Lpk Logo Lt

LPK prezidentas: ambicinga Pramonės strategija yra būtina, siekiant žaliosios ir skaitmeninės transformacijos sėkmės

2021 05 05

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sveikina Europos Komisijos (EK) sprendimą atnaujinti Pramonės strategiją. Toks EK žingsnis yra paremtas siekiu, kad pramonės užmojai visapusiškai atitiktų naują po COVID-19 krizės susiklosčiusią realybę ir skatintų perėjimą prie tvaresnės, labiau skaitmenizuotos, atsparesnės ir pasauliniu mastu konkurencingesnės ekonomikos.

„Džiaugiamės, kad atnaujintoje strategijoje dar kartą patvirtinti prioritetai, išdėstyti 2020 m. kovo mėn. komunikate, reaguojant į krizės pamokas ir siekiant paskatinti atsigavimą bei sustiprinti atvirą ES strateginę autonomiją. Labai svarbu, kad jame siūlomos naujos priemonės, skirtos sustiprinti mūsų bendrosios rinkos atsparumą, ypač krizės metu“, – pabrėžia LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

LPK ne kartą ragino peržiūrėti Pramonės strategiją, pabrėždama būtinybę visapusiškai atsižvelgti į COVID-19 poveikį ekonomikai ir skubiai atkurti verslo investicinius pajėgumus, siekiant augimo, darbo vietų atkūrimo, inovacijų plėtros ir įmonių tarptautinio konkurencingumo.

Pasak V. Janulevičiaus, ambicinga pramonės strategija yra būtina, kad užtikrintume žaliosios ir skaitmeninės transformacijos sėkmę. ES ir Lietuvos verslas palaiko klimato neutralumo tikslą, pabrėždamas, kad globali ES lyderystė bus įmanoma tik, jei šis perėjimas bus įgyvendinamas išlaikant konkurencingas vertės grandines, darbo vietas ir įmones. Lygiagrečiai, siekiant užtikrinti mūsų ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės pertvarkos sėkmę, būtina kurti kur kas palankesnę investicinę aplinką bei sąlygas saugiai diegti ir naudoti naujas technologijas, stiprinti pramoninių duomenų ekonomiką, tobulinti skaitmeninių bei STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) įgūdžių plėtros programas.

Atnaujintoje strategijoje taip pat atsižvelgiama į raginimus nustatyti ir stebėti pagrindinius visos ES ekonomikos konkurencingumo rodiklius: bendrosios rinkos integraciją, našumo augimą, tarptautinį konkurencingumą, viešąsias ir privačiąsias investicijas ir investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.

LPK nuomone, būtina kiek įmanoma greičiau atkurti judėjimo laisvę ES bendrojoje rinkoje, skubiai šalinti kliūtis prekių, paslaugų, mobilumo, sveikatos, energetikos, kapitalo ir skaitmeninės ekonomikos srityse. Reikia užtikrinti tiekimo ir vertės grandinių sklandų veikimą bei sąlygas diversifikavimui. Nemažiau svarbus ir ambicingos prekybos darbotvarkės įgyvendinimas (glaudūs santykiai su JAV ir JK, santykių su Kinija subalansavimas, PPO reforma ir kova prieš prekybos iškraipymus, vienodesnių konkurencijos sąlygų užtikrinimas, pvz. CBAM).

„Norint įgyvendinti ambicingus vidutinės trukmės ir ilgalaikius ES tikslus, būtina gerinti finansavimo sąlygas ir stiprinti finansinės paramos lygį, pinigus nukreipiant į ateitį orientuotoms investicijoms, skirtoms produktyvumo didinimui, atsinaujinimui ir konkurencingumo stiprinimui. Galiausiai, mums ypač svarbu, kad atnaujinta strategija ir jos praktinis įgyvendinimas būtų grindžiami pagrindiniais nediskriminavimo, konkurencijos ir atvirumo principais, nuo kurių priklauso ES bendrosios rinkos sėkmė ir ES įtaka globalioje arenoje. Tiek visos ES, tiek nacionaliniu lygiu turi būti suprasta, kad tinkamai investavę į technologinį atsinaujinimą ir sukūrę palankias sąlygas pramonės transformacijai, turėsime novatorišką, švarią ir konkurencingą pramonę“, – pabrėžia LPK prezidentas.

Šiandien paskelbtoje atnaujintoje pramonės strategijoje daugiausia dėmesio skiriama bendrosios rinkos atsparumo didinimui, ES strateginės priklausomybės problemos sprendimui, dvejopos pertvarkos (žaliosios ir skaitmeninės) spartinimui.

Susijusios naujienos

Vidmantas Janulevičius. Prognozės keičiasi: apsigauna ne ...

2024 06 27
National Cancer Institute 701 Fjcjlaq Unsplash

Šiaurės, Baltijos ir Vidurio Rytų Europos verslo atstovai...

2024 06 26
Nortf East Flang

LPK priesakai ir palinkėjimai Lietuvoje išrinktiems Europ...

2024 06 10
Lietuvos PramonininkŲ Konfederacijos Priesakai Ir PalinkĖjimai Lietuvoje IŠrinktiems Europos Parlamento Nariams 2024–2029 MetŲ Kadencijai (presentation)
Archyvas, ES Pramonės strategija, lpk, Pranešimai žiniasklaidai, Vidmantas Janulevičius, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1992],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ES Pramon\u0117s strategija, lpk, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Vidmantas Janulevi\u010dius, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="505">

Įrašykite paieškos frazę: