Lpk Logo Lt

EBPO generalinis sekretorius: siekiant reformų būtina politinė valia ir verslo įsitraukimas

2018 07 05

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis bei kiti LPK atstovai dalyvavo susitikime su Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Angel Gurria, atvykusiu į Lietuvą oficialaus vizito.

Įvertino Lietuvos pažangą ir ragino nepamesti krypties

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dalyvaujant Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, ministrams, valstybės institucijų, verslo ir kitų organizacijų atstovams buvo pristatyta EBPO Metinė Lietuvos ekonomikos apžvalga. Susitikimo metu ne kartą pažymėta, kad per rekordiškai trumpą laiką (3 metus) įvykęs derybų ir stojimo į EBPO organizaciją procesas parodė, kad Lietuva rimtai atsižvelgė ir vykdė stojimo procedūras.

Vertindamas ekonominę ir socialinę pažangą, kurią Lietuva pasiekė per pasirengimą narystei EBPO, LPK prezidentas prisiminė pirmąjį savo susitikimą su A. Gurria 2016 m. Pasak R. Dargio, tąkart generalinio sekretoriaus akcentuotas politinės valios ir verslo įsijungimo poreikis siekiant būtinų reformų – vis dar išlieka labai aktualus.

LPK prezidento nuomone, Lietuvos narystė klube, suteikiančiame valstybei pažangos ir patikimumo ženklą, yra labai svarbu, nes tai nubrėžia valstybei narei tam tikrus standartus ir gaires ateičiai. Tai reiškia ne tik valstybės pažangos įvertinimą, bet ir tai, kad mus sieja bendros vertybės, tarpusavio pasitikėjimas ir bendras požiūris. Jau stojimo procese privalėjome padaryti labai daug – darbo kodekso standartai, lobizmo sampratos išgryninimas ir kt.

„Lietuvos ateičiai būtinos reformos valstybės įmonių, inovacijų politikos, ekonominio vertinimo, jaunimo užimtumo ir rinkos atvirumo valdymo srityse turi įgauti didesnį pagreitį ir būti vykdomos ryžtingiau. Turime užtikrinti jų tęstinumą nepriklausomai nuo politinių ciklų šalyje, nes tik taip galėsime užtikrinti tvarų mūsų valstybės ekonominį augimą ir spręsti esamas socialines problemas, kurios gali gerokai sulėtinti ekonomikos vystymąsi. Verslas ir toliau siekia kuo glaudesnio dialogo su valdžios atstovais, nes mes puikiai suvokiame, kad tik bendras darbas, o taip pat mūsų visų investicija į dialogą su visuomene gali duoti apčiuopiamų rezultatų. Kol kas platus visų pusių dialogas išlieka dideliu iššūkiu“, – sakė LPK prezidentas.

Įvardijo ekonomikos pažangai būtinas prielaidas

Susitikimo su generaliniu sekretoriumi metu buvo pristatyti LPK požiūriu skubių ir ryžtingų sprendimų reikalaujantys klausimai – švietimas, darbo rinkos tolesnė reforma ir jos kokybės užtikrinimas, valstybės ekspancijos į ekonomiką klausimai, viešojo sektoriaus vaidmens auginimas ekonomikoje – tai klausimai, kuriems dar reikalingi sprendimai.

R. Dargis pabrėžė, kad turime rasti efektyvius sprendimus demografijos ir migracijos klausimams spręsti, nes vis labiau globalėjančiame pasaulyje mes turime tapti atvira ir konkurencinga bei stipria valstybe. Turime ieškoti ne tik sprendimų, kaip susigrąžinti išvykusius, bet kaip įsileisti kitų valstybių piliečius, nes žmonės yra vienas svarbiausių elementų, suteikiančių ekonomikai gyvybingumo.

„Daugeliu atvejų EBPO atliktos šalies ekonomikos apžvalgos bei rekomendacijos atitinka tai, į ką LPK daugelį metų kreipė valdžios dėmesį ir ragino vykdyti reformas. LPK prioritetinėmis sritimis visada buvo ekonominio augimo ir užimtumo didinimas, o tam būtina tęsti struktūrinių darbo rinkos reformų įgyvendinimą. Ypatingą dėmesį turime skirti demografinėms problemoms spręsti, socialinei atskirčiai ir šešėlinei ekonomikai mažinti, o svarbiausia – švietimo sistemai efektyvinti, nes ateinantys technologiniai pokyčiai reikalaus ateityje visai kitokių įgūdžių. Turime tam parengti savo jaunąją kartą“, – pabrėžė R. Dargis.

Pasak LPK prezidento, sveikintina, kad pasiektas proveržis efektyvinant valstybės valdomas įmones, tačiau verslas iki šiol laukia su jomis lygiaverčių konkurencijos sąlygų. R. Dargis pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvoje daugiau galvojama ne apie tai, kaip geriau sureguliuoti, o kaip daugiau kontroliuoti, todėl atsiranda daug su tuo susijusių problemų. Nors jau 28 metus gyvename rinkos ekonomikoje, bet turime diskutuoti apie privataus sektoriaus vietą, kad ir paslaugų sektoriuje. Pavyzdžiui, dabartinė situacija, kai privati medicina priešpastatoma valstybės teikiamoms paslaugoms ir apie lygiavertes sąlygas niekas jau nebekalba. Tik konkurencija ir vartotojų interesų apsauga suteikia visiems vienodas galimybes ir patenkina vartotojų lūkesčius rinkos sąlygomis.

Po apsilankymo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, įvyko atskiras EBPO generalinio sekretoriaus susitikimas su LPK vadovais ir nariais.

Galimybė semtis patirties iš geriausių

Gegužės mėn. pasirašius sutartį dėl stojimo į EBPO, Lietuvos pramonės interesus šios organizacijos Verslo bei pramonės patariamajame komitete (BIAC) atstovaujanti LPK turės galimybę artimai stebėti ekonominės, finansinės, prekybos, užimtumo ar švietimo bei kitų sričių pasaulines vystymosi tendencijas.

LPK iš dalies jau dabar prisideda prie EBPO veiklos, kai nuo 2015 m. sausio prisijungė prie Verslo ir pramonės patariamojo komiteto (BIAC), veikiančio prie EBPO, ir aktyviai dalyvauja komiteto veikloje stebėtojo statusu. LPK yra delegavusi atstovus į 37 BIAC politikos grupes, tokias kaip ekonominės politikos, chemijos, biotechnologijų, energetikos, tarptautinės prekybos, švietimo, užimtumo ir socialinių reikalų ir t.t.

EBPO yra pasaulinės ekonomikos ir visuomenės iššūkius atliepianti organizacija, vienijanti 36 valstybes. Organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą, pagrįstą organizacinėmis vertybėmis, diegiant gerąsias pasaulines praktikas bei standartus makroekonomikos, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityse. EBPO įkurta 1961 m., jos centrinė būstinė įsikūrusi Paryžiuje.

Organizacija apima daugybę diskusijų grupių ir komitetų. BIAC priklausanti LPK šiame komitete atstovauja pramonės ir darbdavių interesus maisto pramonės, valdymo, ekonomikos politikos, aplinkos ir energetikos, finansų, tarptautinių investicijų, mokslo, prekybos ir kituose sektoriuose.

Susijusios naujienos

E. Stonkutė: Keli regionai jau pakeliui į vystymosi spąst...

2024 05 14
Eglė Stonkutė

Seime vykusioje diskusijoje LPK akcentavo būtinybę užsiti...

2024 05 09
Photo 2024 05 08 17 44 24

Vidmantas Janulevičius. Mąstykime globaliai ir veikime lo...

2024 05 03
Utena
Archyvas, EBPO, migracija, pramonė, Pranešimai žiniasklaidai, R. Dargis, Verslas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2921],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, EBPO, migracija, pramon\u0117, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, R. Dargis, Verslas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="502">

Įrašykite paieškos frazę: