Lpk Logo Lt

ES Mobilumo paketas – iššūkis smulkių ir vidutinių transporto įmonių konkurencingumui

2018 03 06

Susitikime su DG GROWTH generalinės direktorės pavadotoju Antti Peltomaki LPK delegacija vizito Briuselyje metu išsakė savo nuogąstavimus dėl galimos neigiamos mobilumo paketo įtakos smulkių ir vidutinių įmonių konkurencigumui, ypač iš periferinių šalių. Atkreipė dėmesį į tai, kad didžiųjų valstybių taikomos protekcionistinės priemonės daro neigiamą įtaką vieningai rinkai, o ES eskaluojama socialinio dempingo retorika yra niekuo nepagrįsta ir daranti žalą.

Antti Peltomaki, EK  Vidaus rinkos, pramonės ir MVĮ generalinio direktorato DG GROW generalinės direktorės pavaduotojas, pažymėjo, kad sieks, jog visais klausimais nebūtų pakenkta įmonių konkurencingumui ir vieningos rinkos užtikrinimui.

LPK delegacija paragino DG GROW kritiškai stebėti Mobilumo paketo svarstymą Europos Parlamente ir Taryboje, ypač DG GROW kompetencijai priklausančius aspektus, susijusius su reguliavimo kokybe, poveikiu įmonių konkurencingumui ir ES vieningai rinkai.

Socialiniai transporto sektoriaus aspektai – diskusijoje su EK Užimtumo, socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo komisarės kabinetu

Susitikime su Užimtumo, socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo komisarės M.Thyssen kabineto vadove Inge Bernaerts LPK pristatė Lietuvos darbo rinkos pokyčius, atlyginimų kilimą, vykstantį socialinį dialogą, pristatė kelių transporto sektoriaus indėlį į ekonomiką ir svarbą dėl didelio darbuotojų skaičiaus. Atkreipė demesį į tai, kad vairuotojų darbo salygos pastoviai yra gerinamos, taikomas 1.3 koeficientas minimaliai algai.

Nerimą Lietuvos verslui kelia ir ES girdima socialinio dempingo retorika, kuri nėra teisinga ir nepagrįstai kelia bereikalingas įtampas. Išsakytas ir susirūpinimas dėl komandiravimo direktyvos taikymo ir periferinių šalių faktoriaus neįvertinimo bei neigiamos mobilumo paketo įtakos mažoms ir vidutinėms įmonėms, galimos žalos jų konkurencingumui.

Inge Bernaerts pažymėjo, kad supranta mūsų nuogąstavimus, tačiau direktyva yra siekiama užtikrinti darbuotojų socialinį saugumą, tinkamas darbo sąlygas ir sąžiningą konkurenciją vidaus rinkoje. Vieningos rinkos principai yra taikomi prekėms ir paslaugoms, ir jie turėtų būti taikomi ir žmonėms, tačiau būtina stiprinti socialinį rinkos aspektą. Siekiama nustatyti aiškesnes taisykles tiek darbuotojams, tiek valdžios įstaigoms. EK tikisi, kad naujos taisyklės užtikrins sąžiningesnę ir geriau veikiančią darbo rinką, be to, pagerins vairuotojų darbo sąlygas ir saugą keliuose. Žinoma, bus siekiama sukurti taisykles, kurias bus galima realiai įgyvendinti. Ji taip pat pažymėjo, kad augant ekonomikai turi augti ir vairuotojų atlyginimai, be to, transporto kompanijos turi ieškoti būdų kaip investuoti į inovatyvius sprendimus ir efektyvesnę veiklą. EK nesiekia pakenkti nei vienos šalies įmonių konkurencingumui, bet atrasti teisingą balansą ir suderinamumą nėra lengva užduotis. Dėl poilsio sunkvežimių kabinose, EK atstovė sutinka, kad turi būti užtikrinta tinkama infrastruktūros pasiūla, šiuo metu planuojama, kad tinkamos ir saugios nakvynės sąlygos turėtų būti ne rečiau kaip kas 100 km atstumu (tikslas, skirtas TEN-T transporto tinklui iki 2030 m.).

Pabrėžė, kad būtų idealiausia ir lengviausia, jei visi kelių transporto rinką reguliuojantys teisės aktai veiktų ES lygmeniu, t.y. nesudarytų galimybės atskiroms valstybėms narėms griežtinti reikalavimus arba juos savaip interpretuoti.

I.Bernaerts taip pat sakė tikinti, kad būsimoji Europos darbo institucija (European Labour Authority) ir valstybių bendradarbiavimas leis sumažinti socialinių taisyklių įgyvendinimo kaštus ir mažins piktnaudžiavimą.

I.Bernaerts pažymėjo, kad tiek ji, tiek komisarė Thyssen, labai kritiškai žiūri į „socialinio dempingo“ retoriką. Ji supranta, kad klausimas yra labai jautrus, todėl procesas turi būti konstruktyvus, o priemonės pasirenkamos itin atsargiai.

Dėl Prancūzijos veiksmų ji teigė, kad tokie veiksmai nėra žinomi, nes niekas nesiskundė. Tačiau pažymėjo, kad nepalaikanti protekcionistinių priemonių ir sieks pasiaiškinti detaliau situaciją ir imtis veiksmų, jeigu pasirodys, kad Prancūzijos  veiksmai yra nesuderinami su vieningos rinkos veikimo principais.

ES Mobilumo paketas turi įvertinti „periferinių” valstybių faktorių

Susitikime su Europos Komisijos Transporto generalinio direktorato DG MOVE generalinio direktoriaus pavaduotoju Matthew Baldwin LPK pristatė transporto sektoriaus reikšmę šalies ekonomikai. Išsakė nuogąstavimus dėl Mobilumo pakete neįvertinto periferinių valstybių faktoriaus, paprašė, kad jis būtų įvertintas papildomai. Taip pat atkreipė dėmesį, kad nėra aišku, kaip planuojama užtikrinti reikalavimų taikymą trečiosioms šalims, bei paprašyta, kad Europos Komisija imtųsi iniciatyvos siekiant bendro susitarimo su trečiosiomis šalimis.

M.Baldwin teigė, kad sistemą būtina reformuoti, nes taisyklės sunkiai įgyvendinamos ir prižiūrimos. Sutinka, kad pažeidimų yra tiek Rytuose, tiek Vakaruose (ypač dėl “pašto dėžučių” įmonių). Supranta susirūpinimą dėl periferinių valstybių faktoriaus (tačiau teigia, kad neįmanoma pakeisti geografinės lokacijos). Periferinių valstybių faktorių būtų gerai kelti ir toliau, nes jis keičia tradicinį valstybių narių išsidėstymą, t.y. ne vien Rytai prieš Vakarus, bet „periferinės prieš centrą“.

Visiškai pritaria dėl infrastruktūros svarbos, siekiant įgyvendinti nakvojimo ne kabinoje reikalavimus. Paaiškino, kad reikalavimas pasiūlytas siekiant nuraminti valstybes nares, kovojančias su “klajojančiais vairuotojais” (nomadic drivers). Jam atrodo priimtinas Bulgarijos pirmininkavimo pasiūlymas dėl nakvojimo kabinoje, jei vilkikas yra saugioje pritaikytoje aikštėlėje, tačiau abejoja, ar tam pritars pvz. vokiečiai.

Sutinka, kad “socialinio dempingo” retorika yra labai žalinga, tačiau negalima ignoruoti socialinių problemų. Retoriškai klausia, ar tik ne dėl prastų socialinių sąlygų tiek mažai moterų ryžtasi tapti vairuotojomis.

M.Baldwin pasiteiravo apie požiūrį į Vyšegrado keturių vyriausybių laišką Komisijai dėl taip vadinamo “Lex specialis sun-set clause”, pagal kurį lex specialis reguliavimas palaipsniui užleistų vietą bendrosios Komandiravimo direktyvos nuostatų taikymui. LPK delegacija pasisakė prieš tokį scenarijų.

Dėl komandiravimo taisyklės Baldwin mano, kad ilgesnis taikomas periodas paliktų rinkos iškraipymą ir neišspręstų problemos, atkreipė dėmesį, kad daugelis reguliavimų atsiranda dėl to, kad šalys sąžiningai nevykdydavo reikalavimų.

Supranta, kad mobilumo paketo kontekste yra susidariusios dvi stovyklos: senosios didžiosios šalys ir naujosios šalys. Jo nuomone, šiuo metu, kai ES Tarybai pirmininkauja Bulgarija, yra tinkamas laikas bandyti pasiekti savo tikslus. Jo rekomendacija – bandyti iki galo daryti spaudimą dėl Lietuvai tinkamos pozicijos priėmimo, tačiau taip pat atkreipė dėmesį, kad turėtumėm galvoti, kaip ieškoti kompromisinių variantų.

Dėl mobilumo paketo taikymo trečiosioms šalis, Baldwin nepažadėjo, kad EK kaip nors siektų ieškoti bendro sutarimo su trečiosiomis valstybėmis. Jo teigimu, reikalavimų taikymų užtikrinimas bus kiekvienos valstybės narės reikalas, siūlo keistis informacija apie tai su kaimyninėmis šalimis. Jeigu atsitiktų taip, kad trečiosios valstybės taikys dėl sankcijų atsakomuosius veiksmus, rekomenduoja apie tai informuoti Europos Komisiją.

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707
Archyvas, LPK nariams aktualu, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3074],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, LPK nariams aktualu, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: