Lpk Logo Lt

Didžiausios šalies verslo organizacijos įvardijo TOP20 pasiūlymų naujai formuojamos Vyriausybė programai

2020 11 19

Lietuvos Verslo Taryba, vienijanti didžiausias šalies verslo organizacijas – asociaciją „Investors‘ Forum“, Lietuvos darbdavių konfederaciją, Lietuvos pramonininkų konfederaciją ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją – pateikė naujai formuojamai aštuonioliktosios Vyriausybės 2020-2024 metų programai pasiūlymus, kurie padėtų valstybei išlaikyti ekonomikos augimą, gerinti verslo sąlygas, didinti konkurencingumą bei formuoti palankią investicinę aplinką.

Kreipimesi, adresuotame nominuotai kandidatei į Ministro Pirmininko pareigas Ingridai Šimonytei bei valdančiosios koalicijos frakcijų vadovams, įvardyta dvidešimt pasiūlymų. Jų įgyvendinimas reikšmingai prisidėtų prie Lietuvos konkurencingumo didinimo: padėtų sukurti verslui palankią ir stabilią aplinką, įgalinti veikti institucijas, siekti išlaikyti ir pritraukti talentus, o taip pat sukurti inovacijoms, verslo plėtrai, technologiniam atsinaujinimui bei naujų darbo vietų kūrimui palankią ekosistemą.

Tyrimai rodo, kad istoriškai pagrindiniai šalies patrauklumą investuotojams lemiantys veiksniai yra politinis stabilumas, mažas korupcijos lygis, rinkos atvirumas, rinkos dydis, išsilavinusi ir lanksti darbo jėga. Tačiau daugelis Lietuvos kaimynių pagal šiuos kriterijus yra panašios, todėl kreipimesi pažymima būtinybė siekti konkurencinio pranašumo – tobulinti verslo sąlygas ir investicinį klimatą.

Asocijuotų verslo struktūrų vadovų pasirašytame dokumente taip pat pabrėžiama, kad verslo bendruomenė supranta pareigą ir būtinybę prisidėti prie viešųjų paslaugų gerinimo. Tačiau akcentuojama, kad ne mažiau svarbu optimizuoti šių paslaugų išlaidas, atsižvelgiant į realią demografinę padėtį ir kintančius ateities poreikius. Raginama imtis kelti šios krypties paslaugų kokybę, gerinti specialistų kompetencijas ir jų technologinį atsinaujinimą, gerinti paslaugų kokybę, ypač viešųjų pirkimų, verslo priežiūros biurokratijos srityse.

„Tiek Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), tiek Europos Komisija jau ne vienerius metus Lietuvai rekomenduoja keisti mokesčių struktūrą – mažinti ekonomikos augimui žalingus mokesčius, juos pakeičiant vartojimo mokesčiais. Aukštas darbo jėgos apmokestinimas šių tarptautinių organizacijų yra įvardijamas, kaip pagrindinis keistinas dalykas. Mažesni mokesčiai spartina ekonomikos augimą ir ilguoju laikotarpiu atneša daugiau naudos tiek valstybei, tiek gyventojams. Be to, dalis mokesčių yra mažiau „kenksmingi“ ekonomikos augimui – visų pirma tai vartojimo ir kt. mokesčiai, pvz., PVM, nekilnojamojo turto, automobilių ir pan.“, – rašoma kreipimesi.

Pasiūlymai Vyriausybei apima šias sritis:

 1. Lietuvos ekonomikos konkurencingumo didinimą
 2. Inovacijas
 3. Tvaria ekonomikos plėtrą
 4. Švietimo reformą
 5. Viešojo sektoriaus efektyvinimą
 6. E-Valstybę
 7. Efektyvią ir prognozuojamą mokesčių sistemą
 8. Regionų politiką
 9. Eksporto plėtrą
 10. Grįžtamosios emigracijos į Lietuvą skatinimą ir kvalifikuotos darbo jėgos bei talentų pritraukimą
 11. Investicijas į technologinę transformaciją
 12. Vienodas konkurencines sąlygas privačiam verslui ir valstybinėms įmonėms
 13. Viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo tobulinimą
 14. Transportą ir infrastruktūrą
 15. Energetiką ir klimato kaitą
 16. Gyventojų kompetencijų kėlimą
 17. Šešėlinės ekonomikos prevenciją
 18. Viešojo intereso gynimo praktikos ir teisinio reguliavimo pertvarkymą
 19. Atvykstamojo turizmo sektoriaus skatinimą
 20. Teisėsaugos bei teismų viešųjų paslaugų kokybės gerinimą

Su detaliais pasiūlymais galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos

Reformų Barometras 2024: pesimistinis Europos konkurencin...

2024 03 20
Reform Barometer Cover Page Lpk

„BusinessEurope“ tyrimas rodo būtinybę skubiai reformuoti...

2024 02 13
Nick Abrams Ftkfx3xzicc Unsplash

V. Janulevičius: Rekordinio akcizo istorijoje – šviesa tu...

2024 01 24
V. Janulevičius
Archyvas, konkurencingumas, Pasiūlymai Vyriausybei, Pranešimai žiniasklaidai, Verslas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2210],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, konkurencingumas, Pasi\u016blymai Vyriausybei, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Verslas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="501">

Įrašykite paieškos frazę: