Lpk Logo Lt

Pramonės lūkesčių indeksas

Lietuvos pramonininkų konfederacija vienintelė šalyje pristato aukščiausio lygio Lietuvos įmonių vadovų nuomonių ir prognozių apklausos analizę.

Atliekamos apklausos tikslai – sukurti pastovų ir lengvai interpretuojamą Lietuvos įmonių lūkesčių indikatorių. Apklausos metu surinkti atsakymai iš didžiausių Lietuvos įmonių vadovų, kurių buvo prašoma įvertinti sektorių, kuriuose jie dirba, dabartinę padėtį ir perspektyvas.

Naudojant statistinius metodus ir skaičiavimus, atsakymai į pateiktus klausimus yra konvertuojami į interaktyvią skaitinę išraišką – Lūkesčių indeksą, kuris svyruoja skalėje nuo 0 iki 100. Didesnė kaip 50 punktų lūkesčių indekso reikšmė parodo, kad šalies pramonė augs. Tarp 40 ir 50 punktų svyruojanti reikšmė rodo, kad pramonėje vyrauja neaiškios nuotaikos. Mažesnė negu 40 punktų indekso vertė liudija, jog pramonėje įsivyravo aiškus nuosmukio laikotarpis.

2024 m. kovas

Įrašykite paieškos frazę: