Lpk Logo Lt

Dešimt Business at OECD prioritetinių krypčių 2024 metams

2023 12 08

Š. m. gruodžio 5 d. įvyko nuotolinis Business at OECD 2024 metų veiklos planavimo susitikimas, kuriame dalyvavimo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) generalinis direktorius Ričardas Sartatvičius bei generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis. Posėdyje dalyvavo 47 pramonės ir darbdavių konfederacijų vadovai iš 38 OECD valstybių narių.

Susitikime Business at OECD nariams buvo pristatytas dokumento “Setting the Agenda for 2024” projektas, kuriame išdėstyti 10 šios organizacijos veiklos prioritetų kitiems metams. Aptarta, kam bus skiriamas didžiausias dėmesys, atsižvelgiant į pramonės ir darbdavių interesus, nukreiptus į OECD organizacijos priimamus sprendimus bei rekomendacijas.

Numatoma, jog Business at OECD organizacija 2024 dirbs šiomis prioritetinėmis kryptimis, siekiant, kad būtų:

  • Akcentuojama būtinybė riboti vyriausybių kišimąsi į rinkas
  • Užtikrintas pasauliniu mastu praktinis mokesčių susitarimo įgyvendinimas
  • Ginamas rinkų atvirumas tarptautinei prekybai ir investicijoms
  • Tobulinama nuosekli skaitmeninė politika, skirta patikimam AI ir duomenų valdymui
  • Skatinamas veiksmingas darbo jėgos ir įgūdžių stokos sprendimas
  • Skatinama racionali  žalioji transformacija
  • Skatinama veiksminga energetikos ir infrastruktūros plėtra
  • Kuriamos tvarios sveikatos ir maisto sistemos
  • Kuriami realistiniai „gerojo įmonių valdymo“ pagrindai
  • Mažinama perteklinė išlaidų našta smulkioms ir vidutinėms įmonėms.

R. Sartatavičius savo pasisakyme dėl Business at OECD veiklos prioritetų kalbėjo apie vyriausybių finansinį kišimąsi į rinkas. Jis atkreipė dėmesį, kad  kartu kovojant su rizikingu pernelyg dideliu kai kurių organizacijos valstybių narių vyriausybių finansiniu įsikišimu į tam tikrus šalių ekonomikos sektorius, neabejotinai sukeliančiu konkurencijos iškraipymus bei sukuriančiu didelę infliaciją, būtina, kad OECD prisidėtų kontroliuojant verslo ir tam tikrų sektorių subsidijavimą OECD nepriklausančios šalys, tokiose kaip Kinija ir kitose, kurios sistemingai  subsidijuoja savo sektorius ir kuria nelygias konkurencines sąlygas bei verčia kitas šalis sekti šiuo keliu, taip iškraipant ir kenkiant rinkoms.

Kalbėdamas apie būtinybę išlaikyti  rinkas atviras tarptautinei prekybai ir investicijoms, R. Sartatavičius  pabrėžė, kad tai užtikrina ekonomikos augimą, o  jo pagrindu – socialinę gerovę. Tačiau pandemija ir Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad kai kurių svarbiausių sektorių ekonominė priklausomybė, taip pat energetinė priklausomybė nuo kitų šalių yra gana pavojinga. Todėl rinkų atvirumas turi būti derinamas su tam tikru ekonomikos savarankiškumo lygiu, ypač kai kalbama apie vadinamus kritinius produktus ir kritinius išteklius.

R. Sartatavičius minėjo, kad LPK tarp savo veiklos prioritetų akcentuoja švietimo ir kvalifikacijų kėlimo politiką, kuri turi atsižvelgti į žaliosios ir skaitmeninės transformacijos reikalavimus bei darbo jėgos migracijos problemą. Akcentavo būtinybę spręsti kiekybinį užimtumo trūkumą ir kokybinių gebėjimų neatitikimus. Pasidžiaugta, kad ši tema bus viena iš svarbiausių Business at OECD prioritetų 2024 m.

Pasisakydamas apie žaliąją ir skaitmeninę transformaciją LPK generalinis direktoriu pažymėjo: „Negalime nesutikti, kad OECD turi suprasti ir skatinti racionalią, bet ne emocijų ar ideologijų skatinamą klimato ir aplinkosaugos politiką.“

Baigdamas R. Sartatavičius padėkojo Business at OECD administracijai už paramą ir pastangas rengiant šios organizacijos Žemės ūkio ir maisto produktų komiteto išvažiuojamąjį posėdį, įvykusį Vilniuje šių metų lapkričio mėnesį.

 

Apie LPK narystę Business at OECD.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK)  Busines at OECD nare tapo 2018 sausio 1d.   Narystė pasaulinėje 38 OECD šalis vienijančioje pramonės ir verslo organizacijoje sudaro galimybę LPK dalyvauti rengiant ir teikiant šalies verslo interesus išreiškiančias rekomendacijas OECD, B20, G7, G20 bei kitiems pasauliniams forumams, o taip pat gauti bei skleisti aktualiausią informaciją bei rekomendacijas LPK nariams bei šalies valstybinėms institucijoms.

 

Susijusios naujienos

Business at OECD"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[1382],"category_name":"Naujienos","tag":"Business at OECD","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="0">

Įrašykite paieškos frazę: