Lpk Logo Lt

LPK pateikė pastabas Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektui: tikslas sveikintinas, tačiau priemones būtina pamatuoti

2018 08 31

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) palaiko Vyriausybės siekį spręsti su oro tarša susijusias problemas ir vertina Aplinkos ministerijos sudarytą galimybę nuo ankstyvos stadijos dalyvauti Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projekto rengime. Susipažinusi su pirminiu projektu, LPK pateikė ministerijai savo pastabas, kuriose raginama susilaikyti nuo kelių drastiškų ir abejotino efektyvumo pasiūlymų.

Nepamatuotas poveikis transporto sektoriui

LPK pažymi, kad sprendimai dėl transporto sektoriaus sukeliamos taršos turi būti daromi įvertinus tikrąjį šio sektoriaus keliamos taršos mastą ir pobūdį. Tuo tarpu Aplinkos ministerijos projekte siūlant į transporto sektorių nukreiptas priemones neįvertinama, kad degalų pardavimai Lietuvoje pastaraisiais metais auga ne tiek dėl vidaus vartojimo, kiek dėl tranzitinio krovininio transporto apimčių augimo.

Rinkos dalyvių duomenimis, tranzitiniam krovininiam transportui tenka maždaug penktadalis visų dyzelino pardavimų Lietuvoje. Didelė dalis degalų yra suvartojama ne Lietuvoje, tačiau su degalų pardavimais susiejami taršos rodikliai to tinkamai neatspindi.

Svarbu ir tai, kad šiuo metu daugiau nei pusė degalų pardavimų tenka komerciniam transportui. Keičiantis Lietuvos demografinei situacijai ir augant ekonomikai, visuomenės aktyvumas transporto sektoriuje bus linkęs mažėti, o komercinio-krovininio transporto aktyvumas didės. Todėl norint pasirinkti efektyviausias oro taršos mažinimo priemones transporto sektoriuje, svarbu įvertinti krovininio ir lengvojo transporto proporcijas transporto energijos suvartojime.

Akcizų didinimas ir draudimai atvers naujas problemas

Neigiamas poveikis transporto sektoriui neįvertintas ir pasiūlyme dėl dyzelinui taikomų akcizų didinimo. Būtina atsižvelgti į tai, kad kol kas nėra plačiai naudojamos veiksmingos alternatyvos dyzeliniam sunkiajam transportui. Didėjančios dyzelinių degalų kainos didins transportavimo savikainą, o tai darys įtaką prekių kainoms.

Taip pat būtina įvertinti akcizų didinimo poveikį tranzitinio transporto dyzelino suvartojimui, kuris teikia didelę ekonominę naudą tiek valstybės biudžetui, tiek rinkos dalyviams, bei daro mažą neigiamą įtaką aplinkos oro taršai Lietuvoje.

Dėl vis dar neegzistuojančios tinkamos alternatyvos dyzeliniam sunkiajam transportui, nerimą kelia ir pasiūlymai drausti dyzelinu varomas transporto priemones ar riboti jų eismą. LPK akcentuoja, kad siekiant įgyvendinti tokius planus, pirmiausiai turi būti išspręsti klausimai dėl transporto priemonių tranzitinio eismo per miestus užtikrinimo, taip pat sunkiojo transporto privažiavimo prie sandėlių, terminalų ir kt. objektų klausimai.

Kviečia drauge įvertinti  poveikį aplinkai ir šalies ūkiui

Teikdama pastabas, LPK Aplinkos ministerijai iškėlė daugiau klausimų dėl praktinio Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projekte numatytų priemonių įgyvendinimo. Vienas iš jų – dėl taršos mokesčio biokurą deginantiems įrenginiams, kuris prasilenkia su strateginiais valstybės tikslais – mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ar nepriklausomybę nuo importuojamų energetinių išteklių. Taip pat atkreiptas dėmesys į naftos perdirbimo pramonei nustatytos taršos kvotos neatitikimo anksčiau nustatytiems Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) reikalavimams. Pateikti papildomi pasiūlymai dėl alternatyvių kuro rūšių skatinimo.

LPK tikisi tolimesnio bendradarbiavimo ir išsamesnės dalykinės diskusijos su Aplinkos ministerija, tobulinant plano projektą, ką ir viešai yra pažadėjusi pati ministerija.

 

 

 

 

 

 

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707
Aplinkosauga, Archyvas, lpk, Pranešimai žiniasklaidai, Transporto sektorius, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2895],"category_name":"Naujienos","tag":"Aplinkosauga, Archyvas, lpk, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Transporto sektorius, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: