Lpk Logo Lt

ES siekia užkirsti kelią vidaus rinkos iškraipymams

2021 05 07

Europos Komisija pasiūlė naują priemonę, kuria bus sprendžiamos vidaus rinką galinčių iškraipyti užsienio subsidijų problemos. Siekiama panaikinti bendrojoje rinkoje susidariusią reguliavimo spragą, dėl kurios šiuo metu trečiųjų valstybių suteiktos subsidijos iš esmės nekontroliuojamos, nors valstybių narių suteiktos subsidijos tikrinamos atidžiai. Naujoji priemonė skirta veiksmingai kovoti su užsienio subsidijomis, kurios turi iškreipiamąjį poveikį ir kenkia vienodoms veiklos sąlygoms bendrojoje rinkoje.

„BusinessEurope“, vienijanti 34-ių Europos šalių verslo organizacijas ir kurios narė yra Lietuvos pramonininkų konfederacija, remia komisijos pastangas užtikrinti sąžiningas rinkos sąlygas visiems ūkio subjektams.

Išaugęs trečiųjų valstybių įmonių, kurios naudojasi iškraipančiomis užsienio subsidijomis, aktyvumas Europos Sąjungoje atskleidė bendrojoje rinkoje susidariusią reguliavimo spragą, dėl kurios šiuo metu trečiųjų valstybių suteiktos subsidijos iš esmės nekontroliuojamos.  Į šią problemą  „BusinessEurope“ ne kartą atkreipė dėmesį. Dabartinis EK pasiūlymas yra žingsnis teisinga linkme , siekiant pašalinti esamas teisines spragas ir užkirsti kelią rinkos iškraipymams.

Būtina turėti veiksmingą priemonę, kuri būtų nuosekliai taikoma visoje ES ir tuo pačiu sumažintų naštą verslui.

Prieš pateikiant šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 2020 m. birželio mėn. priimta baltoji knyga ir surengtos išsamios konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis. Remiantis atsiliepimais, gautais apie baltąją knygą, kad reglamentas būtų vienodai taikomas visoje ES, jo vykdymą užtikrins išskirtinai EK. Nustačiusi, kad užsienio subsidija suteikta ir kad ji turi iškreipiamąjį poveikį, pagrįstais atvejais EK apsvarstys galimą teigiamą užsienio subsidijos poveikį ir jį palygins su neigiamu iškraipymo poveikiu. Jei neigiamas poveikis nusvertų teigiamą, EK turės įgaliojimą taikyti kompensacines priemones arba priimti atitinkamų įmonių įsipareigojimus, kuriais iškraipymas būtų pašalintas.

Susijusios naujienos

„BusinessEurope“ tyrimas rodo būtinybę skubiai reformuoti...

2024 02 13
Nick Abrams Ftkfx3xzicc Unsplash

Verslo nerimas dėl Europos vidaus rinkos integracijos: „p...

2024 01 18
European Union Business Concept, Financial Charts And Graphs

ES konkurencingumo ataskaitai Europos pramonė kelia didel...

2024 01 12
Crystal Kwok Xuedfppihxg Unsplash
Archyvas, BusinessEurope, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[1990],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, BusinessEurope, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="501">

Įrašykite paieškos frazę: