Lpk Logo Lt

Pramonininkai pristatė pasiūlymus naujos Vyriausybės programai

2016 11 15

„Lietuvos laukia labai svarbūs ketveri metai, todėl nauja valdžia turėtų aiškų planą kaip užtikrinti tvarų šalies ekonomikos augimą“ – sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis, šiandien, lapkričio 15 d., pristatęs verslo pasiūlymus septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų programai. 

„Paskutiniu metu neapibrėžtumas pasaulyje tik didėja – tai susiję su „Brexit“ Jungtinėje Karalystėje, rinkimais JAV, dar laukia kitų metų rinkimai Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje, referendumas Italijoje, taigi dezintegracijos idėjos gali stiprėti.  Lietuvą šie pokyčiai taip pat neišvengiamai palies. Mūsų dabartinė priklausomybė nuo europinių pinigų verčia sunerimti. Jei ES ateitis tampa vis mažiau prognozuojama, pasekmes po 2020 metų mes stipriai pajusime: jau po ketverių metų mūsų valstybė turės parodyti savo galimybes ir stiprybes, todėl pateikiame savo pasiūlymų paketą naujai Vyriausybei, kuriame apibendriname, ką reikėtų padaryti, siekiant užtikrinti didesnį prognozuojamumą ir Lietuvos gyventojų gerovės augimą“, – teigė R.Dargis.

Jei ES ateitis tampa vis mažiau prognozuojama, pasekmes po 2020 metų mes stipriai pajusime: jau po ketverių metų mūsų valstybė turės parodyti savo galimybes ir stiprybes.

10 svarbiausių darbų, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintas Lietuvos ekonomikos konkurencingumas:

  1. Parengti 2017–2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo politikos strategines gaires ir jų įgyvendinimo programą, pradiniame etape pagrindinį dėmesį skiriant ugdymo įstaigų reformai ir mokytojų rengimui.
  2. Parengti ir įgyvendinti ilgalaikes priemones demografinėms problemoms spręsti.
  3. Lietuvos ekonomikos augimo skatinimas per šalies konkurencingumo didinimą, patrauklumą investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimą.
  4. Nustatyti laipsnišką darbo jėgos apmokestinimo mažėjimą, siekiant gerinti mokestinę aplinką.
  5. Įgyvendinti atsakingą finansų politiką, siekiant konsoliduoto valstybės biudžeto pajamų tvarumo ir išlaidų efektyvumo.
  6. Parengti atskirties tarp regionų mažinimo programą, užtikrinančią esminius regioninės politikos pokyčius: verslo sąlygų gerinimą, investicijų pritraukimą, vietinės darbo jėgos išsaugojimą ir demografinių pokyčių suvaldymą.
  7. Užtikrinti nacionalinės platformos „Pramonė 4.0“ steigimą ir vystymą, siekiant savalaikio ir pilnaverčio Lietuvos dalyvavimo ketvirtosios pramonės revoliucijos procesuose.
  8. Užtikrinti subalansuotą, kaštų ir naudos analize pagrįstą infrastruktūros plėtrą, efektyvų valstybės turto valdymą, gaunant maksimalią naudą piliečiams.
  9. Parengti, su suinteresuotomis šalimis aptarti ir patvirtinti energetikos strategiją, užtikrinančią regiono mastu konkurencingas energijos išteklių ir infrastruktūros paslaugų kainas pramonei.
  10. Užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų sistemos veikimą, nustatant tik būtiniausius kriterijus paslaugoms ir prekėms, įgyvendinant efektyvų teisinį reglamentavimą, nustatant tik būtiniausius kriterijus paslaugoms ir prekėms, taip pat kad pirkimuose gali dalyvauti tik įmonės, kurių mėnesio atlyginimo vidurkis sudaro ne mažiau kaip 80 procentų nuo to regiono ar ūkio sektoriaus atitinkamos verslo srities atlyginimo vidurkio.

Pramonininkų nuomone, neatidėliotini darbai Vyriausybės laukia mokestinės ir verslo aplinkos, inovacijų (E-Valstybė, Pramonė 4.0, inovacijų ir technologijų plėtra), regionų politikos, socialinės politikos ir darbo rinkos, migracijos ir demografijos, švietimo ir mokslo, energetikos, transporto ir infrastruktūros, aplinkosaugos, eksporto ir investicijų skatinimo srityse.

Daugiau informacijos:

Susijusios naujienos

LPK priesakai ir palinkėjimai Lietuvoje išrinktiems Europ...

2024 06 10
Lietuvos PramonininkŲ Konfederacijos Priesakai Ir PalinkĖjimai Lietuvoje IŠrinktiems Europos Parlamento Nariams 2024–2029 MetŲ Kadencijai (presentation)

Vidmantas Janulevičius. ECB ir palūkanos: kai vietoje šal...

2024 06 07
Dsc 3767

Balsuokime už vieningą, demokratinę, konkurencingą, ekono...

2024 06 05
Web
Archyvas, Darbo santykiai, Demografija, ekonomika, Eksportas, Emigracija, energetika, ES, ES investicijos, inovacijos, investicijos, konkurencingumas, pramonė, regionai, Švietimas ir mokslas, Verslas, Visos naujienos, Vyriausybė"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3529],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Darbo santykiai, Demografija, ekonomika, Eksportas, Emigracija, energetika, ES, ES investicijos, inovacijos, investicijos, konkurencingumas, pramon\u0117, regionai, \u0160vietimas ir mokslas, Verslas, Visos naujienos, Vyriausyb\u0117","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="512">

Įrašykite paieškos frazę: