Lpk Logo Lt

Darbo biržos misijos dalis – padėti darbdaviams rasti tinkamą darbuotoją

2017 11 23

Lapkričio 21 d. vyko susitikimas su Lietuvos darbo biržos generaline direktore Ligita Valalyte. Diskusijos centre – LDB pertvarka ir darbo su pramonės ir verslo įmonėmis strategija.

Dabartinė situacija

Užimtumo rėmimo politiką įgyvendina Lietuvos darbo birža ir 10 teritorinių darbo biržų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos), kurios yra biudžetinės įstaigos, turinčios juridinio asmens statusą.

Sistemoje dirba 1433 darbuotojai (1072 valstybės tarnautojai ir 361 pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas). Iš jų 23 vadovaujantys darbuotojai, 128 vykdo administracines funkcijas, 174 priežiūros ir kontrolės funkcijas, 908 tiesiogiai aptarnauja klientus. Administracines funkcijas vykdantys darbuotojai (kartu su vadovais) sudaro 24,5 proc. visų pareigybių, vienam vadovui tenka 5,4 darbuotojų.

Vidutinis tiesiogiai su klientais dirbančio darbuotojo darbo krūvis per mėnesį – 405 klientai (EBPO rekomendacija – 150 klientų).

Dėl sudėtingos institucinės struktūros procesai ir sprendimų priėmimas trunka gana ilgą laiką. Įgyvendinami pertekliniai priemonių planavimo, kontrolės procesai, dubliuojamos stebėsenos, kokybės užtikrinimo funkcijos ir veiklos.

Lietuvos darbo biržos išlaikymo išlaidos 2016 m. sudarė 21,3 mln. Eur., 2017 m. skirta 22,4 mln. Eur.

Reformos esmė: 

Teritorines darbo biržas prijungti prie Lietuvos darbo biržos ir nuo 2018 m. spalio 1 d. įsteigti vieną juridinį vienetą – Užimtumo tarnybą prie SADM (būtų atsisakyta 10 teritorinių darbo biržų juridinio asmens statuso).

Užimtumo tarnybai perduoti teritorinių darbo biržų kompetencijas. Užimtumo tarnyba teiktų darbo rinkos paslaugas, įgyvendintų aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo didinimo programas, vykdytų stebėseną, suteiktų socialinės įmonės statusą, išduotų leidimus dirbti Lietuvoje ir kt.

Prie Užimtumo tarnybos įsteigti Tarybą, kuri svarstytų ir teiktų pasiūlymus dėl Užimtumo tarnybos veiklos, užimtumo priemonių, profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašo, Užimtumo tarnybos išlaidų sąmatos, metinės veiklos ataskaitos ir kt. Taryba veiktų dvišalio bendradarbiavimo pagrindu ir būtų sudaryta iš 12 narių, atstovaujančių lygiomis dalimis valstybės institucijoms ir darbdaviams. Tarybos narių delegavimo tvarką nustatytų ir jos sudėtį bei nuostatus tvirtintų Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Pagrindiniai darbo principai, kuriais vadovausis įstaiga:

Lankstumas – siekis prisitaikyti prie individualių darbdavio aplinkybių ir poreikių;

Patikimumas – siekis įvykdyti savo įsipareigojimus laiku ir kokybiškai;

Savalaikiškumas – pro-aktyvus reagavimas į kliento poreikius ir susitarimų atlikimas laiku;

Kokybė – siekia teikti paslaugas, kurios kuria aukščiausią pridėtinę vertę klientui;

Bendradarbiavimas – nuolatinis bendravimas su klientu, jo poreikių suvokimas ir stebėjimas.

 Strategijos tikslai:

Tapti darbdavių pripažinta personalo paieškos ir atrankos paslaugas teikiančia organizacija

Užtikrinanti darbdaviams teikiamų paslaugų kokybę stiprinant darbuotojų kompetencijas

Atnaujinti informacinių technologijų bazę bei, naudojant pažangias technologijas, modernizuoti paslaugas darbdaviams.

Aktyvus dalyvavimas reguliacinėje aplinkoje, skleidžiant organizacijos gerąją praktiką.

Daugiau informacijos čia

Susijusios naujienos

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707

Raginame eksportuotojus išsakyti poreikius dėl trūkstamų ...

2023 11 23
Adobestock 32789054 Scaled E1700734019261
Archyvas, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3200],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: