Lpk Logo Lt

Europos Komisija pristatė Europos vėjo energetikos veiksmų planą

2023 10 25

Kai prasidėjus karui Ukrainoje gamtinių dujų kainos pasiekė iki tol neregėtas aukštumas, Europos Komisija reaguodama į energetikos krizę pateikė Pasiūlymus dėl ES bendros elektros rinkos peržiūros. Pasiūlymais siekiama reformuoti ES elektros energijos rinkos modelį, kad būtų sparčiau vystoma atsinaujinančiųjų išteklių energija, vartotojai būtų labiau apsaugoti nuo kainų šuolių ateityje, o ES pramonė taptų švaresnė ir konkurencingesnė.

Spalio 18 d. ES Energetikos ministrų taryboje buvo pasiektas valstybių narių sutarimas – ES Tarybos bendrasis požiūris dėl Elektros rinkos dizaino reglamento. (Bendru požiūriu bus remiamasi kaip įgaliojimais vesti derybas su Europos Parlamentu dėl galutinės teisės akto redakcijos. Derybų rezultatus turės oficialiai patvirtinti Taryba ir Parlamentas.) Bendrojo tarybos požiūrio dėl šio reglamento jau buvo siekiama birželį vykusioje energetikos ministrų taryboje, tačiau siekiant visų šalių pritarimo prireikė papildomų diskusijų.

Reformos tikslas – sumažinti elektros energijos kainų priklausomybę nuo nepastovių iškastinio kuro kainų, apsaugoti vartotojus nuo kainų šuolių, paspartinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą ir pagerinti vartotojų apsaugą. Reforma siekiama stabilizuoti ilgalaikes elektros energijos rinkas skatinant elektros energijos pirkimo sutarčių rinką, skatinant naudoti abipusius sandorius dėl kainų skirtumo ir didinant išankstinių sandorių rinkos likvidumą, taip pat suteikiant laikiną galimybę nustatyti už sąnaudas mažesnes reguliuojamas elektros kainas MVĮ įmonėms krizės metu (šiuo metu  valstybės narės reguliuojamas kainas krizės atveju gali nustatyti tik gyventojams).

Visapusiškai bandydama spręsti energetikos rinkos iššūkius, vakar spalio 24 d. Europos Komisija  pristatė Europos vėjo energetikos veiksmų planą. Planu siekiama padėti sektoriui augti Europoje ir konkuruoti pasauliniu mastu, tad keliami tikslai:

🔹 pagreitinti leidimų išdavimo procedūrą vėjo energetikos projektams,

🔸 padėti pramonei gauti finansavimą,

🔹 užtikrinti sąžiningą tarptautinę aplinką mūsų europinėms įmonėms,

🔸 paruošti kvalifikuotus darbuotojus.

Plane pristatoma nauja spartesnės jūros vėjo energetikos plėtros vizija: Europos Komisija dvigubina pastangas remti jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos sektorių ir nustato papildomus veiksmus, kuriais siekiama: sustiprinti tinklo infrastruktūrą ir regioninį bendradarbiavimą, paspartinti leidimų išdavimą, užtikrinti integruotą jūrinių teritorijų planavimą, didinti infrastruktūros atsparumą, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir plėtoti tiekimo grandines bei ugdyti įgūdžius.

Taip pat kartu su ES Vėjo energetikos veiksmų planu, vakar Europos Komisija pristatė ES energetikos rinkos padėtį apžvelgiančią ataskaitą: State of the energy Union report 2023.

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, energetika, vėjo energetika, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[1181],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, energetika, v\u0117jo energetika, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: