Lpk Logo Lt

Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas trijose Baltijos šalyse

European Commission.svg 300x208

Šis projektas leido vykdyti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, siekiant keistis informacija tarp institucijų ir socialinių partnerių, taip pat kūrė veiksmingą prieigą prie informacijos įmonėms ir komandiruotiems darbuotojams. Esant vangiam bendradarbiavimui su socialiniais partneriais ir informacijos bei mokymų, susijusių su nacionaliniais įstatymais ir reglamentais, kuriuos nuolat turėtų skelbti įmonės komandiruotiems darbuotojams, trūkumui, šio projekto rėmuose buvo siekiama įvertinti galimybes, kaip palengvinti keitimąsi informacija apie nacionalinius įstatymus, analizuoti ir pasiūlyti tinkamai veikiančią administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių sistemą ir geresnę prieigą prie informacijos apie direktyvos įgyvendinimą ir kitą praktinę informaciją.

Projekto trukmė

2015 m. kovo 1 d.–2016 m. gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

Projekto partneriai

Lietuvos pramonininkų konfederacija, Estonian Transport and Road Workers Trade Union (Estija), Latvian Builders Trade union (Latvija), Valstybine darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VšĮ “Projektų valdymo ir mokymų centras”.


Gruodžio 19–20 d. vykusios baigiamosios projekto konferencijos pranešimai:


 

Įrašykite paieškos frazę: