Lpk Logo Lt

LPK prezidiumo narių susitikime su Aplinkos ministru dėmesys žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikai

2021 03 23

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pristatė verslui svarbiausias ministerijos veiklos kryptis ir planuojamus priimti sprendimus bei įstatymų pakeitimus. Ministras susitikime akcentavo, kad ministerija sieks esminius sprendimus daryti dar šiais metais.

„LPK pasisako už tai, kad rengiant valstybės aplinkosaugos politikos gaires ir teises aktus būtų siekiama aplinkosauginio reguliavimo nuoseklumo ir aiškumo, proporcingumo keliamiems tikslams, būtų numatyti protingi pereinamieji laikotarpiai, užtikrinantys pramonės įmonių tinkamą pasirengimą prisitaikymui prie naujų reikalavimų. Labai svarbu užtikrinti klimato kaitos politikos srities tikslų vykdymą ir keliamus uždavinius formuoti atsižvelgiant į Lietuvos pramonės įtaką pasauliniam klimato kaitos procesui, įvertinti Lietuvos pramonės įmonių pasirengimą prisitaikyti prie naujų iššūkių ir siūlomo teisinio reguliavimo bei užtikrinti pramonės įmonių konkurencingumą vieningoje ES rinkoje bei pasauliniu mastu“, – pabrėžė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius

Susitikime pristatant ministerijos įgyvendinamus žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos projektus buvo pabrėžta, kad aplinkosauga ir žaliasis kursas neturi tapti šalies deindustrializacija. Taip pat tikimasi, kad, jeigu jau 2023 metais Europos Sąjunga turėtų veikiantį Pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, ES, keldama standartus, apgintų savo rinką – žaliojo kurso reforma nebūtų sėkminga, jeigu neapginsime savo rinkų ir neužtikrinsime jų saugumo.

Ministras pristatė žaliojo mokesčio pertvarką ir žiedinės ekonomikos paketą. Kalbėta apie pakuočių atliekų tvarkymą ir atkreiptas dėmesys, kad iki šiol šiame sektoriuje vyrauja didelis neapibrėžtumas, todėl būtina reformuoti šį sektorių ir spręsti įsisenėjusius klausimus.

Kalbėdamas apie miestų ateitį, ministras pristatė išmanaus ir skaitmeninio miesto viziją. Pasak ministro, sumažinti biurokratiją statybų sektoriuje galima pasitelkus inovacijas ir skaitmenines priemones. O norint įgyvendinti LRV programoje numatytus tikslus – 1000 renovuotų daugiabučių per metus – turime šį procesą industrializuoti.

Atsakydamas į LPK prezidiumo narių klausimus ministras pabrėžė, kad turime kalbėti apie partnerystę.

„Nepasieksime susitarimo, jeigu nesikalbėsime. Jeigu norime sveiko balanso, turime vengti susipriešinimo ir ieškoti balanso bei dialogo galimybių su visomis visuomenės grupėmis“, – pažymėjo S. Gentvilas.

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

V. Janulevičius: Kas atsitiko su Estija ir kokias pamokas...

2024 02 06
Woman Writing In A Notebook

V. Janulevičius: Kodėl ne tik per Kalėdas vertėtų galvoti...

2023 12 29
Eugene Zhyvchik Bbnd3wfwg0i Unsplash
Aplinkosauga, Archyvas, LPK Prezidiumas, Visos naujienos, žiedinė ekonomika"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[2038],"category_name":"Naujienos","tag":"Aplinkosauga, Archyvas, LPK Prezidiumas, Visos naujienos, \u017eiedin\u0117 ekonomika","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="500">

Įrašykite paieškos frazę: