenkinimą teikiantį ir kvalifikaciją atitinkantį darbą, bei plėtojant tolimesnę karjerą. Todėl kalbant apie studijų kokybės gerinimą, pirmiausia būtina stiprinti aukštųjų mokyklų studentų parengimą iškart po studijų įsidarbinti pagal specialybę. Šiuolaikinėse darbo rinkose, kurias bendrai charakterizuoja nuolat ir greitai besikeičiantys poreikiai naujoms žinioms ir kompetencijoms, šiam uždaviniui pasiekti yra svarbus glaudus bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų ir įmonių/organizacijų, kad būtų ruošiami būtent tų sričių specialistai, kurių konkrečiu laikotarpiu labiausiai reikia rinkoje, bei kad būtų ugdomos tinkamos profesinės studentų kompetencijos ir įgūdžiai.

Projekto „Patirties partneriai LT” tikslinės grupės – universitetų-partnerių studentai, dėstytojai-praktikos vadovai ir darbdavių atstovai-praktikos mentoriai. Projekto veiklos geografiškai apims Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionus.

Studentai – projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studentai. Galimybę dalyvauti programoje turės ne mažiau kaip 500 studentų, kurie bus suskirstyti į grupes po 5 asm., atsižvelgiant į tarpdiscipliniškumo principą. Kadangi visos projekte dalyvaujančios aukštosios mokyklos turi studentų iš užsienio, jiems taip pat bus sudarytos sąlygos dalyvauti. Esminis studentų poreikis, į kurį nukreiptas šis projektas – profesinių įgūdžių ir asmeninių savybių, reikalingų darbui pagal specialybę, tobulinimas per praktiką.

Praktikos vadovai iš universitetų pusės (Dėstytojai) – projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų dėstytojai. Dėstytojų, dalyvausiančių programoje skaičius bus ne mažesnis nei 40 (vienas dėstytojas galės vadovauti daugiau nei vienai studentų grupei). Dėstytojams bus organizuoti mokymai ir bendri renginiai su praktikų mentoriais iš organizacijų pusės. Esminis dėstytojų poreikis, į kurį nukreiptas šis projektas – paruošimas kokybiškai vadovauti studentų praktikai ir palydėti studentą praktinio mokymosi metu.

Praktikos vadovai iš darbdavių pusės (Mentoriai) – organizacijų/įmonių darbuotojai, vadovausiantys studentų praktikoms. Bendras programoje dalyvausiančių mentorių skaičius – ne mažiau kaip 20 (vienas mentorius galės vadovauti daugiau nei vienai studentų grupei, tačiau tik savo atstovaujamos įmonės/organizacijos atvejų sprendimams). Pagrindinė mentorių atsakomybė bus studentų palydėjimas, mokymas ir konsultavimas praktikos atlikimo metu. Studentų darbas su mentoriais orientuotas į patirties, kurios trūksta jaunam žmogui, perdavimą. Esminis dėstytojų poreikis, į kurį nukreiptas šis projektas – paruošimas kokybiškai vadovauti studentų praktikai ir palydėti studentą praktinio mokymosi metu.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3150],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: